Amaç

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi sanat, tasarım ve sanatla ilgili disiplinlerarası makaleleri okuyucu ile buluşturmayı amaçlamaktadır. Dergi, Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Dergi, Dergi Park’ta ve Ulakbim TR-Dizin’de taranmaktadır. 

Kapsam

Sanat ve Tasarım Dergisi, sanat ve tasarım alanına yönelik makalelerin yanı sıra; sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi gibi alanlarda yazılmış makalelerin, edebiyattan müziğe, resimden mimariye kadar genişleyen sanatın bütün alanlardaki akademik çalışmaları kapsamaktadır. Dergi kapsamında, alan ile ilgili kişi ve konuların akademik platformda yaşatılması adına özel sayılar da düzenlenmektedir.