Şarkiyat
Submission Date
Start: September 1, 2021
End: October 16, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com


JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Cover Image


JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Volume 13 - Issue 1 - Apr 30, 2021
 1. EDİRNE VİLAYET SALNÂMELERİNE GÖRE XIX. YÜZYILIN SONUNDA ÇORLU KAZASINDA SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
  Pages 6 - 25
  Pınar DOĞANAY
 2. ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 26 - 40
  Merve ARSLAN, Gülşah GENÇER ÇELİK, Serdar KUZU
 3. NAHİV İLMİNDE HÂŞİYE GELENEĞİ VE FAHREDDİN EL-ARNÂSÎ’NİN KEŞFÜ’L-ĞİTA’ ADLI ESERİ
  Pages 41 - 65
  Cüneyt MARAL
 4. FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE NEVÂBİT: MEDİNETÜ’L FAZILA’NIN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ SORUNU BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
  Pages 66 - 82
  Onur YILDIRIM, Adem ÇAYLAK
 5. HÂREZMŞÂHLAR DEVLETİ DÖNEMİNDEKİ DİNÎ UYGULAMALARIN TARİHÎ ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 83 - 103
  Gülseren AZAR NASIRABADI
 6. HZ. ÂİŞE’NİN AHKÂMA DAİR BAZI RİVÂYETLERİNİN FIKIHTAKİ İZ DÜŞÜMLERİ
  Pages 104 - 128
  Emine DEMİL
 7. HİCRET YOLCULUĞU BAĞLAMINDA İMÂMİYYE ŞÎASI’NIN HZ. EBÛ BEKİR ALGISI
  Pages 129 - 153
  Mehmet Nur AKDOĞAN
 8. FELSEFİ BİR PROBLEMİ OLARAK VAHİY MESELESİ, THE MATTER OF REVELATİON AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
  Pages 154 - 168
  İbrahim Halil DÜNDAR
 9. MODERN DÖNEM ŞİÎ DÜŞÜNCESİNDE BİR KİMLİK İNŞASI OLARAK ERBAÎN YÜRÜYÜŞÜ
  Pages 169 - 186
  Habip DEMİR
 10. PÎVANEKA HELWESTA ZIMANÊ SERÎ (PHZS) JI BO DUZIMANAN: XEBATA TÊBARÎ Û PÊBAWERIYÊ
  Pages 187 - 203
  Zafer AÇAR, Suleyman KASAP
 11. “POSTMODERN” DARBE ÜZERİNE GRAMSCİYAN BİR OKUMA: BİR HEGEMONYA GİRİŞİMİ OLARAK 28 ŞUBAT SÜRECİ
  Pages 204 - 219
  Süleyman Çağrı GÜZEL
 12. OLUŞUN AKIL VE AHLAK ÖTESİ HALİ: MEVLÂNÂ’DA ÖZGÜRLEŞME YA DA KENDİNİ AŞMA PRATİĞİ OLARAK FENÂ
  Pages 220 - 241
  Kamuran GÖKDAĞ, Yunus CENGİZ
 13. NİSA 34. AYETTE HİTAP AÇISINDAN DARB MESELESİ
  Pages 242 - 257
  Kutbettin EKİNCİ
 14. ÜMMÜ SÜLEYM İLE İLGİLİ BİR RİVAYETİN İSNAD VE METİN ANALİZİ
  Pages 258 - 286
  Nejla HACIOĞLU
 15. TÜRK DEVLETLERİNDE TABİİYET VE TEHDİDİN SİMGESİ: KESİK BAŞ GÖNDERME GELENEĞİ
  Pages 287 - 301
  Hasan TAŞKIRAN
 16. TÜRKİYE'DE HUKUK EĞİTİMİ: ÇÖZÜM ARAYIŞLARI, SORUNLAR VE ÖNERİLER
  Pages 302 - 321
  Fazıl Hüsnü ERDEM
 17. UYGULAMALI ÖRNEKLER BAĞLAMINDA İMAM EBÛ YUSUF'ÛN İSTİHSAN ANLAYIŞI
  Pages 322 - 352
  Said Ali KUDAYNETOV
 18. ZAZAKÎ DE BABETÊ HECEYANÊ
  Pages 353 - 366
  Ahmet KIRKAN
 19. ‘ALÎ EL-CARÎM VE ‘ŞAİR BİR KRAL’ ROMANINDAKİ BAZI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 367 - 380
  Zehra Nurdan CAN, Nurullah YILMAZ
 20. ZEKERİYYĀ B. YAḤYĀ EN-NĪSĀBŪRĪ’NIN KITĀBU’L-FITEN’İ: İBN ṬĀVŪS’UN ESERLERİNDE KAYIP BİR KİTABI KEŞFETMEK
  Pages 381 - 400
  Mahmut DEMİR
 21. 1258/1842 TARİHLİ ÇÜNGÜŞ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE ÇÜNGÜŞ KAZASININ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU
  Pages 401 - 427
  Oktay BOZAN
 22. FARSÇANIN TARİHİ SEYRİ VE 18. YÜZYIL BAZI GRAMER ÇALIŞMALARI
  Pages 428 - 446
  Adem UZUN
 23. ‘ALÂEDDÎN SEMERKANDÎ’NİN KIYAS ANLAYIŞI
  Pages 447 - 467
  Zuhal DAĞ
 24. CEMİL MERİÇ’E GÖRE KİTAB-I MUKADDES
  Pages 468 - 499
  Hayreddin KIZIL
 25. HAMDULLAH MÜSTEVFÎ'NİN NÜZHET'ÜL KULÛB İSİMLİ ESERİNİN 17. YÜZYILDA ANADOLU SAHASINDA YAPILAN TERCÜMESİNİN COĞRAFYA BÖLÜMÜ
  Pages 500 - 520
  Güneş EKMEKÇİ AŞAN
 26. HÂNU’L-HALÎLÎ ve FATİH-HARBİYE ROMANLARININ GELENEK-MODERNİTE BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 521 - 544
  Tahir ARAZ
 27. İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÇOCUĞUN AHLAK EĞİTİMİ
  Pages 574 - 562
  Ahmet ÇIN
 28. غرض الفخر عند شعراء غرب إفريقيا
  Pages 563 - 586
  Youssoufa SOUMANA
 29. تعبیرات روزمره در اشعار فارسی و ترکی شهریار وخلاقیت ادبی منظومه حیدربابایه سلام
  Pages 587 - 603
  Roghaiyeh رقیه AZİZPOUR عزیزپور, Nabi KOBOTARIAN AZEROĞLU
Submission Date
Start: September 1, 2021
End: October 16, 2021
Indexes and Platforms
DUYURU

- 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerin hakem süreçlerinin olumlu sonuçlanması durumunda yazarlardan 750 ile 1.000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet eklemeleri talep edilecektir.