Year 2021, Volume 6 , Issue 1, Pages 43 - 51 2021-04-01

Adenovirüs ve Rotavirüs Gastroenterit Sıklığının Araştırılması
Investgation of Gastroenteritis Frequency Caused by Adenovirus And Rotavirus

Nurullah ÇİFTÇİ [1] , Salih MAÇİN [2]


Amaç: Akut gastroenteritler, özellikle çocukluk çağında görülmekle beraber her yaş grubundan insanı etkilemekte ve tüm dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyon hastalıkları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, beş yıllık süreçte hastanemizde akut gastroenterit tanısı almış çocuk ve yetişkin hastalarda adenovirüs ve rotavirüs sıklığının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2018 tarihlerinde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen dışkı örneklerinde combo test kullanılarak rotavirüs ve adenovirüs pozitifliği retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Bu çalışmaya dahil edilen toplam 18938 dışkı örneğinin 2615 (%13,8)’inde viral antijenler saptanmıştır. Pozitif örneklerin 1686 (%64,5)’sı rotavirüs, 479 (%18,3)’u adenovirüs, 450 (%17,2)’si hem adenovirüs hem de rotavirüs açısından pozitif olarak tespit edilmiştir.

 

Sonuçlar: Sonuç olarak, yaptığımız çalışmada akut viral gastroenterit etkenleri arasında en sık rotavirüs antijenleri saptanmıştır. Viral antijenlerin yarısından fazlası 3 yaş altı çocuklarda saptansada, ileri yaştaki insanlarda da pozitiflik tespit edilmiştir. Akut gastroenteritli hastalardan viral antijenleri hızlı bir şekilde saptanması ampirik antibiyotik tedavisi kullanılmasının önüne geçecektir. 

Aim: Acute gastroenteritis appears mostly during childhood but can effect people of all ages and it is one of the most common infectious diseases worldwide. The aim of this study was to evaluate the incidence of adenovirus and rotavirus in children and adults with acute gastroenteritis in our hospital for five years period.

 

Materials and Methods: In this study, between 1 January 2014-31 December 2018 stool samples sent to Medical Microbiology Laboratory were evaluated  retrospectively according to  adenovirus and rotavirus positivity by using combo test.

 

Results: Totally 18938 stool samples included to this study and 2615 (%13.8) of the samples were identified positive for viral antigens. 1686 (%64.5%) of the samples were positive for rotavirus, 479 (18.3%) of the samples were positive for adenovirus, 450 (17.2%) of the samples were positive both for adenovirus and rotavirus.

 

Conclusions: As a result, in our study rotavirus antigens were detected the most common cause of acute viral gastroenteritis. Although more than half of the viral antigens were detected in children aged under 3 years, but positivity was also found in elderly people. Rapid detection of viral antigens from patients with acute gastroenteritis will prevent the use of empirical antibiotic therapy.

