Başlık Sayfası

BAŞLIK SAYFASI/TITLE PAGE

UZUN BAŞLIK TÜRKÇE: Başlıklar 12 punto, Times New Roman, Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve çalışmanın niteliklerine uyacak şekilde hazırlanmalıdır.
Örnek: “Hasta memnuniyeti kavramının bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi”


UZUN BAŞLIK İNGİLİZCE: Başlık 12 punto, Times New Roman, Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve çalışmanın niteliklerine ve Türkçe başlığa uygun şekilde hazırlanmalıdır.
Örnek: “Examining patient satisfaction concept with bibliometric analysis method”


Not: Farklı dilde hazırlanan makaleler hazırlandığı dile göre sıralanmalıdır. (Makale İngilizce ise önce İngilizce başlıklar yazılmalıdır.)


KISA BAŞLIK TÜRKÇE: Başlıklar 12 punto, Times New Roman, Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve çalışmanın ve uzun başlığın ana fikrini belirtecek şekilde olmalıdır.
Örnek: Hasta memnuniyetinin bibliyometrik analizi


KISA BAŞLIK İNGİLİZCE: Başlıklar 12 punto, Times New Roman, Sadece ilk harf büyük olacak şekilde ve çalışmanın ve uzun başlığın ana fikrini belirtecek Türkçe başlığa uygun şekilde olmalıdır.
Örnek: Bibliometric analysis of patient satisfaction


Not: Farklı dilde hazırlanan makaleler hazırlandığı dile göre sıralanmalıdır. (Makale İngilizce ise önce İngilizce başlıklar yazılmalıdır.)


YAZAR BİLGİLERİ

Yazar bilgileri makale sırasına göre yazılmalı ve sıra numarası belirtilmelidir. Aynı sıraya uygun, kurum, e-mail adresi (yazışma adresi), ve ORCID numarası belirtilmelidir. Sorumlu yazar “ * ” işareti ile işaretlenmelidir.
Örnek:
¹Ali Arslanoğlu, ²Selahattin Tuncer*
¹xxxxxxxxÜniversitesi, xxxxxxxx Enstitüsü, xxxxxxxxx Bölümü, İstanbul, xxxx@gmail.com, 0000-0000-0000-0000
²xxxxxxxxÜniversitesi, xxxxxxxx Fakültesi, xxxxxxxxx Bölümü, Ankara, xxxx@gmail.com, 0000-0000-0000-0000
*Sorumlu Yazar


MAKALEYE AİT EK BİLGİ
Makale daha önce herhangi bir organizasyonda sözlü bildiri olarak sunulmuşsa başlık bölümünün sonuna yıldız koymak sureti ile belirtilmelidir.

Örnek: Hasta memnuniyeti kavramının bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi **

** Bu çalışma, 01-05  Ocak 2021 tarihlerinde xxxxxxxxxxxxxx Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası xxxxxxxxxxxx Bilimleri Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.

KATKI ORANI
Örnek: ...... hususuna A.A.%50; ..........hususuna %25 S.K.; ............hususuna %25 A.A ve S.K katkı sağlamıştır.

DESTEK ve TEŞEKKÜR (var ise)

ÇATIŞMA BEYANI
Örnek: Yazarlar arasında herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

ETİK KURUL ONAYI BİLGİLERİ

Çalışmamız XXX Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (Tarih: 25.12.2021, karar no: 12). Çalışma uluslararası deklarasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirilmiştir. (Olgu sunumu için: Hasta/yakınlarına bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatılmış olup çalışma uluslararası deklarasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirilmiştir. Derleme için: Editör davetli derleme yazısıdır. Etik kurul onayı gerekmez).Etik Komite Onayı: Çalışmamız XXX Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (Tarih: 25.12.2021, karar no: 12). Çalışma uluslararası deklarasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirilmiştir. (Olgu sunumu için: Hasta/yakınlarına bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatılmış olup çalışma uluslararası deklarasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirilmiştir. Derleme için: Editör davetli derleme yazısıdır. Etik kurul onayı gerekmez).

ÖRNEK DOSYA İÇİN TIKLAYINIZ.

INDEX: “Index Copernicus, EBSCO Central & Eastern European Academic Source, EBSCO CINAHL,EuroPub, Sobiad, Asos Index, Turk Medline, Google Sholar, Dergipark,Türkiye Atıf Dizini ve Araştırmax...
Creative Commons License


Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.