Year 2018, Volume , Issue 22, Pages 305 - 315 2018-12-28

Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi

Aysen Soysaldı [1]


Kültür bir milletin tarih boyunca ürettiği sözlü, yazılı, maddi ve manevi değerleridir. Bütün sanatlar

üretildiği toplum hayatından beslenmektedir. Toplum hayatı ise gelenek, görenek, din, töre, anane

gibi yaşam tarzımızı şekillendiren normların etkilediği davranış biçimlerinden oluşmaktadır. İşte sanatın

toplum için üretildiği performanslar ve eserler bu davranış biçimlerini işlemektedir. Bu deneme

yazısının amacı sanat ve estetiğin toplum hayatına etkilerini ele almak ve tartışmaktır.

Toplumda kabul gören ve iyiyi, güzeli öven estetik değerler, insan davranışlarını doğruya yönlendiren

kültür-sanat ortamlarıdır. Sanatın toplumdaki ilişkilere yaklaşımı ise; doğru bilinen davranışların gerçek

doğru olup olmadığının sorgulanmasıdır. Bu sorgulama hayata dair mutluluktan ziyade, kaygıları

dile getirmeyi ve acı, eziyet, saygısızlık, zulüm, özgürlük gibi kavramlara dikkat çekmeyi amaç edinir.

Elbette daima iyi-kötü, güzel-çirkin, zalim-mazlum, şüphe-inanç var olacaktır. İnsanlığın ürettiği

erdemler varken, beşeriyetin maruz kaldığı sıkıntıların tümü de sanatçılar tarafından hiciv konusu

olmaya devam edecektir.

Kültür, Sanat, Beşeriyet, Toplumsal İlişkiler
 • Akdoğan, Bayram (2001) “Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlak” Cilt:42, Sayı:1, DOI: 10.1501/Ilhfak_0000000533, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/756/9661.pdf
 • Demirbulak, Ayşegül (2012) “Erken Devir Türk Sanatının Kaynakları”, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 3, Aralık, İstanbul, s:1-11
 • Batuş, Gül Çetinor, (1992) “Toplum Sanat İlişkisi” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,317-322, http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifd/article/view/5000129337, erişim Tarihi: 1 Nisan 2018.
 • Çam, Nusret (1994) “İslam’da Sanat, Resim ve Mimari”, Ankara.
 • Girgin, Dünya Haber, (2016) https://www.haberler.com/insana-en-cok-benzeyen-robot-sofia-8272229-haberi/ erişim: 10.11.2018
 • Kısakürek, Necip Fazıl, https://www.antoloji.com/sanat-siiri/ erişim: 10.11.2018)
 • Elmalılı M. Hamdi Yazır, (2013) KURAN-I KERİM Meali, Sadeleştiren: Mehmet Şirin Doğan, Nahl-16/68, 69. Tin-95/1-4, Rahman-55, İstanbul.
 • Mülayim, Selçuk (1994) Sanata Giriş, 2. baskı, Bilim Teknik yayınevi, İstanbul,
 • Soysaldı Aysen (1995) “Prof. Y. Kenan Özbel ve Koleksiyonu” Sanat, S:8, T.C. Kültür Bakanlığı yay. Ankara, s:60-67.
 • Tolstoy, Lev Nikolayeviç; (1992) “Sanat Nedir?”, çev: Baran Dural, Şule Yayınları, İstanbul.
 • Görsel Kaynakları
 • Otyam Fikret, (2018) Art-Ankara
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Aysen Soysaldı

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { sanatvetasarim504098, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {305 - 315}, doi = {}, title = {Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi}, key = {cite}, author = {Soysaldı, Aysen} }
APA Soysaldı, A . (2018). Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi , (22) , 305-315 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sanatvetasarim/issue/41779/504098
MLA Soysaldı, A . "Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi". Sanat ve Tasarım Dergisi (2018 ): 305-315 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sanatvetasarim/issue/41779/504098>
Chicago Soysaldı, A . "Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi". Sanat ve Tasarım Dergisi (2018 ): 305-315
RIS TY - JOUR T1 - Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi AU - Aysen Soysaldı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 315 VL - IS - 22 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi %A Aysen Soysaldı %T Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi %D 2018 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 22 %R %U
ISNAD Soysaldı, Aysen . "Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi". Sanat ve Tasarım Dergisi / 22 (December 2018): 305-315 .
AMA Soysaldı A . Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2018; (22): 305-315.
Vancouver Soysaldı A . Kültür, Sanat ve Beşeriyet İlişkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2018; (22): 315-305.