Year 2017, Volume 9 , Issue 2, Pages 703 - 724 2017-11-30

1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI

Mehmet Rezan EKİNCİ [1]


Osmanlı Devleti, çok uluslu yapısı sebebiyle Fransız İhtilaliyle güçlü bir biçimde ortaya çıkan milliyetçilik akımının sonuçlarından etkilenerek toprak bütünlüğünü koruma refleksiyle hareket etmek durumunda kalmıştır. Böylece devlet XIX. yüzyılın başından itibaren dışarda savaşlarla uğraşırken ayrıca içerde azınlıkların-gayr-i müslimlerin isyanlarıyla başbaşa kalmıştır. Batılı devletlerin gayr-i müslimlerin haklarını bahane ile yoğun ilgi göstererek Osmanlı’nın içişlerine karışmaları karşısında Osmanlı da toprak bütünlüğünü korumak için türlü siyasî hamleler geliştirmiştir. Batılı devletler, “Şark Meselesi” şeklinde formüle ederek ortaya attıkları bu geniş siyasetin çerçevesine bilinçli bir şekilde Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları’yla devletin doğusunda bulunan Ermenilerin haklarını da dahil etmişlerdir. Osmanlı’nın bu hamleye karşı toprak bütünlüğünü korumak için aldığı tedbirler içerisinde geliştirdiği en genel siyaset “İslamcılık” olmuştur. Gayr-i müslimlerin yıkıcı faaliyetlerine karşı daha çok müdafaa, yerine göre taarruz amacıyla Müslümanları birleştirmeye yönelik konulan bir proje olarak İslamcılık, bir devlet kurma arayışındaki Ermenilere karşı hem Kürd aşiretlerini silahlandırmak hem de devlete olan bağlarını pekiştirecek diğer projeleri de içeren kapsamlı bir ideolojidir. Aşiretlere yönelik oluşturulan “Aşiret Mektepleri” ile yine Sultan II. Abdülhamid’e atfen “Hamidiye Hafif Süvari Alayları” projesi de bu ideolojinin içinde yer almış en önemli aygıtlardır.

Ermeni Meselesi, Kürdler, Aşiretler, Hamidiye Süvari Alayları, Çerkesler, Ayestefanos - Berlin Antlaşmaları
  • BOA: Başbakanlık Osmanlı Arşivi:
  • BEO., (Bab-ı Âlî Evrak Odası), 1340/100441, 13 Haziran 1315/25.06.1899. DH.MKT. (Dahiliye Mektûbî Kalemi), 1928/19, 2 Ş 1309/02.03.1892. DH.TMIK.M. (Dahiliye Nezareti Tesrî’i Muâmelât ve Islahat Komisyonu Müte- ferrik), 74/6, 10 Nisan 1315/22.04.1899. DH.TMIK.M. (Dahiliye Nezareti Tesrî’i Muâmelât ve Islahat Komisyonu Müte- ferrik), 71/20, 23 Z 1316 /04.05.1899.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Rezan EKİNCİ
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @research article { sarkiat339530, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {703 - 724}, doi = {10.26791/sarkiat.339530}, title = {1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI}, key = {cite}, author = {EKİNCİ, Mehmet Rezan} }
APA EKİNCİ, M . (2017). 1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI. Şarkiyat , 9 (2) , 703-724 . DOI: 10.26791/sarkiat.339530
MLA EKİNCİ, M . "1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI". Şarkiyat 9 (2017 ): 703-724 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/30758/339530>
Chicago EKİNCİ, M . "1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI". Şarkiyat 9 (2017 ): 703-724
RIS TY - JOUR T1 - 1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI AU - Mehmet Rezan EKİNCİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.339530 DO - 10.26791/sarkiat.339530 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 703 EP - 724 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.339530 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.339530 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Şarkiyat 1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI %A Mehmet Rezan EKİNCİ %T 1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI %D 2017 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 9 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.339530 %U 10.26791/sarkiat.339530
ISNAD EKİNCİ, Mehmet Rezan . "1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI". Şarkiyat 9 / 2 (November 2017): 703-724 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.339530
AMA EKİNCİ M . 1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI. Şarkiyat. 2017; 9(2): 703-724.
Vancouver EKİNCİ M . 1897 TARİHLİ HAMİDİYE HAFİF SÜVARİ ALAYLARI TAKSİMATI. Şarkiyat. 2017; 9(2): 724-703.