e-ISSN: 2548-1010
Founded: 2016
Publisher: Esra DEMİRARSLAN
Cover Image
       

Health Academy Kastamonu is indexed in Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, Open Access Library(OALIB), ASOS Index, Türk Medline, SCILit, OPENAIRE, ROAD

Health Academy Kastamonu covers clinical and experimental original articles, reviews, case reports and other types of studies on health sciences, as well as studies on multidisciplinary fields. In the articles it publishes, it seeks to comply with the relevant ethical rules and scientific standards, and not to have commercial concerns.2023 - Volume: 8 Issue: 2

Review

Analjezik Sistemi Etkileyen Potansiyel Yollar

Research Article

Pandemi Sürecinde Günübirlik Cerrahi Geçiren Hastaların Preoperatif Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Review

AİLE İÇİ ŞİDDETİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

Review

Probiyotiklerin Genel Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri

Research Article

Başınçlı Pişirmenin Kaldirik Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi ve Toplam Fenolik Madde Miktarı Üzerine Etkisi

Research Article

Assessment of Immunosuppressive Therapy Adherence in Transplantation Patients

Research Article

Türkiye ve KKTC'de Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Review

The Impact of the Pandemic on Caregivers of People with Autism Spectrum Disorders: a scoping review

Review

Egzersizin Kahverengi Yağ Dokusu, Mitokondriyal Fonksiyon, Oksidatif Stres ve Mitohormesis Üzerine Etkisi

Research Article

Kardiyovasküler Alanda Çalışan Hemşirelerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kullanım Durumları

Research Article

Kadına Yönelik Şiddetin Belirleyicileri: Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Diğer Faktörler

Research Article

EXAMINATION OF CORONAVIRUS ANXIETY AND SLEEP QUALITY OF NURSES DURING COVID-19 PANDEMIC

Research Article

Çocukluk Çağı Asılarının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Aşı Reddi

Research Article

Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocukların Disleksi Açısından Değerlendirilmesi

Research Article

Bir Pandemi Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Korkusunun Tükenmişlik ile İlişkisinin İncelenmesi

Research Article

İşyeri Hekimlerinin Eğitimleri, Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Modifiye e-Delphi Analizi Çalışması

Review

Yaşam Sonu Bakımda Onurun Korunması

Review

COVID-19 ve Eşitsizlikler

Review

Hemşire Tarafından Yapılan Çalışmalar Engelli Bireylerin Sağlık Davranışlarını Geliştirebilir mi?

Review

The Role And Importance Of The Use Of Sımulatıon In Mıdwıfery Educatıon

Case Report

Bir Olgu Sunumu: Acil klinikte Kist Hidatik Rüptüre ve Hemşirelik Yönetimi

Research Article

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitime Devam Eden Hemşirelerin İstatistik Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Attention please

The pre-control, evaluation and editing stages of the articles sent to the Journal of Health Academy Kastamonu take an average of 5 months. In case of any progress in all processes, e-mail is sent to the related parties automatically by the journal. Our writers who think that there is no movement for more than 5 months at any stage should check the spam / junk e-mail boxes, and if the e-mail from the journal falls into the spam / junk box, they should select the "this e-mail is not spam / junk" option several times.

Best regards

Open Access

open-access-logo.png

os autores podem solicitar qualquer alteração no prazo de 4 dias per Número Especial CIRSVASQ

Health Academy Kastamonu is included in the class of 1-b journals (journals scanned in international indexes other than SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI) according to UAK associate professorship criteria. HEALTH ACADEMY KASTAMONU Journal cover is registered by the Turkish Patent Institute.