e-ISSN: 2548-1010
Founded: 2016
Period: Tri-annual
Publisher: Esra DEMİRARSLAN
Cover Image
       

Health Academy Kastamonu is indexed in Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, Open Access Library(OALIB), ASOS Index, Türk Medline, SCILit, OPENAIRE, ROAD

Health Academy Kastamonu covers clinical and experimental original articles, reviews, case reports and other types of studies on health sciences, as well as studies on multidisciplinary fields. In the articles it publishes, it seeks to comply with the relevant ethical rules and scientific standards, and not to have commercial concerns.2022 - Volume: 7 Issue: Covid-19 Ek Sayısı

Research Article

Servikal mekanik intermitant traksiyonun servikal disk henrili hastalarda klinik ve fonksiyonel durum üzerine etkisi

Research Article

Gebe kadınların aile stresörleri ile başa çıkma yöntemleri ve karşılıklı mutluluk durumlarının değerlendirilmesi

Research Article

Toplumun çevreye ilişkin tutumu, geri dönüşüm niyetine ilişkin toplumsal kurallar ve ilişkili faktörler

Review

Doğal Orifislerden Transluminal Endoskopik Cerrahi ve Hemşirelik

Research Article

Hemşirelerin İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasında Ventrogluteal Alanı Kullanma Ve Bilgi Durumları

Research Article

Empatik Eğilim, Özgeci Davranış ve Kan Bağışı

Research Article

KOAHLI BİREYLERDE SOLUNUM EGZERSİZİ VE İNHALER CİHAZ KULLANIMININ BAZI SEMPTOMLARA VE PSİKOSOSYAL PARAMETRELERE ETKİSİ

Research Article

Kraniosinostoz Cerrahisinde Anestezi ve Transfüzyonun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Research Article

Aile Hekimliği Sertifikasyon Eğitimine Katılan Aile Hekimliğine Yeni Başlamış Hekimlerin Tükenmişlik Durumlarının Değerlendirilmesi

Research Article

Birinci Trimester Maternal Hemoglobin ve B12 Vitamini Düzeylerinin Yenidoğan Antropometrik Ölçümleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Review

Siroz Hastalığı Olan Bireyler İçin Web Tabanlı Hemşirelik Eğitim Programı

Research Article

Bir Çimento Fabrikasında Toz Seviyelerinin Belirlenmesi ve Çalışan Sağlığı Üzerine Etkileri

Review

Analjezik Sistemi Etkileyen Potansiyel Yollar

Review

Anne Sütünden Bebeğe Geçen Kimyasal ve Toksik Maddeler

Research Article

Ulusal ve Uluslararası Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Ağ Kullanımı ile Yalnızlık Düzeyi Arasındaki ilişki

Research Article

Pandemi Sürecinde Günübirlik Cerrahi Geçiren Hastaların Preoperatif Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Research Article

BİR GRUP ANNENİN ANNE SÜTÜ VE EMZİRME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ

Research Article

ÖĞRETMEN ADAY ADAYLARININ İLKYARDIM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Review

Epilepsi Hastalarında Uygulanan Ketojenik Diyet Çeşitleri ve Etkinlikleri

Research Article

Multimorbity in brazilian elderly and the relationship with the use of health services

Case Report

Guillain-Barré Sendromlu Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Review

TÜRKİYE’DE YENİDOĞANLARA UYGULANAN GELENEKSEL YÖNTEMLER: NEDENLERİ VE SONUÇLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Research Article

Yeni Mezun Hemşireler Mesleki Açıdan Kendilerini Ne Kadar Yeterli Hissediyor?

Research Article

Perspectives of family health nurses on their role as health educators

Attention please

The pre-control, evaluation and editing stages of the articles sent to the Journal of Health Academy Kastamonu take an average of 5 months. In case of any progress in all processes, e-mail is sent to the related parties automatically by the journal. Our writers who think that there is no movement for more than 5 months at any stage should check the spam / junk e-mail boxes, and if the e-mail from the journal falls into the spam / junk box, they should select the "this e-mail is not spam / junk" option several times.

Best regards

Open Access

open-access-logo.png

Health Academy Kastamonu is included in the class of 1-b journals (journals scanned in international indexes other than SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI) according to UAK associate professorship criteria. HEALTH ACADEMY KASTAMONU Journal cover is registered by the Turkish Patent Institute.