 • [1] Offit, P.A., Clark, H.F. (2005). Rotavirus. In Mandell, GL., Bennett, J.E., Dollin, R. (Eds.), Mandell, Bennett and Dollin’s Principles and Practices of Infectious Diseases (pp 1695-703). USA, Philadelphia: Churchill Livingstone.
 • [2] Grabow, W.O.K. (2007). Overview of health‐related water virology. In Bosch, A. (Eds.), Bosch’s Human Viruses in Water (pp 1-25). Netherlands, Amsterdam: Elsevier.
 • [3] Walker, C.L.F., Rudan. I., Liu. L., Nair H., Theodoratou. E., Bhutta, Z.A., et al. (2013). Global burden of childhood pneumonia and diarrhea. Lancet, 381(9875), 1405‐16.
 • [4] Lee, J.I., Lee, G.C., Chung, J.Y., Han, T.H., Lee, Y.K., Kim, M.S., et al. (2012). Detection and molecular characterization of adenoviruses in Korean children hospitalized with acute gastroenteritis. Microbiol Immunol, 56(8), 523‐8.
 • [5] Fletcher, S.M., McLaws, M.L., Ellis, J.T. (2013). Prevalence of gastrointestinal pathogens in developed and developing countries: systematic review and meta‐analysis. J Public Health Res, 2(1), 42‐53.
 • [6] Ramsay, M., Brown, D. (2000). Epidemiology of group A rotaviruses. In Gray, J., Desselberger, U., (Eds.), Gray and Desselberger’s Rotaviruses: Methods and Protocols (pp 217-36). USA, New Jersey: Humana Press Inc.
 • [7] Türk, Dağı, H., Fındık, D. (2014). Investigation of rotavirus and adenovirus antigens in patients with acute gastroenteritis. JCEI, 5(2), 256-60.
 • [8] Atalay, M.A., Kandemir, İ., Gökahmetoğlu, S. (2013). Frequency of Rotavirus infection in children with gastroenteritis in a tertiary hospital. Dicle Tıp Derg,40(2), 212-5.
 • [9] Bayraktar, B., Toksoy, B., Bulut, E. (2010). Detection of Rotavirus and Adenovirus in Children with Acute Gastroenteritis. Klimik Derg, 23(1), 15-7. [10] Yüksel, P., Çelik, D.G., Güngördü, Z., et al. (2011). Evaluation of Rotavirus Antigen Positivity in Childhood Gastroenteritis. Klimik Derg, 24(1), 48-51.
 • [11] Cruz, J.R., Cáceres, P., Cano, F., et al. (1990). Adenovirus types 40 and 41 and rotaviruses associated with diarrhea in children from Guatemala. J Clin Microbiol, 28(8), 1780-4.
 • [12] Sánchez-Fauquier, A., Montero, V., Moreno, S., et al. (2006). Human rotavirus G9 and G3 as major cause of diarrhea in hospitalized children, Spain. Emerg Infect Dis, 12(10), 1536-41.
 • [13] Román, E., Wilhelmi, I., Colomina, J., et al. (2003). Acute viral gastroenteritis: proportion and clinical relevance of multiple infections in Spanish children. J Med Microbiol, 52(5), 435-40. [14] Temu, A., Kamugisha, E., Mwizamholya, D.L., et al. (2012). Prevalence and factors associated with Group A rotavirus infection among children with acute diarrhea in Mwanza, Tanzania. J Infect Dev Ctries, 6(6), 508-15.
 • [15] Tayeb, H.T., Balkhy, H.H., Aljuhani, S.M., Elbanyan, E. (2011). Increased prevalence of rotavirus among children associated gastroenteritis in Riyadh Saudi Arabia. Virology Journal, 8, 548.
 • [16] Akan, H., İzbırak, G., Gürol, Y., et al. (2009). Rotavirus and adenovirus frequency among patients with acute gastroenteritis and their relationship to clinical parameters: a retrospective study in Turkey. Asia Pacific Family Medicine, 8 (1), 8.
 • [17] Altındiş, M., Beştepe, G., Çeri, A., ve ark. (2008). Frequency Of Rotavirüs And Enteric Adenovirüs Infection in Children With Acute Gastroenteritis. SDÜ Tıp Fak Derg, 15(2), 17-20.
 • [18] Tekin, A. (2010). The frequency of rotavirus and enteric adenovirus in children with acute gastroenteritis in Mardin. J Clin Exp Invest, 1(1), 41-5.
 • [19] Özdemir, S., Delialioğlu, N., Emekdaş, G. (2010). Investigatıon of Rotavirus, Adenovirus and Astrovirus Frequencies in Children With Acute Gastroenteritis and Evaluatıon of Epidemiological Features. Mikrobiyol Bul. 44(4), 571-8.
 • [20] Yousefi, Rad, A., Gözalan, A. (2010). Detection of rotavirus and enteric adenovirus antigens in outpatients with gastroenteritis. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 30(1), 174-9.
 • [21] Nazik, S., Sezer, A., Duran, İ. (2016). Rotavirus and Adenovirus Incidences in Diarrheas Existing in the Early Childhood. Flora, 21(1), 10-4.
 • [22] Çaycı, Tanrıverdi, Y., Yılmaz, G., Birinci, A. (2017). Investigation of the frequency of rotavirus and adenovirus in acute gastroenteritis cases. Pam Tıp Derg, 1,61-5.
 • [23] Çalgın, M.K., Çetinkol, Y., Altunçekiç, Yıldırım, A., Erdil, A., Dağlı, A. (2015). Investigation of Rotavirus and Enteric Adenovirus Frequency Among Children with Acute Gastroenteritis in Ordu. ANKEM Derg, 29(2), 59-65.
Primary Language tr
Subjects Microbiology
Journal Section Original research articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8934-0575
Author: Nurullah ÇİFTÇİ (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1871-3629
Author: Salih MAÇİN
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 7, 2019
Acceptance Date : April 2, 2020
Publication Date : April 1, 2021

APA Çiftçi, N , Maçin, S . (2021). Adenovirüs ve Rotavirüs Gastroenterit Sıklığının Araştırılması . Sağlık Akademisi Kastamonu , 6 (1) , 43-51 . DOI: 10.25279/sak.644024