Journal of Sakarya University Faculty of Theology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Sakarya University |Deadlines for article submissions:

For June issues, 1 April; for December issues, 1 October. 


Deadlines for book reviews:

For June issues, 15 May; for December issues, 15 November.


Journal of Sakarya University Faculty of Theology

ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Sakarya University |
Cover ImageDeadlines for article submissions:

For June issues, 1 April; for December issues, 1 October. 


Deadlines for book reviews:

For June issues, 15 May; for December issues, 15 November.


Volume 22 - Issue 41 - Jun 15, 2020
 1. Kitâb-ı Mukaddes’in Şahit-Metinleri Olarak Testimonia Collections: Tanıtım ve Değerlendirme
  Pages 1 - 27
  Zeynep YÜCEDOĞRU
 2. Yeniden Yorumlanan Medeniyet: Mordecai M. Kaplan ve Yahudilik
  Pages 29 - 56
  Yunus KAYMAZ
 3. İbn Sînâ ve Molla Sadrâ’da Varlık Kavramının Teşkîk Niteliği
  Pages 57 - 80
  Fevzi YİĞİT
 4. Türkiye’de Zekâtın Kurumsallaşması ve Diyanet Personelinin Bakış Açısı Hakkında Bir Araştırma (Kocaeli Örneği)
  Pages 81 - 114
  Günay TERZİ , Mahmut BİLEN
 5. Edirnevî’nin Ṭabaḳātü’l-Müfessirîn Adlı Eserinin Tefsir Tabakat Literatüründeki Yeri
  Pages 115 - 142
  Mehmet ÇİÇEK , Burhan YAZICI
 6. Tenzih Bağlamında Hüsün-Kubuh Meselesine Bir Bakış
  Pages 143 - 171
  Bahtiyar KADAYIF
 7. Bağımsızlık Yıllarında Kırgızistan Okullarında Din Dersi Denemeleri ve Son Dönemdeki Gelişmeler
  Pages 173 - 196
  Cazgül COLALİYEVA
 8. Bir Tarihî Roman İncelemesi: Binsâlim Hımmîş'in el-'Allâme Romanında İbn Haldûn
  Pages 197 - 225
  Semra KAYA AİTAOURİ
 9. Bir Katl Davası Işığında Cebel-i Lübnan’da Tanzimat Hukukunun Dürzî Kimliğine Yansıması
  Pages 227 - 245
  Tuba YILDIZ
 10. Louis Gardet - Georges Anawati. İslam Teolojisine Giriş Karşılaştırmalı Teoloji Denemesi
  Pages 247 - 253
  Furkan Ramazan ÖĞE
 11. Muhammet Fatih Kılıç. Ebherî'de Tanrı-Âlem İlişkisi: İlliyet, İsbât-ı Vâcip, Sudûr, Hudûs-Kıdem
  Pages 255 - 260
  Mehmet DEMİR
 12. Muhammed Coşkun. Tefsirin İlk Çağları Kur’an Yorumunun Hazırlık ve Oluşum Dönemleri. İstanbul: İFAV Yayınları, 2019, 528 s.
  Pages 261 - 266
  Ömer DİNÇ
 13. Ernst H. Kantorowicz. Kralın İki Bedeni. Çev. Ümit Hüsrev Yolsal (Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2018), 696 s.
  Pages 267 - 274
  Ensar KIVRAK
Dizinler ve Platformlar

   download

17440

17441
17443