Year 2018, Volume 10 , Issue 2, Pages 690 - 707 2018-05-30

İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ

Bekir Karadağ [1]


Bu çalışmada İslam hukukuna göre kadının hâkim olabilmesinin imkânı ele alınmaktadır. Kadının hâkim olabilmesi hakkında fakihler arasında müspet, menfi ve ikisi arasında olmak üzere üç temel görüş ortaya çıkmıştır. Konu hakkında oluşan görüşler ele alınmış ve deliller incelenmiştir. Her üç görüşün ayet ve hadislerden delilleri bulunmakla beraber kadının bu vazifeyi yapması ile ilgili doğrudan bir nass bulunmamaktadır
İslam Hukuku, fakih
  • EL-KÂSÂNÎ, Ebû Bekr Alaeddin Ebû Bekr b. Mes‛ûd b. Ahmed el-Hanefi (1406/1986). Bedâi‛ü’s-Sanâi‛ fî Tertîbi’ş-Şerâi‛, YY: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye. KUDÛRÎ, Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed (1427/2006). Mevsûatü’l-Kavâidi’l-Fıkhiyyeti’l-Mukârene (et-Tecrîd),Thk: Muhammed Ahmed Sirâc, Ali Cum‛a Muhammed, Kahire: Dâru Selâm. EL-MÂVERDÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb Basrî (TY). el-Ahkamü’s-Sultâniyye, Kahire: Dâru’l-Hadîs.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Bekir Karadağ (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2018

Bibtex @research article { sarkiat370840, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {690 - 707}, doi = {10.26791/sarkiat.370840}, title = {İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ}, key = {cite}, author = {Karadağ, Bekir} }
APA Karadağ, B . (2018). İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ. Şarkiyat , 10 (2) , 690-707 . DOI: 10.26791/sarkiat.370840
MLA Karadağ, B . "İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ". Şarkiyat 10 (2018 ): 690-707 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/36710/370840>
Chicago Karadağ, B . "İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ". Şarkiyat 10 (2018 ): 690-707
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ AU - Bekir Karadağ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.370840 DO - 10.26791/sarkiat.370840 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 690 EP - 707 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.370840 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.370840 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Şarkiyat İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ %A Bekir Karadağ %T İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ %D 2018 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.370840 %U 10.26791/sarkiat.370840
ISNAD Karadağ, Bekir . "İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ". Şarkiyat 10 / 2 (May 2018): 690-707 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.370840
AMA Karadağ B . İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ. Şarkiyat. 2018; 10(2): 690-707.
Vancouver Karadağ B . İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ. Şarkiyat. 2018; 10(2): 707-690.