Research Article
BibTex RIS Cite

BAZI PSİKANALİSTLERE GÖRE RÜYANIN İNSAN HAYATINDAKİ ROLÜ

Year 2010, Volume: 12 Issue: 22, 21 - 47, 30.04.2010

Abstract

Rüya, insan hayatında daima var olan psikolojik bir fenomendir. İnsanın iç dünyasını belli sem-bol ve kendine has anlatımlarla yansıtmaktadır. Ayrıca, fertlerin günlük yaşantısına zaman zaman yön vermekte ya da dolaylı olarak fertleri etkilemiş olmaktadır. Bu çalışmada, rüyaların insanın iç dünyasına ve dışa yansıyan yönüne olan etkilerini psikanalistlerin görüşleri doğrultu-sunda değerlendirmeye çalıştık.

References

 • Adler, Alfred (1993). Psikolojik Aktivite, çev., Belkıs Çorakçı, İstanbul: Say Yay.
 • Adler, Alfred (1984). Yaşama Sanatı. çev., Kamuran Sipal. İstanbul: Say Ya- yınları.
 • Adler, Alfred (2003). Yaşamın Anlamı. çev. Ayşen Tekşen Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Adler, Alfred (2005). Bireysel Psikoloji. çev. Ali Kılıçoğlu. İstanbul: Say Yayın- ları.
 • Budak, Selçuk (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Çoruh, Hakkı Şinasi (1968). Rüya Dünyamız. İstanbul: Kitapçılık Ticaret Yay.
 • Ersevim, İsmail (2002). Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri. İstanbul: Assos Yayınları.
 • Fordham, Frieda (2004). Jung Psikolojisinin Ana Hatları. çev. Aslan Yalçıner. İstanbul: Say Yayınları.
 • Freud, Sigmund (2001). Düşlerin Yorumu I. çev. Emre Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Freud, Sigmund (2004). Düşlerin Yorumu II. çev. Emre Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Fromm, Erich (1995). Rüyalar Masallar Mitoslar. çev., Aydın Arıtan - Kaan H. Ökten. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Geçtan, Engin (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Güven, M.Yusuf- Osman Fatih Belbağı (2006). Rüya. İstanbul: Gülyurdu Yayınları.
 • İmamoğlu, Abdulvahit (2004). Psiko-Sosyal Açıdan Rüya ve İstihare. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Jung, C.G. (1993). Din ve Psikoloji. çev. Cengiz Şişman. İstanbul: İnsan Yayın- ları.
 • Öztürk, Orhan (1998). Psikanaliz ve Psikoterapi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi .3. Basım.
 • Sambur, Bilal (2005). Bireyselleşme Yolu Jung’un Psikoloji Teorisi. Ankara: Elis Yayınları.
 • Schimmel, Annemarie (1999). Halifenin Rüyaları: İslamda Rüya ve Rüya Tabiri. çev., Tuğba Erkmen, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Yücesoy, Sevda (2001). Uykudaki Bilgelik Rüyalar. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.

The effect of Dreams on Human Life according to Some Psychoanalysts

Year 2010, Volume: 12 Issue: 22, 21 - 47, 30.04.2010

Abstract

Dreams have always been a psychological phenomenon in human life. Dreams are human
expressions that reflect the inner world through its own particular symbol and explanation. In
addition, dreams have explicitly given direction to individuals from time to time in daily life or
indirectly have had an effect on people. In this study, we have evaluated the effects dreams
have on the inner world and the reflection it has on the outer world for people according to the
views of psychoanalysts.

References

 • Adler, Alfred (1993). Psikolojik Aktivite, çev., Belkıs Çorakçı, İstanbul: Say Yay.
 • Adler, Alfred (1984). Yaşama Sanatı. çev., Kamuran Sipal. İstanbul: Say Ya- yınları.
 • Adler, Alfred (2003). Yaşamın Anlamı. çev. Ayşen Tekşen Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Adler, Alfred (2005). Bireysel Psikoloji. çev. Ali Kılıçoğlu. İstanbul: Say Yayın- ları.
 • Budak, Selçuk (2000). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Çoruh, Hakkı Şinasi (1968). Rüya Dünyamız. İstanbul: Kitapçılık Ticaret Yay.
 • Ersevim, İsmail (2002). Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri. İstanbul: Assos Yayınları.
 • Fordham, Frieda (2004). Jung Psikolojisinin Ana Hatları. çev. Aslan Yalçıner. İstanbul: Say Yayınları.
 • Freud, Sigmund (2001). Düşlerin Yorumu I. çev. Emre Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Freud, Sigmund (2004). Düşlerin Yorumu II. çev. Emre Kapkın. İstanbul: Payel Yay.
 • Fromm, Erich (1995). Rüyalar Masallar Mitoslar. çev., Aydın Arıtan - Kaan H. Ökten. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Geçtan, Engin (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Güven, M.Yusuf- Osman Fatih Belbağı (2006). Rüya. İstanbul: Gülyurdu Yayınları.
 • İmamoğlu, Abdulvahit (2004). Psiko-Sosyal Açıdan Rüya ve İstihare. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Jung, C.G. (1993). Din ve Psikoloji. çev. Cengiz Şişman. İstanbul: İnsan Yayın- ları.
 • Öztürk, Orhan (1998). Psikanaliz ve Psikoterapi. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi .3. Basım.
 • Sambur, Bilal (2005). Bireyselleşme Yolu Jung’un Psikoloji Teorisi. Ankara: Elis Yayınları.
 • Schimmel, Annemarie (1999). Halifenin Rüyaları: İslamda Rüya ve Rüya Tabiri. çev., Tuğba Erkmen, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Yücesoy, Sevda (2001). Uykudaki Bilgelik Rüyalar. İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Abdulvahit İMAMOĞLU

Publication Date April 30, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 12 Issue: 22

Cite

ISNAD İMAMOĞLU, Abdulvahit. “BAZI PSİKANALİSTLERE GÖRE RÜYANIN İNSAN HAYATINDAKİ ROLÜ”. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/22 (December 2010), 21-47. https://doi.org/10.17335/suifd.05942.

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

SAUIFD accepts the Open Access Journal Policy for expanding and flourishing of knowledge.