Year 2018, Volume 10 , Issue 1, Pages 515 - 523 2018-04-30

on Isrâîliyyât in commentary sources
TEFSİR KAYNAKLARINDAKİ İSRÂİLÎYÂT ÜZERİNE

Hüseyin ZAMUR [1]


Abstrackt: Muhammad Izzet Derveze is an important person who played a significant role in shaping the Palestinian resistance movement, contributed by his ideas and works to the formation of Arab nationalism.

He is also a prominent figure in the works of the modern Qur'anic tafsiri.

Ettefsîru'l-Hadîs is an important work made in this area. In this work, Derveze tried to interpret the surahs according to their order.

In this article, Derveze dealt with İsraylyat, one of the important subjects of Tafsir's identity.

In this article, it was concluded that it would be useful to translate İsrâîliyyât into Turkic because it was thought to be taken from a different angle.

Öz: Muhammed İzzet Derveze, Arap milliyetçiliğinin oluşmasına fikirleri ve eserleriyle katkıda bulunmuş, Filistin direniş hareketinin şekillenmesinde belirgin bir rol oynamış önemli bir şahsiyettir. Ayrıca kendisi modern dönem Kur’ân tefsiri ile ilgili yapılan çalışmaların önemli isimlerindendir. Ettefsîru’l-Hadîs adlı çalışması bu alanda yapılmış önemli eserlerdendir. Derveze, bu eserinde sureleri nüzul sırasına göre dizerek tefsir etmeye çalışmıştır. Derveze, bu makalede Tefsir ilminin önemli konularından biri olan İsrâiliyyât’ı ele almıştır.  Bu makalede İsrâiliyyât konusunun farklı bir açıdan ele alındığı düşünüldüğünden Türkçeye çevrilmesinin faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.

  • israiliyyat
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Tercüme
Authors

Author: Hüseyin ZAMUR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

ISNAD Zamur, Hüseyin . "TEFSİR KAYNAKLARINDAKİ İSRÂİLÎYÂT ÜZERİNE". Şarkiyat 10 / 1 (April 2018): 515-523 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.397617