Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |- Haziran sayıları için 1 Nisan, Aralık sayıları için 1 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir.

- Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Hakem süreci başlatılan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilmektedir. 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-9806 | e-ISSN 1304-6535 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi- Haziran sayıları için 1 Nisan, Aralık sayıları için 1 Ekim makale gönderimi için son tarihler olarak belirlenmiştir.

- Kitap değerlendirmeler için 15 Mayıs ve 15 Kasım belirlenmiştir.

- Hakem süreci başlatılan Türkçe ve Arapça makaleler için yazarlardan 750-1000 kelime arası ilave İngilizce geniş özet (extended abstract) talep edilmektedir. 

Cilt 23 - Sayı 43 - 15 Haz 2021
 1. Bireylerin İnançsızlık Eğilimi: Ateizm Ölçeği
  Sayfalar 1 - 18
  Murat ÇİNİCİ, Muhammed KIZILGEÇİT
 2. Arayıştan Uyanışa, Şifadan Estetiğe Yeni Çağ İnançları
  Sayfalar 19 - 51
  Gamze GÜRBÜZ, Hasan Hüseyin AYGÜL
 3. Eleştirel Düşünme ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Sayfalar 53 - 79
  M. Emrullah DURAN
 4. Medine’de Ashâba Ait Evler: Hz. Ebû Bekr Örneği
  Sayfalar 81 - 108
  Firdevs YILDIZ, Levent ÖZTÜRK
 5. Selmân b. Rebîa’nın Hayatı ve Faaliyetleri
  Sayfalar 109 - 131
  Mücahit YÜKSEL
 6. Malaka Sultanlığı Döneminde Malaka Şehri ve Malay Yarımadası'nın İslamlaşmasındaki Rolü
  Sayfalar 133 - 164
  Osman AYDINLI, Ain Balkis MOHD AZAM
 7. Fusûsu’l-hikem Şârihlerinin Mukaddime Yazma Gelenekleri ve Yazıcızâde Kardeşlerin el-Müntehâ Mukaddimesi
  Sayfalar 165 - 189
  Büşra ÇAKMAKTAŞ
 8. Hindistanlı Bir Sûfî: Nasırüddîn Mahmûd b. Yahyâ Çırâğ-ı Dehlî ve Tasavvuf Anlayışı
  Sayfalar 191 - 215
  Ömer TAY
 9. 19. Yüzyıl İngiliz Ahlak Düşüncesinde William Whewell ve John Stuart Mill Polemiği
  Sayfalar 217 - 246
  Metin AYDIN
 10. “İlmi Çin’de de Olsa Talep Edin, Çünkü İlim Talep Etmek Her Müslümana Farzdır” Rivayetinin Sened ve Metin Analizi
  Sayfalar 247 - 275
  Mustafa GENÇ
 11. Alexander Bevilacqua. Şark Kütüphanesi: İslam ve Avrupa Aydınlanması.
  Sayfalar 277 - 282
  Muammer İSKENDEROĞLU
 12. Jon Hoover. Ibn Taymiyya.
  Sayfalar 283 - 290
  Zeynep YÜCEDOĞRU
 13. Edward Caird. Comte’un Din ve Toplum Felsefesi.
  Sayfalar 291 - 301
  Abdulmuttalip BAYCAR
 14. Vahdettin Işık. Said Halim Paşa: Bir Islah Düşünürünün Hayatı, Düşüncesi ve Eserleri.
  Sayfalar 303 - 309
  Abdullah ÖZÇELİK
 15. Selman Yılmaz. Türkiye’de Toplumsal ve Dinî Değişimin İzleri: Ak Parti İktidarında Nereden Nereye? (Öğretmenler Üzerinden Bir Değerlendirme).
  Sayfalar 311 - 318
  Fatma TAŞDEMİR
Dizinler ve Platformlar

21040  


9224

11366

17440

17441
17443

9128