Şarkiyat
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com


JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Cover Image


JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Volume 12 - Issue 2 - Apr 30, 2020
 1. İHSAN SÜREYYA SIRMA’NIN EĞİTİM ANLAYIŞI
  Pages 1 - 23
  Mahmut DÜNDAR
 2. KESAYETA EDEBÎ YA İHSAN SUREYYA SIRMA
  Pages 24 - 43
  Nesim SÖNMEZ
 3. İHSAN SÜREYYA SIRMA’ NIN ESERLERİNDE HAÇLI KAVRAMI VE HAÇLILAR
  Pages 44 - 61
  Gülşen İSTEK
 4. İHSAN SÜREYYA SIRMA'NIN TARİHÇİLİĞİ
  Pages 62 - 76
  Mehmet Salih GÜNDÜZ
 5. “TARİHÇİ SEYYAH” İHSAN SÜREYYA SIRMA
  Pages 77 - 91
  Emrah İSTEK
 6. PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA İLE SÖYLEŞİ (05.10.2019/VAN)
  Pages 92 - 99
  Bayram KANARYA
 7. BİR İLİM VE DAVA ADAMI OLARAK PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA
  Pages 100 - 109
  Mehmet Salih ARI
 8. KARDEŞİM İHSAN SÜREYYA İLE BİRLİKTE...
  Pages 110 - 112
  Şerafettin GÖLCÜK
 9. MUHTEREM HOCAM PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA'YA
  Pages 113 - 115
  Mustafa AĞIRMAN
 10. DAĞLARIN VE NEHİRLERİN DİLİNDEN ANLAYAN ÂLİM DOST
  Pages 116 - 128
  Halit YALÇIN
 11. HOCAM İHSAN SÜREYYA SIRMA
  Pages 129 - 134
  Adnan DEMİRCAN
 12. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, İslâmi Tebliğin Medine Dönemi ve Cihad, (İstanbul: Beyan Yayınları, 2013)
  Pages 135 - 138
  Mutlu SAYLIK
 13. İhsan Süreyya Sırma Kitabı: Pervari’den Paris’e, Söyleşi: Prof. Dr. Adnan Demircan, (İstanbul: Beyan Yayınları 2018)
  Pages 139 - 141
  Ümit GÜLER
 14. EVVÂBÎN NAMAZI İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN İSNAD VE METİN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 142 - 168
  Fuat İSTEMİ
 15. DİYARBAKIRLI MEHMED FÂ’İK VE MANZUMELERİ
  Pages 169 - 192
  Ekrem BEKTAŞ
 16. SÛFÎ HİKAYELERİNDE (MENKIBELERİNDE) KADIN TASAVVURU
  Pages 193 - 208
  Hatice ÇUBUKCU
 17. ORTA ÇAĞ’DA ‘KÖLELİK’ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 209 - 223
  Mehmet Nadir ÖZDEMİR
 18. XVI. ASIRDA YEZİDİLER(ÊZİDÎLER)’İN DİNÎ STATÜSÜ HAKKINDAKİ TARTIŞMALARA DAİR İKİ BELGE: MEVLÂNÂ SÂLİH EL-KÜRDÎ’NİN BİR FETVASI İLE MEVLÂNÂ MUHAMMED BERKAL‘Î’NİN TA’LİKİ
  Pages 224 - 253
  Metin BOZAN
 19. المقاربة الأخلاقية عند البيهقي بين السُّنن والشُّعب: مدخل أخلاقي حديثي
  Pages 254 - 280
  Mohamad Anas SARMINI
 20. المسائل النحويّة في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعرّي
  Pages 281 - 303
  Aslam JANKIR
 21. المرأة العاملة وتحقيق الذات في رواية "الكوبرا تصنع العسل" للروائي أحمد زياد محبّك
  Pages 304 - 320
  Mohamad ALAHMAD
 22. LUTFİ PAŞA’NIN İMAN RİSALESİ: İNCELEME VE TAHKİK
  Pages 321 - 355
  Vezir HARMAN , Halil İbrahim DELEN
 23. NECATİ ÖNER’E GÖRE DİL-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ
  Pages 356 - 368
  Şerefettin ADSOY
Indexes and Platforms
DUYURU

12. cilt 3. sayımız için makale kabulü sona ermiştir. Yeni gönderilecek makaleler 2020 yılı 12. cilt 4. sayımız (Aralık) için değerlendirilecektir.