Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |


SAUIFD, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan SAUIFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ESCI, ULAKBIM ve EBSCOHOST veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


ÖNEMLİ:

- Haziran sayıları için 1 Nisan, Aralık sayıları için 1 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir. Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Haziran 2018 sayımız itibariyle hakem süreci başlatılan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilecektir.  

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi


SAUIFD, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan SAUIFD, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir.

Dergimiz, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oldukça geniş bir yayın yelpazesi ile birçok araştırmacının dikkatini çekmekte ve çalışmalarının yayınlanmasına imkân vermektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki

Belirtilen temel araştırma alanlarına ilave olarak Osmanlı Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmalarına da dergimizde yer verilmektedir.

                Dergimiz ESCI, ULAKBIM ve EBSCOHOST veritabanlarınca taranmaktadır. Ayrıca, başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


ÖNEMLİ:

- Haziran sayıları için 1 Nisan, Aralık sayıları için 1 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir. Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Haziran 2018 sayımız itibariyle hakem süreci başlatılan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilecektir.  

Cilt 21 - Sayı 39 - Haz 2019
 1. İNGİLTERE'DE DİN EĞİTİMİNDEN MUAFİYET TARTIŞMALARI
  Sayfalar 1 - 27
  Abdurrahman HENDEK
 2. KUR’ÂN’DA YERLEŞİM BİRİMLERİ
  Sayfalar 29 - 64
  Muhammed Selman ÇALIŞKAN
 3. CEDELİN FIKIH İLMİNDE KULLANIMI: KUDÛRÎ VE EBU’T-TAYYİB ET-TABERÎ ARASINDAKİ BİR MÜNÂZARA BAĞLAMINDA
  Sayfalar 67 - 91
  Ahmet Numan ÜNVER
 4. ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN AHİRET İNANCINI TEMELLENDİRMESİ
  Sayfalar 93 - 116
  Murat AKIN
 5. BİR İBÂZÎ ÂLİM EBÛ YA’KÛB EL-VERCELÂNÎ’NİN ED-DELÎL VE’L-BURHÂN’I BAĞLAMINDA İBÂZIYYE’NİN TEMEL GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 117 - 147
  Süleyman AKKUŞ, Feyza DOĞRUYOL
 6. İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE OKUL AİDİYET DUYGUSU (ÇORUM ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 149 - 172
  Nevzat GENCER
 7. MÜCMELİN BEYANI BAĞLAMINDA KUR’ÂN’IN KUR’ÂN’LA TEFSİRİNİN BİLGİ DEĞERİ
  Sayfalar 173 - 198
  Muhammed İsa YÜKSEK
 8. DİNİ VE SOSYOLOJİK BOYUTLARIYLA DAYANIŞMA- YARDIMLAŞMA OLGUSU
  Sayfalar 199 - 225
  Abdulmuttalip BAYCAR
 9. ARAP DİLİNDE YER ALAN İLLÂ EDATININ FARKLI KULLANIMLARI VE KUR’ÂN YORUMUNA YANSIMASI
  Sayfalar 227 - 252
  Soner AKSOY, Sakin TAŞ
 10. İSLAM HUKUKU AÇISINDAN ONLİNE ALIŞVERİŞTE TESLİMİN GERÇEKLEŞMEMESİNE BAĞLI GARAR VE SONUÇLARI
  Sayfalar 253 - 279
  Nazan LİLA
 11. Latif Tokat (ed.) Din Felsefesi
  Sayfalar 281 - 284
  Muammer İSKENDEROĞLU
 12. James George Frazer, Altın Dal: Dinin ve Folklorun Kökleri
  Sayfalar 285 - 290
  Şeyma KÖMÜRCÜOĞLU
 13. Ali Ayten. Din ve Sağlık-Kavram, Kuram ve Araştırma
  Sayfalar 291 - 298
  Nevzat GENCER
 14. Yusuf Bahri Gündoğdu. Alak Suresinin İlk Beş Ayetinin Eğitimsel Değeri İlk Vahyin İzinde
  Sayfalar 299 - 306
  Soner AKSOY, Abdurrahman HENDEK
 15. Mürteza Bedir. Ebû Hanîfe Entelektüel Biyografi
  Sayfalar 307 - 312
  Ayşe AKTAŞ
Dizinler ve Platformlar

   download