Sanat ve Tasarım Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


Sanat ve Tasarım Dergisi Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Nisan, Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilir.

 

Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN 1308-2264 | e-ISSN 2149-6595 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Sanat ve Tasarım Dergisi Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Nisan, Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Ekim’dir. Bu tarihlerden sonra gönderilecek makaleler bir sonraki sayıda değerlendirilir.

 

Dergi yazım kurallarına yan sekmeden ulaşabilirsiniz.

Sayı 23 - Haz 2019
 1. Çağdaş Sanatta Gökyüzü Suretlerinin Kozmik Yansımaları
  Sayfalar 33 - 57
  Naile Çevik, Mehtap Bingöl
 2. Bilgilendirme Tasarımı İlkeleri Bağlamında Reklam Afişlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 59 - 75
  Erol Çitci
 3. Yeniden İşlevlendirilen Kilise Yapılarında İç Mekân Müdahalelerine Yönelik Analizler: Sivrihisar Ermeni Kilisesi Örneği
  Sayfalar 77 - 103
  Esin Fakıbaba Dedeoğlu
 4. Dergi Kapak Tasarımlarında Pop-Art Akımının İzleri
  Sayfalar 105 - 115
  Umut Demirel, İbrahim Gökhan Ceylan
 5. Anadolu’da Kerpiç Duvar Yapımı Yöntemlerine Ait Bir Derleme Çalışması
  Sayfalar 117 - 126
  Tuğba Dirican, Ali Akın Akyol
 6. Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerindeki İnsan Kaynağının Özellikleri ve Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi
  Sayfalar 129 - 149
  Çisem Ercömert, Serkan Güneş
 7. Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış
  Sayfalar 151 - 177
  Zeynep Gülel, Burçin Cem Arabacıoğlu
 8. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Dersi Öğretimine Yönelik Gözlem Sonuçları
  Sayfalar 179 - 203
  Meltem Katırancı, Filiz Kansu Çelik
 9. İnternet ve Sosyal Medyanın Sanattaki Etkin Rolü ve Buna Bağlı Değişen Dinamikler
  Sayfalar 205 - 221
  Fırat Çağrı Kırmızıgül
 10. Sinemada Anlam Yaratma Sürecinde Rengin Metaforik Kullanımı
  Sayfalar 223 - 239
  Şerafettin Eray Koca
 11. Silindirik Yüksek Formların Seramik Tornasında Şekillendirilmesi
  Sayfalar 241 - 260
  Mutlu Köpüklü
 12. Trabzon’da Konuta “İç”ten Bakmak: [?]+1 Toprak 2 Atölyenin Ardından
  Sayfalar 263 - 278
  Derya Adıgüzel Özbek, Armağan Seçil Melikoğlu Eke, Sedef Sav, Meriç Altıntaş
 13. Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi
  Sayfalar 281 - 299
  Meltem Karakuyu Şengüder
 14. Kentsel Arkeolojik Miras ve Erişilebilirlik: Ankara Roma Hamamı Açık Hava Müzesi
  Sayfalar 301 - 313
  Muna Silav
 15. Dijital Oyunların Sanatsal Gücü; Konsept Tasarımı Süreci
  Sayfalar 315 - 327
  Seza Soyluçiçek
 16. Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Elektronik Ortamda Katılımcı, Etkileşimli Medya Tasarımı
  Sayfalar 329 - 359
  Deniz Yeşim Taluğ
 17. Dijital Çağda Baskı Teknolojileri
  Sayfalar 361 - 377
  Oğuz Tunçel
 18. Yazının Fotografik İfade Biçimi Olarak Işık Kaligrafisi
  Sayfalar 379 - 391
  Özden Pektaş Turgut
 19. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencilerinin “Sanat” Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri
  Sayfalar 393 - 411
  Metin Uçar, Cihan Canbolat, Sümeyra İlhan
 20. Arkeolojik Alanlarda Uygulanan Koruma Örtülerinin Tasarım Kriterleri
  Sayfalar 413 - 428
  Mesut Yılmaz, Yaşar Selçuk Şener, Arzu Bakıroğlu Yılmaz
 21. Arkeolojik Kazı Buluntusu Metallerin, Kazıda Bulunmalarından Koruma Onarım Uygulamalarına Kadarki Süreçleri
  Sayfalar 431 - 439
  Zeynep Yılmaz, Yaşar Selçuk Şener
 22. Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi
  Sayfalar 441 - 462
  Banu Yücel
Dizinler