Year 2017, Volume 9 , Issue 2, Pages 862 - 882 2017-11-30

HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI

Mahmut ÖZTÜRK [1]Kur’ân kıssalarında peygamberlerin çağrısına insanların öncelikle olumsuz tepki gösterdikleri bildirilmektedir. Toplumun ileri gelenleri de çoğunlukla peygamberlere karşı olan tarafta yer almışlardır. Vahye karşı olanlar orantısız bir güç kullandıklarında Allah Teâlâ peygamberlere yardım etmiş, bu yardımlar bazen mucizelerle, bazen de insanlar eliyle gerçekleşmiştir. Yûsuf ve Mûsâ peygamberin hayatında bu bağlamda birbirine benzeyen üç hadise bulunmaktadır. Yasin sûresindeki üç elçiye yardım eden müminin kıssası da benzer içeriktedir. Olaylar tahlil edildiğinde, peygamberler yardım eden kişilerin sözlerinde ve hareket tarzlarında bazı benzerlikler dikkat çeker. Bu kişiler peygamberleri, onlara zarar vermek isteyenlere karşı savunmuşlar, mantıklı sözlerle onları ikna etmeye çalışmışlardır. Netice çoğunlukla olumlu olmuş, bazen de beklenen netice elde edilememiştir.

Anahtar kelimeler: Kur’ân Kıssaları, Hz. Yûsuf, Hz. Mûsâ, Habib en-Neccâr
  • Râzî, Ebu Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin (ö. 606/1209), et-Tefsirü’l- kebir (Mefâtîhü'l-gayb), 1. Basım, Darü’l-Fikr, Beyrut, 1981, Zuhaylî, Vehbe b. Mustafa, et-Tefsirü’l-münir, Darü’l-Fikri’l-Muasır, 2. Basım, Dımaşk, 1997 Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd Mâtürîdî (ö.333/944), Tefsirü’l-Kur’âni’l-azim (Te’vilatu ehli’s-sünne) Tahk.: Mecdi Basellum, Darü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1. Basım, Beyrut, 2005 Taberî, Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid (ö. 310/923), Câmiü'l-beyân fî te’vili’l-Kur'ân, Tahk.: Abdullah b. Abdi’l-muhsin et-Türkî, Hicr, 1. Basım, Kahire, 2001
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mahmut ÖZTÜRK
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @research article { sarkiat322224, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {862 - 882}, doi = {10.26791/sarkiat.322224}, title = {HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Mahmut} }
APA ÖZTÜRK, M . (2017). HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI. Şarkiyat , 9 (2) , 862-882 . DOI: 10.26791/sarkiat.322224
MLA ÖZTÜRK, M . "HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI". Şarkiyat 9 (2017 ): 862-882 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/30758/322224>
Chicago ÖZTÜRK, M . "HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI". Şarkiyat 9 (2017 ): 862-882
RIS TY - JOUR T1 - HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI AU - Mahmut ÖZTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.322224 DO - 10.26791/sarkiat.322224 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 862 EP - 882 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.322224 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.322224 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Şarkiyat HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI %A Mahmut ÖZTÜRK %T HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI %D 2017 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 9 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.322224 %U 10.26791/sarkiat.322224
ISNAD ÖZTÜRK, Mahmut . "HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI". Şarkiyat 9 / 2 (November 2017): 862-882 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.322224
AMA ÖZTÜRK M . HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI. Şarkiyat. 2017; 9(2): 862-882.
Vancouver ÖZTÜRK M . HAYATİ TEHLİKE KARŞISINDA PEYGAMBERLERE YARDIM EDEN KİŞİLERİN TUTUMLARI. Şarkiyat. 2017; 9(2): 882-862.