Year 2017, Volume 9 , Issue 2, Pages 545 - 565 2017-11-30

Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri

Süleyman Çağrı GÜZEL [1]


Türk demokrasi tarihinde siyaset ile bürokrasi arasındaki ilişki her zaman kilit bir rol oynamıştır. Söz konusu ilişki her ülkenin kendine özgü sosyo-kültürel, tarihsel, ideolojik ve hukuki yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir; ancak Türkiye’deki siyaset-bürokrasi ilişkisinde askeri ve sivil bürokrasinin ayrı ele alınması adeta bir zorunluluktur. Nitekim Türk siyasal hayatında ordu uzun süre çok etkin bir rol üstlenmiş ve kimi zaman darbelerle kimi zaman da muhtıralar ve ültimatomlarla sivil siyaset üzerinde güçlü bir vesayet kurmuştur. Siyaset ile sivil bürokrasi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise daha farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de siyaset, sivil bürokrasi üzerinde çoğu zaman etkili olmuş ve bürokrasinin siyasallaşmasına zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda Türk siyasi hayatının en önemli liderlerinden biri olan ve ordunun siyaset üzerindeki etkisinin en güçlü olduğu dönemlerde Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuş Süleyman Demirel’in bürokrasi ile ilişkilerinin değerlendirmesi Türkiye’deki siyaset-bürokrasi ilişkisi bağlamında genel bir çerçeve çizebilir. 

