Journal of Sakarya University Faculty of Theology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Sakarya University |


SAUIFD is a peer-reviewed Journal published by Sakarya University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to SAUIFD are subject to the double-blind peer-review process. Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty.

With a wide publication coverage, the Journal that is a convenient platform for academic publications, has attracted the attention of a great number of researchers.   


The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

 

In addition to the basic study fields mentioned above, articles regarding Ottoman Studies and Middle East Studies will be published in SAUIFD.

SAUIFD is indexed in ESCI, ULAKBIM and EBSCOHOST databases. Moreover, SAUIFD does not charge for publications and submissions.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.


Deadlines for article submissions: For June issues, 1 April; for December issues, 1 October. 

Deadlines for book reviews: For June issues, 15 May; for December issues, 15 November.

Journal of Sakarya University Faculty of Theology

ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Sakarya University |
Cover Image


SAUIFD is a peer-reviewed Journal published by Sakarya University Faculty of Theology twice a year as June and December. The Journal aims to contribute religious, theological, and social studies by publishing original academic works meeting international scientific criteria. The Journal publishes articles in Turkish, English, and Arabic.

All articles sent to SAUIFD are subject to the double-blind peer-review process. Also, all the articles are checked by a plagiarism software (iThenticate) to preclude any academic dishonesty.

With a wide publication coverage, the Journal that is a convenient platform for academic publications, has attracted the attention of a great number of researchers.   


The Scope of the Journal:

Basic Islamic Sciences: The Quran, Hadith, Exegesis, Islamic Jurisprudence, Kalam, History of Islamic Sects, Sufism, and Arabic Language and Literature;

Philosophy and Religious Sciences: Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Logic, Psychology of Religion, Sociology of Religion, Education of Religion, and History of Religions;

Islamic History and Arts: Islamic History, History of Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature, and Religious Music.

 

In addition to the basic study fields mentioned above, articles regarding Ottoman Studies and Middle East Studies will be published in SAUIFD.

SAUIFD is indexed in ESCI, ULAKBIM and EBSCOHOST databases. Moreover, SAUIFD does not charge for publications and submissions.

Our authors who have difficulties in article submission can click on the link to view the Article Submission video.


Deadlines for article submissions: For June issues, 1 April; for December issues, 1 October. 

Deadlines for book reviews: For June issues, 15 May; for December issues, 15 November.

Volume 22 - Issue 41 - Jun 15, 2020
 1. Kitâb-ı Mukaddes’in Şahit-Metinleri Olarak Testimonia Collections: Tanıtım ve Değerlendirme
  Pages 1 - 27
  Zeynep YÜCEDOĞRU
 2. Yeniden Yorumlanan Medeniyet: Mordecai M. Kaplan ve Yahudilik
  Pages 29 - 56
  Yunus KAYMAZ
 3. İbn Sînâ ve Molla Sadrâ’da Varlık Kavramının Teşkîk Niteliği
  Pages 57 - 80
  Fevzi YİĞİT
 4. Türkiye’de Zekâtın Kurumsallaşması ve Diyanet Personelinin Bakış Açısı Hakkında Bir Araştırma (Kocaeli Örneği)
  Pages 81 - 114
  Günay TERZİ , Mahmut BİLEN
 5. Edirnevî’nin Ṭabaḳātü’l-Müfessirîn Adlı Eserinin Tefsir Tabakat Literatüründeki Yeri
  Pages 115 - 142
  Mehmet ÇİÇEK , Burhan YAZICI
 6. Tenzih Bağlamında Hüsün-Kubuh Meselesine Bir Bakış
  Pages 143 - 171
  Bahtiyar KADAYIF
 7. Bağımsızlık Yıllarında Kırgızistan Okullarında Din Dersi Denemeleri ve Son Dönemdeki Gelişmeler
  Pages 173 - 196
  Cazgül COLALİYEVA
 8. Bir Tarihî Roman İncelemesi: Binsâlim Hımmîş'in el-'Allâme Romanında İbn Haldûn
  Pages 197 - 225
  Semra KAYA AİTAOURİ
 9. Bir Katl Davası Işığında Cebel-i Lübnan’da Tanzimat Hukukunun Dürzî Kimliğine Yansıması
  Pages 227 - 245
  Tuba YILDIZ
 10. Louis Gardet, Georges Anawati. İslam Teolojisine Giriş Karşılaştırmalı Teoloji Denemesi. Çev. Ahmet Arslan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017, 744 s.
  Pages 247 - 253
  Furkan Ramazan ÖĞE
 11. Muhammet Fatih Kılıç. Ebherî'de Tanrı-Âlem İlişkisi: İlliyet, İsbât-ı Vâcip, Sudûr, Hudûs-Kıdem. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2019, 176 s.
  Pages 255 - 260
  Mehmet DEMİR
 12. Muhammed Coşkun. Tefsirin İlk Çağları Kur’an Yorumunun Hazırlık ve Oluşum Dönemleri. İstanbul: İFAV Yayınları, 2019, 528 s.
  Pages 261 - 266
  Ömer DİNÇ
 13. Ernst H. Kantorowicz. Kralın İki Bedeni. Çev. Ümit Hüsrev Yolsal (Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2018), 696 s.
  Pages 267 - 274
  Ensar KIVRAK
Dizinler ve Platformlar

   download

17440

17441
17443