Research Article
BibTex RIS Cite

NECIP FAZIL KISAKÜREK'S VIEW OF YOUTH AND IDEAL YOUTH DESIGN

Year 2018, Volume: 10 Issue: 4, 1611 - 1625, 30.12.2018
https://doi.org/10.26791/sarkiat.463092

Abstract

Necip Fazıl Kısakürek is a pioneer artist who directs Turkish thought and literary world in the Republican era. Necip Fazıl; is an important artist who has come to the forefront with his talent, character, character and actor-challenger identity, and has been working on very large masses. The artist is the most important representative of the Islamic thinker in the early years of the Republic, in addition to his identity as a writer, with his belief in Islamism. 

Necip Fazıl is in the effort of raising a new generation / youth in many works, especially "İdeolocya Örgüsü". The ideal youth of Necip Fazıl emerged as an alternative, second way against the youth idealized by the present Republican ideology. Necip Fazıl's ideal youth; He chose Islam as an example religion, and as example personality Hz. He sees Muhammad role model. Necip Fazil's ideal youth tries to develop the world of thought through the Qur'an and hadiths. This ideal youth is a young person who tries to conceptualize the time and place where he or she lives, depending on the Islamic tradition, but who is open to change. In addition to Necip Fazil's idealized all-out enthusiasm, his moral stance is a model personality with character traits. The main aim of the artist is to create a representative personality that spreads towards the collective individual. 

In this work, Necip Fazıl's thought world has been examined from the various works written by him. the idea of ​​the future thought and ideal youth was tried to be determined by going out of the works of the artist.

References

  • AKDEMİR, C. (2010). “Nurettin Topçu - Necip Fazıl Kısakürek - Sezai Karakoç’ta İdeal Gençlik Tasavvuru” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 61-62. ÇAĞLAYAN, E. (2018). Kemalist-Ulus Devletin İnşası, İstanbul: Açılım Kitap, s. 51.EMRE, A. (2005). “Büyük Doğu ve Gelecek Tasavvuru”, Hece Dergisi Düşünce, Tarih ve Bir Coğrafya Tasarımı Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek, Yıl: 9, Sayı: 97, Ocak-2005, s. 49.ENGİNÜN, İ. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yayınları, s. 59. KARADENİZ, A. (2005). “Büyük Doğu’nun Siyaset, Toplum ve Devlet Tasarımı: İdeolocya Örgüsü”, Hece Dergisi Düşünce, Tarih ve Bir Coğrafya Tasarımı Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sayısı, Yıl: 9, Sayı: 97, Ocak-2005, s. 16-17.
  • KISAKÜREK, N. F. (1982). Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.___________, (1986). İdeolocya Örgüsü, İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, s. 7-28. ___________, (1998). Tanrı Kulundan Dinlediklerim, (7. Basım), İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, s. 331-332. ___________, (2005). Çile (Bütün Şiirleri-3. Basım), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.KORKMAZ, R. (2013). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), İstanbul: Grafiker Yayınları, s. 253. OKAY, O. (1989). Mehmet Akif, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 70. OKAY, O. (2007). Necip Fazıl Kısakürek (Kendi Sesinin Yankısı), İstanbul: Etkileşim Yayınları, s. 7-8. ORÇAN, M. (2005). “Geçiş Dönemi Aydınlarının Çilesi”, Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, Hece Yayınları. Yıl:9, S:97, s. 117-118. ÖZDENÖREN, R. (2004), “Necip Fazıl Kısakürek”, İslamcılık, (Der. Yasin Aktay), İstanbul: İletişim Yayınları, s. 136.ÖZGER, M. (2014). “Necip Fazıl’da Gelecek Tasarımı”, Yedi İklim Dergisi Sayı: 289, Cilt: 26, Nisan 2014, s. 32-36.

