Year 2018, Volume 10 , Issue 1, Pages 1 - 11 2018-04-30

ROMANÊ KALAŞNÎKOF DE QIRKERDİŞÊ DÊRSIMÎ

İlyas AKMAN [1]


Romanê Kalaşnîkof, tewirê zanist-mûnitişî de nusîyayo. Xora eser, edebîyatê Zazakî de, no tewir de, numuneyê verên o. Roman de hem fantastîk, planetê bînî hem zî dîroko raşt cayo muhîm gînî. Bingeyê romanî de zî, qirkerdişê Dêrsimî 1938î esto. Deniz Gunduz, Kalaşnîkof de heme hetan ra hedîseyê Dêrsimî wendoxanê xo rê pêşkeş keno. Dîrokê raştî de keyeyê, dewê, darîstanê, bostonê, heywanê Dêrsimijî yenî veşnayiş; yew rey de bi seyan însan kişîyenî. Gedeyê Dêrsimijî, bi taybetî zî keynekî, hetê leşkeran, karmendan sey destirme (evlatlık) girîyenî. Însanî ke remayî eşkefteyan de xo nimnenî, pey gaz û bombayan yenî helînayiş û fekê eşkefteyî pey betonî kefelîyenî. Wendox, roman de zî nê serebutan biteferuatan veyneno.

Deniz Gunduz, Edebîyatê Zazakî, Ziwanê Zazakî, Romanê Kalaşnîkof, Qirkerdişê Dêrsimê 1938î
 • Aygün, Hüseyin (2009). Dersim 1938 ve Zorunlu İskân. İstanbul: Dipnot Yayınları.
 • Benjamin, Walter (2014). Pasajlar, çev.: A. Cemal. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bilmez, Bülent, vd. (2015). Belleklerdeki Dersim ’38. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Bulut, Faik (2013). Dersim Raporları. İstanbul: Evrensel Yayınları.
 • Çalışlar, İzzeddin (2010). Dersim Raporu. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dersimi, M. Nuri (1952). Kürdistan Tarihinde Dersim. Halep: Ani Matbaası.
 • Doğan, Yalçın (2012). Savrulanlar Dersim. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Foucault, Michel (2011). “Nietzsche, Soybilim, Tarih”, Felsefe Sahnesi/Seçme Yazılar 5. çev.: I. Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gündoğan, Nezahat ve Gündoğan, Kazım (2016). Dersim’in Kayıp Kızları/Tertelê Çêneku. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gunduz, Deniz (2013). Kalaşnîkof. İstanbul: Weşanxaneyê Vateyî.
 • Hür, Ayşe (2012). “Seyit Rıza İdamdan Önce Atatürk'le Görüştü mü?”, Radikal Gazetesi, 18.11.2012.
 • (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/seyit-riza-idamdan-once-ataturkle-gorustu-mu-1108301/ Erişim Tarihi, 04.09. 2017)
 • Koç, Yaşar Taşkın (2012). “Dersim Katliamına Madalya Yetişmemiş”, haber7.com, 12.01.2012.(http://www.haber7.com/guncel/haber/829607-dersim-katliamina-madalya-yetismemis, Erişim Tarihi, 04.09. 2017)
 • Konar, Dede (2013). Dersim İsyanı’nın Akşam ve Vakit (Kurun) Gazetelerindeki Yansımaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı.
 • Oppermann, Serpil (2006). Postmodern Tarih Kuramı/Tarih Yazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman. Ankara: Phoenix Yayınları.
 • Poyraz, Bedriye (2013). “‘Cesaret Et Hatırla!’: Dersim 1938 Tertelesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 68, N. 3, s. 63-93.
 • Sarup, Madan (2004). Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm. çev.:A. Güçlü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Solgun, Cafer (2014). Dersim…Dersim…/Yüzleşmezsek Hiçbir Şey Geçmiş Olmuyor. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Yalçın, Doğan (2012). Savrulanlar Dersim. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Zeytinli, Murat (2012). Zorunlu Göçler ve Türkiye’de Dersim 1938 Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: İlyas AKMAN
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

ISNAD Akman, İlyas . "ROMANÊ KALAŞNÎKOF DE QIRKERDİŞÊ DÊRSIMÎ". Şarkiyat 10 / 1 (April 2018): 1-11 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.336766