e-ISSN: 1308-9633
Founded: 2009
Period: Monthly
Publisher: Şarkiyat Araştırmaları Derneği
Submission Date: Start: September 1, 2022 End: October 15, 2022

2022 - Volume: 14 Issue: 1

Book Review

1. MÜSLÜMAN KADININ TARİHİ

DUYURU

- 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilen makalelerin hakem süreçlerinin olumlu sonuçlanması durumunda yazarlardan 750 ile 1.000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet eklemeleri talep edilecektir.

Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.