Journal of Sakarya University Faculty of Theology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Sakarya University |Deadlines for article submissions:

For June issues, 1 April; for December issues, 1 October. 


Deadlines for book reviews:

For June issues, 15 May; for December issues, 15 November. 

No fees are charged for the articles published in the journal.


Journal of Sakarya University Faculty of Theology

ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Sakarya University |
Cover ImageDeadlines for article submissions:

For June issues, 1 April; for December issues, 1 October. 


Deadlines for book reviews:

For June issues, 15 May; for December issues, 15 November. 

No fees are charged for the articles published in the journal.


Volume 23 - Issue 43 - Jun 15, 2021
 1. Bireylerin İnançsızlık Eğilimi: Ateizm Ölçeği
  Pages 1 - 18
  Murat ÇİNİCİ, Muhammed KIZILGEÇİT
 2. Arayıştan Uyanışa, Şifadan Estetiğe Yeni Çağ İnançları
  Pages 19 - 51
  Gamze GÜRBÜZ, Hasan Hüseyin AYGÜL
 3. Eleştirel Düşünme ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Pages 53 - 79
  M. Emrullah DURAN
 4. Medine’de Ashâba Ait Evler: Hz. Ebû Bekr Örneği
  Pages 81 - 108
  Firdevs YILDIZ, Levent ÖZTÜRK
 5. Selmân b. Rebîa’nın Hayatı ve Faaliyetleri
  Pages 109 - 131
  Mücahit YÜKSEL
 6. Malaka Sultanlığı Döneminde Malaka Şehri ve Malay Yarımadası'nın İslamlaşmasındaki Rolü
  Pages 133 - 164
  Osman AYDINLI, Ain Balkis MOHD AZAM
 7. Fusûsu’l-hikem Şârihlerinin Mukaddime Yazma Gelenekleri ve Yazıcızâde Kardeşlerin el-Müntehâ Mukaddimesi
  Pages 165 - 189
  Büşra ÇAKMAKTAŞ
 8. Hindistanlı Bir Sûfî: Nasırüddîn Mahmûd b. Yahyâ Çırâğ-ı Dehlî ve Tasavvuf Anlayışı
  Pages 191 - 215
  Ömer TAY
 9. 19. Yüzyıl İngiliz Ahlak Düşüncesinde William Whewell ve John Stuart Mill Polemiği
  Pages 217 - 246
  Metin AYDIN
 10. “İlmi Çin’de de Olsa Talep Edin, Çünkü İlim Talep Etmek Her Müslümana Farzdır” Rivayetinin Sened ve Metin Analizi
  Pages 247 - 275
  Mustafa GENÇ
 11. Alexander Bevilacqua. Şark Kütüphanesi: İslam ve Avrupa Aydınlanması.
  Pages 277 - 282
  Muammer İSKENDEROĞLU
 12. Jon Hoover. Ibn Taymiyya.
  Pages 283 - 290
  Zeynep YÜCEDOĞRU
 13. Edward Caird. Comte’un Din ve Toplum Felsefesi.
  Pages 291 - 301
  Abdulmuttalip BAYCAR
 14. Vahdettin Işık. Said Halim Paşa: Bir Islah Düşünürünün Hayatı, Düşüncesi ve Eserleri.
  Pages 303 - 309
  Abdullah ÖZÇELİK
 15. Selman Yılmaz. Türkiye’de Toplumsal ve Dinî Değişimin İzleri: Ak Parti İktidarında Nereden Nereye? (Öğretmenler Üzerinden Bir Değerlendirme).
  Pages 311 - 318
  Fatma TAŞDEMİR
Dizinler ve Platformlar

21040  


9224

11366

17440

17441
17443

9128