Year 2018, Volume 10 , Issue 1, Pages 486 - 504 2018-04-30

PANGALTI SAINT NIKOLAI RUSSIAN HOSPITAL
PANGALTI SAİNT NİKOLAY RUS HASTANESİ

Hacı Murat ARABACI [1]


 

In 1875, a hospital opened in İstanbul with the efforts of Russian ambassador Nikolay Pavlovich. In addition to the hospital, a church and a school were established in a large garden. This hospital, which were favored especially by Greek, Serbian, Montenegrin and Armenian patients, served as one of the most important centers of Pan Slavic ideas spreading in Balkanian Peninsula, Christian missionary activities and propaganda in favor of Russia. The establishment of the hospital and its activities were examined using first hand resources in the light of hospital records and Ottoman archive documents related to that period. 

Öz

1875 yılında Rus büyükelçisi Nikolay Pavloviç İgnatiyev’in gayretleriyle İstanbul’da bir hastane açılır. Geniş bir bahçe içerisinde hastanenin yanı sıra bir kilise ve bir de okul kurulur. Özellikle Yunan, Sırp, Karadağlı ve Ermeni hastaların rağbet ettiği bu hastane ve etrafındaki müesseseler, Balkanlarda yayılmakta olan Pan Slavist fikirlerin, Hristiyan misyonerliğinin ve Rusya lehinde propagandanın en önemli merkezlerinden biri olarak vazife yapmıştır. Çalışmada tamamen birinci elden kaynaklar kullanılarak, dönemin hastane kayıtları ve Osmanlı arşiv belgeleri ışığında zikredilen hastanenin kuruluşu ve faaliyetleri incelenmeye gayret edilmiştir.

  • BOA, C. HR. 13/607, 05 Rebiyülevvel 1291BOA, İ. HR,263/15788, 30 Temmuz 1874 BOA, ZB, 411/56, 09 Rebiyülevvel 1320BOA, BEO, 46/3382, 13 Muharrem1310BOA, ŞD. 2779/37, 24 Şaban 1327BOA, Y. PRK. BŞK. 45/15, 29 Ocak 1896BOA, ZB. 50/6, 21 Kasım 1907BOA, ZB. 50/7, 06 Şubat 1320BOA, MV. 97/4, 19 Şubat 1899BOA, BEO, 513/38449, 09 Cemaziyelahir 1313 BOA, BEO, 2584/193730, 22 Rebiyülevvel 1323BOA, Y. PRK. ŞH., 14/50, 03 Muharrem 1326BOA, HR. İM. 96/45-Lef-1, 4 Şubat 1340BOA, HR. İM. 96/45-Lef-2, 5 Şubat 1340BOA, Y. PRK. 45/15, 15 Şaban 1313AKSIN, Ahmet; AYTEKİN, Arzu, “19. Yüzyılda Rusya’nın Balkanlar’da Uyguladığı Dinî Politikalar Ve Athos Dağı’ndaki (Aynaroz) Faaliyetleri” Balkan Tarihi, Cilt II. (Ed.: Z. Gölen-A. Temizer) Osmanlı Mirası ve Türk Kültürünü Araştırma Derneği Yayınları, 2016 s.83-103.ARSENİY Episkop, V Strane Svaşennıh Vospominaniy, Svato-Troitskaya Sergiyeva Lavra, Sobstvennaya Tipografiya, 1902. BROKGAUZ, F.A.; EFRON İ.A., Entsiklopediçeskiy Slovar, Tom 28 A. Tipografiya Akts. Obş. “İzdatelskoye Delo”, St. Peterburg. 1900 BÜTÜN, Ali Rıza, Yalanın Babası İgnatiev ve '93 Harbi'ndeki Rolü, Crea Yayıncılık, İstanbul 2012.ЕLİSEV, А.В., Putevoditel po Svatoy Zemle, Tipografiya Soykin, St. Peterburg, 1888FİLİPPOV S., Konstantinopol. Ego Okrestnosti İ Printsevı Ostrova, Tipografiya E. Lissnera i Ü. Romana, Moskva 1893İmperatorskoye Pravoslavnoye Palestinskoye Obşestvo, Putevoditel Po Svatım Mestam Vostoka. Rukovodstvo Dla Russkih Polomnikov, Otpravlayuşihsa v İyerusalim, na Afon, Sinay, v Bar-grad i Rim, s Prilojeniyem Kartı Palestinı, İzdaniye İmperatorskago Pravoslavnago Palestinskago Obşestva, Tipografiya V.F. Kirşbauma, St. Peterburg 1910. LENDER, N., Egiped i Palestina, Tipografiya Suvorin, St. Petersburg 1893Russkoye Obşestvo Porohodstva i Torgovli, Odessa, 1909Russkoye Obşestvo Porohodstvai Torgovli,Doklad Çlena Pravleniya Russkogo Obşestva Parohodstva i Torgovli K.A. Rjevuskago o poyezdke v Çornoye i Azovkoye Mora Odessu, dla oznakomleniya s Deyatelnostyu Obşestva, St. Petersburg 1905. s. 181-182.ŞEPOTYEV, V., Dvadtsatipatiletiye Russkoy Nikolayevskoy Bolnitsı V Konstantinopole, Tipo-litografiya V.V. Komarova St. Petersburg 1900ŞEPOTYEV, V., İz Konstantinopola Pismo 3-5, Tipografiya Trey. St. Petersburg 1903 ŞEPOTYEV, V., Russkaya Nikolayevskaya Bolnitsa V Konstantinopole,Tipografiya G.Lisnera İ D. Sovko, Moskva 1907 TİTOV, O.İ., Prosveşennıy Kiril Naumov Episkop Militopolskiy, Bıvşıy Nastoyatel Russkoy Duhovnoy Missi v İyerusalime, Tipografiya Gorbunov, Kiev 1902ÜNAL, Fatih, “Kudüs Yolcusu A. Koptev’in İstanbul Hatıraları (1887)”, TAD, C. 34/ S. 57, 2015, s.159-198.VOLOKOLAMSKİY, Arseniy “V Strane Svaşennıh Vospominaniy”. Bogoslovskiy Vestnik (izdavayemıy Moskovskoyu Duhovnoyu Akademiyeyu). Tom 1, No:4 (Aprel, 1901), Svato-Troitskaya Sergiyeva Lavra, Sobstvennaya Tipografiya. 1901YILDIRIM, Nuran, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İ.Ü.Yayınları, İstanbul 2010YÜVAÇEV, İ.P., Polomniçestvo v Palestinu k Grobu Gospodnü, St. Peterburg 1904ÇAVDAR Necati; KARCI, Erol, XIX. Yüzyıl Osmanlı Sağlık Teşkilatlanması’na Dair Bibliyografik Bir Deneme, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/4 Spring 2014, s. 255-286.()ESENKAYA, Ahmet, "Çanakkale Muharebelerinde Cephede ve Cephe Dışında Sağlık Hizmetleri". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 10 (2015): 25-70() http://dergipark.gov.tr/canakkalearastirmalari/issue/3998/52812.20.02.2018Kubbealtı Lügatı, http://lugatim.com/s/zira.21.02.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0357-5278
Author: Hacı Murat ARABACI (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

ISNAD Arabacı, Hacı Murat . "PANGALTI SAİNT NİKOLAY RUS HASTANESİ". Şarkiyat 10 / 1 (April 2018): 486-504 .