Year 2021, Volume 6 , Issue 1, Pages 76 - 82 2021-04-01

Balık kılçığı yutulmasına bağlı özofagus perforasyonu ve akut mediastinit
Esophageal perforation and acut mediastinitis caused by fish bone ingestion

Hıdır ESME [1] , Arif ATEŞ [2]


Yabancı cisim yutulması yetişkinlerde çocuklara göre nadirdir. Yabancı cisim yutulması vakaların yüzde 95'inde tesadüfidir ve genellikle yemekle ilgilidir (Balık ve tavuk kemiği, kürdan vb.). Yutulan yabancı cisimlerin çoğu müdahaleye gerek kalmadan mideye iner (%80 ila 90). Endoskopik girişim hastaların yüzde 10 ila 20'sinde, cerrahi girişim ise yüzde 1'inden daha azında gereklidir. Bu yazıda, balık kılçığı yutan bir hastada gelişen özofagus perforasyonu ve akut mediastinit tablosunu sunduk. Özofagus perforasyonu ve akut mediastinitle komplike olan balık kılçığı aspirasyonu hayatı tehdit edici bir tablodur. Tedavi edilmeyen ya da tedavisi geciken vakalarda ciddi morbidite ve mortalite ile karşılaşılmaktadır.

Foreign body ingestion is rare in adults compared to children. Foreign body ingestion is accidental in 95 percent of cases and is usually related to food (eg fish and chicken bone, toothpick). Most of the ingested foreign bodies reach the stomach without intervention (80 to 90%). Endoscopic intervention is required in 10 to 20 percent of patients and surgical intervention is required in less than 1 percent. In this article, we present an esophageal perforation and acute mediastinitis in a patient who swallowed fishbone. The fishbone ingestion complicated with esophageal perforation and acute mediastinitis is life-threatening. In cases of untreated or delayed treatment, serious morbidity and mortality are encountered.

Key words: Esophageal Perforation, Mediastinitis, Foreign Bodies

  • 1. Papalia E, Rena O, Oliaro A, Cavallo A, Giobbe R, Casadio C, et al. Descending necrotizing mediastinitis: surgical management. Eur J Cardiothorac Surg 2001;20(4):739-42.
  • 2. Cheng W, Tam PK. Foreign-body ingestion in children: experience with 1,265 cases. J Pediatr Surg 1999;34:1472-6.
  • 3. Temple DM, McNeese MC. Hazards of battery ingestion. Pediatrics 1983;71:100-3.
  • 4. Nandi P, Ong GB. Foreign body in the oesophagus: review of 2394 cases. Br J Surg 1978;65:5-9.
  • 5. Türüt H. Akut nekrotizan mediastinit. Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics 2012;5(1):245-9.
  • 6. Gobien RP, Stanley JH, Gobien BS, Vujic I, Pass HI. Percutaneous catheter aspiration and drainage of suspected mediastinal abscesses. Radiology 1984;151(1):69-71.
  • 7. Marty-Ané CH, Berthet JP, Alric P, Pegis JD, Rouvière P, Mary H. Management of descending necrotizing mediastinitis: an aggressive treatment for an aggressive disease. Ann Thorac Surg 1999;68(1):212-7.
  • 8. Yenigün B, Çelik A, Cangır KA. Özofagus yaralanmaları. TTD Toraks Cerrahisi Bülteni 2010;1:60-73.
Primary Language tr
Subjects Surgery
Journal Section Case Reports
Authors

Orcid: 0000-0002-0184-5377
Author: Hıdır ESME (Primary Author)
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7425-173X
Author: Arif ATEŞ
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dates

Application Date : May 31, 2019
Acceptance Date : October 9, 2019
Publication Date : April 1, 2021

APA Esme, H , Ateş, A . (2021). Balık kılçığı yutulmasına bağlı özofagus perforasyonu ve akut mediastinit . Sağlık Akademisi Kastamonu , 6 (1) , 76-82 . DOI: 10.25279/sak.572527