Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Avâmil’e Yapılan Şerhler Bağlamında İbrahim El-Kûrânî’nin Avâmil Tekmilesi

Year 2017, Volume 9, Issue 1, 315 - 335, 30.04.2017

Abstract

Abdülkâhir el-Cürcânî ile Birgivî Mehmed Efendi’nin el-‘Avâmil adlı eserleri, Arap dilinde önem atfedilen iki önemli çalışmadır. Bu eserler, Arap nahvinin temel kaidelerini özet bir şekilde ele almaktadırlar. Eskiden olduğu gibi günümüzde de önemini muhafaza eden bu eserlere, birçok tekmile ve şerh yapılmıştır. Bu tekmilelerden biri de İbrahim el- Kûrânî’nin Tekmiletü’l-‘Avâmili’l-Cürcâniyye adlı eseridir. Ayet, hadis, mesel... gibi şevâhidle zengin bir muhtevaya sahip olan bu çalışma, birçok açıdan Avamil’in diğer tekmile ve şerhlerinden ayrılmaktadır. 

References

  • ARSLAN, Ahmet Turan, Arap Gramerinde İki “Avâmil” Risalesi ve Bunların Mukayesesi, İLAM Araştırma Dergisi, c.I, sy. 2 (Temmuz-Aralık 1996).
  • AYDIN, Tahirhan, Arap Dilinin Günümüz Meseleleri, İlâhiyat Yayınları, Ankara 2013.
  • AYYÂŞİ, Ebû Sâlim Abdullah b. Muhammed, er-Rihletü’l-Ayyâşiyye, Dâru’s-Suveydî, Abu Dabi 2006.
  • BAĞDATLI İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifîn Esmâü’l-muellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, (Hazırlayan: Kilisli Rifat Bilge, İbnülemin Mahmud Kemal İnal), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1951.

Year 2017, Volume 9, Issue 1, 315 - 335, 30.04.2017

Abstract

References

  • ARSLAN, Ahmet Turan, Arap Gramerinde İki “Avâmil” Risalesi ve Bunların Mukayesesi, İLAM Araştırma Dergisi, c.I, sy. 2 (Temmuz-Aralık 1996).
  • AYDIN, Tahirhan, Arap Dilinin Günümüz Meseleleri, İlâhiyat Yayınları, Ankara 2013.
  • AYYÂŞİ, Ebû Sâlim Abdullah b. Muhammed, er-Rihletü’l-Ayyâşiyye, Dâru’s-Suveydî, Abu Dabi 2006.
  • BAĞDATLI İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifîn Esmâü’l-muellifîn ve Âsârü’l-Musannifîn, (Hazırlayan: Kilisli Rifat Bilge, İbnülemin Mahmud Kemal İnal), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1951.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Gemi>

0000-0003-4124-5525

Publication Date April 30, 2017
Acceptance Date April 3, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 9, Issue 1

Cite

ISNAD Gemi, Ahmet . "Avâmil’e Yapılan Şerhler Bağlamında İbrahim El-Kûrânî’nin Avâmil Tekmilesi". Şarkiyat 9 / 1 (April 2017): 315-335 .

Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.