Askeri bürokrasi, sivil bürokrasi, Süleyman Demirel, darbe
 • AHMAD, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2005.
 • AKINCI, Abdulvahap, “Türk Siyasal Hayatında 1980 Sonrası Darbeler ve E-Muhtıra”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, 2013, ss. 39-58.
 • AECAYÜREK, Cüneyt, Demokrasi Dur-12 Eylül 1980, Bilgi Kitapevi, Ankara 1990.
 • ARINÇ, Bülent, SETA Panel Konuşması, “Bin Yıllık Darbe!”: 28 Şubat”, Sayı: 5, 2013.
 • BİLGİÇ, Bestami S. “Türkiye’de İç ve Dış Politika 1971-1983”, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, (Ed. Tuba Ünlü Bilgiç ve Cihat Göktepe), Ufuk Yayınları, İstanbul, 2014, ss. 221-251.
 • BİLGİÇ ÜNLÜ, Tuba “İç ve Dış Politikada Çeşitlilik: 1965-1971”, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, (Ed. Tuba Ünlü Bilgiç ve Cihat Göktepe), Ufuk Yayınları, İstanbul, 2014, ss. 155-209.
 • BİRAND, Mehmet Ali, 12 Eylül Saat: 04.00, Karacan Yayınları, İstanbul, 1984.
 • BİRAND, Mehmet Ali; DÜNDAR, Can; ÇAPLI, Bülent, 12 Mart İhtilalin Pençesinde Demokrasi, İmge Kitabevi, Ankara, 2008.
 • CİZRE, Ümit, AP-Ordu İlişkileri: Bir İkilemin Anatomisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
 • ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin, “12 Eylül ve Merkez Sağ”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6, 2007, ss. 183-201.
 • ÇAVUŞOĞLU, Hüseyin, “Merkez Sağda 27 Mayıs ve 12 Eylül Sonrası Partileşme”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 22, 2009, ss. 165-178.
 • DEMİREL, Süleyman, 1971 Buhranı ve Aydınlığa Doğru, Doğuş Matbaası, Ankara 1973.
 • DESBOROUGH, Marie ve ASHIKAMASY, Neal M., “Emotion and Attribution of Intentionalty in Leader- Member Relationships”, The Leadership Quarterly, 2002. ERKEN, Baki, “Merkez Sağ İdeolojisi Çerçevesinde Süleyman Demirel ve Askeri müdahaleler”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 2012, ss. 31-62.
 • GÜMÜŞTEKİN, Uğur (der.), Demirel’in Büyük Hedefi: Yeni Bir Sosyal Mukaveleye Doğru, Birlik Matbaası, İstanbul 1974.
 • HEPER, Metin, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2012.
 • http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25388598 Erişim tarihi: 30.05.2015
 • http://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/28-subat-sureci-nasil-basladi-28-subat-kararlari-sonrasi-neler-oldu-757603/ Erişim tarihi: 29.05.2015
 • http://www.tccb.gov.tr/sayfa/cumhurbaskanlarimiz/suleyman_demirel/ Erişim tarihi: 25.02.2015.
 • http://www.tccb.gov.tr/sayfa/cumhurbaskanlarimiz/turgut_ozal/ Erişim tarihi: 27.05.2015
 • KAHRAMAN, Ahmet, Devr-i Süleyman, Sel Yayıncılık, İstanbul 1993.
 • KARAHANOĞULLARI, Onur, http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler/yargidenetimininsinirlanmasi.pdf Erişim tarihi: 12.06.2015
 • KAZDAĞLI, Celal, Demirel’in Liderlik Sırları, Beyaz Yayınları, İstanbul, 1999.
 • KOMŞUOĞLU, Ayşegül, Siyasal Yaşamda Bir Lider Süleyman Demirel, Bengi Yayınları, İstanbul, 2008.
 • KORU, Fehmi, SETA Panel Konuşması, “Bin Yıllık Darbe!”: 28 Şubat” , Sayı: 5, 2013.
 • MİLLİYET, Darbeyi Demirel Önledi, 28.02.2002
 • MOORHEAD, Gregory, - GRIFFIN, Ricky W., ,Organlzatiorıal Behavior Houghton Mifflin Company, Boston, 1989.
 • ÖZALP, İnan; EREN, Gülten; ÖCAL, Hülya, “Organizasyonlarda Durumsallık Yaklaşımı Açısından Liderlik: Liderliğin Fred E. Fiedler Teorisindeki Liderlik Tarzlarına Göre Belirlenmesi ve Eskişehir Bölgesinde Seçilen Büyük Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-2, 1992, ss. 161-205.
 • ÖZDEMİR, Hikmet, Atatürk’ten Günümüze Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2007.
 • ŞİMŞEK, Derya, “Süleyman Sami Demirel’in Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011, Basılmamış Doktora Tezi.
 • TOKER, Yalçın, Zirvede Kavga, Toker Yayınları, İstanbul, 1993.
 • TURGUT, Hulusi, Demirel’in Dünyası, ABC Yayınları, 2002.
 • TURGUT, Hulus, GAP ve Demirel, ABC Yayınları, 2000.
 • YAVUZALP, Ercüment, Liderlerimiz ve Dış Politika, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1996.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman Çağrı GÜZEL
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @research article { sarkiat322082, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {545 - 565}, doi = {10.26791/sarkiat.322082}, title = {Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri}, key = {cite}, author = {GÜZEL, Süleyman Çağrı} }
APA GÜZEL, S . (2017). Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri. Şarkiyat , 9 (2) , 545-565 . DOI: 10.26791/sarkiat.322082
MLA GÜZEL, S . "Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri". Şarkiyat 9 (2017 ): 545-565 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/30758/322082>
Chicago GÜZEL, S . "Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri". Şarkiyat 9 (2017 ): 545-565
RIS TY - JOUR T1 - Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri AU - Süleyman Çağrı GÜZEL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.322082 DO - 10.26791/sarkiat.322082 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 545 EP - 565 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.322082 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.322082 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Şarkiyat Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri %A Süleyman Çağrı GÜZEL %T Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri %D 2017 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 9 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.322082 %U 10.26791/sarkiat.322082
ISNAD GÜZEL, Süleyman Çağrı . "Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri". Şarkiyat 9 / 2 (November 2017): 545-565 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.322082
AMA GÜZEL S . Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri. Şarkiyat. 2017; 9(2): 545-565.
Vancouver GÜZEL S . Süleyman Demirel’in Askeri ve Sivil Bürokrasi İle İlişkileri. Şarkiyat. 2017; 9(2): 565-545.