Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

SÊ MEWLÛDÊN NUH ÊN KURDIYA KURMANCÎ

Year 2018, Volume 10, Issue 3, 1037 - 1055, 31.08.2018
https://doi.org/10.26791/sarkiat.421131

Abstract

Her wekî tê zanîn, mewlûd ew berhemên nivîskî ne ku di merasîmên mewlûdan de tên xwendin.  Nivîsîn û merasîma mewlûdan çandeke hevpar e di nava gelên Misliman de. Ji ber vê di sedan sal e di nava gelên Misliman de hem mewlûd tên nivîsîn hem jî merasîmên mewlûdê tên çêkirin. Di Kurdan de hê jî nivîsîna mewlûdan berdewam e. Roj bi roj mewlûdeke Kurdî tê çapkirin. Di vê gotarê de sê mewlûdên ku van salên dawîn derketine ji bo xwîneran dê bidin nasîn. Cih bi cih dê qala van taybetiyan jî bikin.

References

  • Bakırcı, Selami, Mevlid Doğuşu Ve Gelişmesi, Akademik Araştırmalar Yayınları, İstanbul 2003Bateyî, Molla Hüseyin, Mevlid-i Nebi, Ayfa Basım Yayın, cih û dîroka çapê tuneneÇağmar, M. Edip, Edebi Açıdan Arapça Mevlidler, Weşanên İlahiyatê, Ankara 2004Çolîg, Bilal-Feqî, Mewlîdê Peximber –Qey Tutonê Zazon-, Weşanên Dîwanê, Stenbol 2012El-Halili, Molla Abdulhakim oğlu Muhammed Siracuddin, Mevlid-i Şerif Durra Birinci Mewlûda Kurmanci, Weşanxaneya Duayê, İstanbul 2009Haydarî, Muhammed Emin, Mevlid-i Nebi, Ayfa Basım Yayın, cih û dîroka çapê tunene.Hûnî, Mela Mehemed Elî, Kirdkî (Zazakî) Mewlid –Yûsûf û Zelîxa&Qasîdeyê Kerbela- Weşanxaneya Vateyê, Îstanbul 2004İbni Kuteybe, El Maarif Nebîler ve Sahabiler’in Sîreti, Çev: Hasan Ege, Weşanên Şelale, İstanbul, dîroka çapê tuneye.Jiyan, Adar, Mewlûd, Weşanên J&J, Ankara 2015.Kardeşlik, M. Zahit, Mevlûd-i Şerif, cih û dîroka çapê tunene.el-Kufsurî, Es-Seyyid Bedreddin İbni Molla Salih el-Hüseyni eş-Şafii, Mewlûda KurdîBi Zimanê Gundî, Weşanên Nûbiharê, İstanbul, dîroka çapê tuneyeKurşun, Mela Silêman, Mewlida Pêxember, Weşanên Berojê, İstanbul 2010.Lewis Maoluf, El-Müncid Fi’l-Luxa, Beyrut 1973.Pekolcay, Necla, Mevlid, Weşanên Türkiye Diyanet Vakfıyê, Ankara 1993.Seyyid Mela Abdurrehman weledê Mela Hemze, Mevluda Faxri Âlemê, Weşanên Seyda, Diyarbakır 2013. Şeker, Mehmet, “Mevlid”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.XXIX, Ankara 2004.Tîrêj, Mewlûda Pêxember, Weşanên Peywendê, Stenbol 2015.Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler, İsimler, Eserler, Terimler) c.VI,, Weşanên Dergahê, İstanbul 1986.M. Burhan el-Hedbî, Mewlûda Kurdi Bi Şêwaza Hedbi, cihê çapê û navê weşanxenayê tuneye. M. Mustafa yê Melâ Aliyê Êzdarî, Mewlûda Şerif Ji Ewwel Heta Axir Rehberê Xelâsî Hz Muhammed (S.A.V), Weşanên İhsanê, İstanbul, Tebax 2005.

