e-ISSN: 1308-9633
Founded: 2009
Publisher: Şarkiyat Araştırmaları Derneği
Cover Image
       

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) is a peer-reviewed open access journal that is scanned in international field indexes and published in 6-month intervals in electronic media. It is published in June and December.


The publication language of the journal is Turkish-English-Arabic-Persian-Kurdish

Journal of Oriental Studies is indexed by Index Copernicus International (ICI), International Scientific Indexing (ISI), SOBIAD, ISAM, DRJI, ASOS, INFOBASE, SIS, ESJI, ResearchBib, MIAR, Idealonline, SAIF, as well as ULAKBIM TR INDEX, INDEX ISLAMICUS, EBSCO and ERIHPLUS databases.

The manuscripts are first analysed by the editor and editorial board in terms of scientific expression and spelling rules. Click here for spelling rules. After the editorial review, a plagiarism scan is performed.

The manuscripts that are deemed appropriate are sent to three referees who are well-known for their scientific studies in their field. In line with the decisions of the referees, it is decided to publish the article or to publish it on the condition of correction. Manuscripts that are deemed unsuitable for publication in line with the decision of the referees are rejected.

Articles sent to referees are anonymous. Referee names and author names are only known and kept secret by the editorial board. Reports from the referees are kept in the journal archive.

Opening Date for Article Submission: January 1, 2024

2023 - Volume: 15 Issue: 1

DUYURU

- Dergimiz 2023 yılı itibariyle Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır.

- 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerin hakem süreçlerinin olumlu sonuçlanması durumunda yazarlardan 750 ile 1.000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet eklemeleri talep edilecektir.

Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.
Derginin tüm içeriğine açık erişim sağlanmaktadır. Yayınlanan makaleler öncelikle İThenticate programında taranmaktadır.
Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.


27787