ISSN: 1308-2264
e-ISSN: 2149-6595
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sayın araştırmacılar, dergimizin 2021 yılı makale kontenjanı dolmuştur. Gönderilen makaleler, geliş tarih sırasına göre diğer sayılarımızda yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınmaktadır. İlginiz için teşekkür ederiz.


Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

2021 - Sayı: 28

Araştırma Makalesi

5. Çizgi, Renk ve Leke Bağlamında Zeki Faik İzer Eserleri

Araştırma Makalesi

6. “Ev Dekorasyon” Dergisi (1976-82) Üzerinden Konutlardaki İç Mekân Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

8. Karikatür Sanatının Görsel Sanat Disiplinlerindeki Temsilleri

Araştırma Makalesi

11. Sanal Ortamda Giysi Tasarım Süreci: Project Müze Örneği

Araştırma Makalesi

12. Çağdaş Sanat Müzesi Yapılarında İç Mekân Tasarımı: Müze Evliyagil Örneği

Araştırma Makalesi

15. Kamusal Mekânlarda Deneyim ve Kullanıcı Merkezli Tasarım