THREE NEW KURDISH MAWLID

Year 2018, Volume 10, Issue 3, 1037 - 1055, 31.08.2018
https://doi.org/10.26791/sarkiat.421131

Abstract

Known as “mawlid” term is used for written work which read in Mawlid celebratings. As a common culture among the Muslim nations, writing Mawlid texts and Mawlid celebrating or ceremonies are seen. For centuries, both ceremonies are being held and Mawlids are being written. Among the Kurds the writing of Mawlids continues today. Day after day it seems that a new mawlid has written or published. In this study, three newly published mawlid will be introduced. In places the properties of the mawlids will also be mentioned.


References

  • Bakırcı, Selami, Mevlid Doğuşu Ve Gelişmesi, Akademik Araştırmalar Yayınları, İstanbul 2003Bateyî, Molla Hüseyin, Mevlid-i Nebi, Ayfa Basım Yayın, cih û dîroka çapê tuneneÇağmar, M. Edip, Edebi Açıdan Arapça Mevlidler, Weşanên İlahiyatê, Ankara 2004Çolîg, Bilal-Feqî, Mewlîdê Peximber –Qey Tutonê Zazon-, Weşanên Dîwanê, Stenbol 2012El-Halili, Molla Abdulhakim oğlu Muhammed Siracuddin, Mevlid-i Şerif Durra Birinci Mewlûda Kurmanci, Weşanxaneya Duayê, İstanbul 2009Haydarî, Muhammed Emin, Mevlid-i Nebi, Ayfa Basım Yayın, cih û dîroka çapê tunene.Hûnî, Mela Mehemed Elî, Kirdkî (Zazakî) Mewlid –Yûsûf û Zelîxa&Qasîdeyê Kerbela- Weşanxaneya Vateyê, Îstanbul 2004İbni Kuteybe, El Maarif Nebîler ve Sahabiler’in Sîreti, Çev: Hasan Ege, Weşanên Şelale, İstanbul, dîroka çapê tuneye.Jiyan, Adar, Mewlûd, Weşanên J&J, Ankara 2015.Kardeşlik, M. Zahit, Mevlûd-i Şerif, cih û dîroka çapê tunene.el-Kufsurî, Es-Seyyid Bedreddin İbni Molla Salih el-Hüseyni eş-Şafii, Mewlûda KurdîBi Zimanê Gundî, Weşanên Nûbiharê, İstanbul, dîroka çapê tuneyeKurşun, Mela Silêman, Mewlida Pêxember, Weşanên Berojê, İstanbul 2010.Lewis Maoluf, El-Müncid Fi’l-Luxa, Beyrut 1973.Pekolcay, Necla, Mevlid, Weşanên Türkiye Diyanet Vakfıyê, Ankara 1993.Seyyid Mela Abdurrehman weledê Mela Hemze, Mevluda Faxri Âlemê, Weşanên Seyda, Diyarbakır 2013. Şeker, Mehmet, “Mevlid”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.XXIX, Ankara 2004.Tîrêj, Mewlûda Pêxember, Weşanên Peywendê, Stenbol 2015.Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler, İsimler, Eserler, Terimler) c.VI,, Weşanên Dergahê, İstanbul 1986.M. Burhan el-Hedbî, Mewlûda Kurdi Bi Şêwaza Hedbi, cihê çapê û navê weşanxenayê tuneye. M. Mustafa yê Melâ Aliyê Êzdarî, Mewlûda Şerif Ji Ewwel Heta Axir Rehberê Xelâsî Hz Muhammed (S.A.V), Weşanên İhsanê, İstanbul, Tebax 2005.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Hayreddin KIZIL> (Primary Author)
DICLE UNIVERSITY
0000-0001-9165-3274
Türkiye

Publication Date August 31, 2018
Acceptance Date August 8, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 10, Issue 3

Cite

ISNAD Kızıl, Hayreddin . "SÊ MEWLÛDÊN NUH ÊN KURDIYA KURMANCÎ". Şarkiyat 10 / 3 (August 2018): 1037-1055 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.421131

Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.