NECİP FAZIL KISAKÜREK’TE GENÇLİĞE BAKIŞ VE İDEAL GENÇLİK TASARIMI

Year 2018, Volume: 10 Issue: 4, 1611 - 1625, 30.12.2018
https://doi.org/10.26791/sarkiat.463092

Abstract

Cumhuriyet
dönemi Türk düşünce ve edebi dünyasına yön veren öncü sanatçılardan biri olan Necip
Fazıl Kısakürek, yeteneği, karakteri, aksiyoner-mücadeleci kimliği, dava
adamlığıyla ön plana çıkmış, çok geniş kitleleri tesiri altına almış önemli bir
sanatçıdır. Edebiyatçı kimliğinin yanı sıra, daha sonra benimsediği İslamcılık
düşüncesiyle de Cumhuriyet’in ilk yıllarında İslamcı düşüncenin entelektüel
sahadaki en önemli temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Necip Fazıl’ın
uzun soluklu yazın yaşamında en dikkat çekici özelliklerinin başında mevcut
resmi düşünceye alternatif bir nesil yetiştirme çabası gelmektedir. Bir
davanın, düşüncenin uzun soluklu yaşayabilmesinin temel koşulunun gençler
tarafından benimsenmesi gerektiğini bilen Necip Fazıl’ın, yazdığı her eserde,
bulunduğu her ortamda, konferansta, söyleşide genç-yaşlı fark etmeksizin sözü gençlere
getirmiş bir sanatçıdır. İdeolocya Örgüsü başta olmak üzere birçok eserinde
yeni bir nesil/gençlik yetiştirme çabası içerisinde olan Necip Fazıl’ın ideal
gençliği, mevcut Cumhuriyet ideolojisinin idealize ettiği gençliğe karşı
alternatif, ikinci bir yol olarak ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada, Necip
Fazıl’ın düşünce dünyası yazdığı çeşitli eserlerden yola çıkılarak irdelenmiş,
sanatçının gelecek tasavvuru ve ideal gençlik düşüncesi tespit edilmeye
çalışılmıştır.

References

  • AKDEMİR, C. (2010). “Nurettin Topçu - Necip Fazıl Kısakürek - Sezai Karakoç’ta İdeal Gençlik Tasavvuru” Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 61-62. ÇAĞLAYAN, E. (2018). Kemalist-Ulus Devletin İnşası, İstanbul: Açılım Kitap, s. 51.EMRE, A. (2005). “Büyük Doğu ve Gelecek Tasavvuru”, Hece Dergisi Düşünce, Tarih ve Bir Coğrafya Tasarımı Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek, Yıl: 9, Sayı: 97, Ocak-2005, s. 49.ENGİNÜN, İ. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergâh Yayınları, s. 59. KARADENİZ, A. (2005). “Büyük Doğu’nun Siyaset, Toplum ve Devlet Tasarımı: İdeolocya Örgüsü”, Hece Dergisi Düşünce, Tarih ve Bir Coğrafya Tasarımı Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek Sayısı, Yıl: 9, Sayı: 97, Ocak-2005, s. 16-17.
  • KISAKÜREK, N. F. (1982). Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.___________, (1986). İdeolocya Örgüsü, İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, s. 7-28. ___________, (1998). Tanrı Kulundan Dinlediklerim, (7. Basım), İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, s. 331-332. ___________, (2005). Çile (Bütün Şiirleri-3. Basım), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.KORKMAZ, R. (2013). Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), İstanbul: Grafiker Yayınları, s. 253. OKAY, O. (1989). Mehmet Akif, Ankara: Akçağ Yayınları, s. 70. OKAY, O. (2007). Necip Fazıl Kısakürek (Kendi Sesinin Yankısı), İstanbul: Etkileşim Yayınları, s. 7-8. ORÇAN, M. (2005). “Geçiş Dönemi Aydınlarının Çilesi”, Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, Hece Yayınları. Yıl:9, S:97, s. 117-118. ÖZDENÖREN, R. (2004), “Necip Fazıl Kısakürek”, İslamcılık, (Der. Yasin Aktay), İstanbul: İletişim Yayınları, s. 136.ÖZGER, M. (2014). “Necip Fazıl’da Gelecek Tasarımı”, Yedi İklim Dergisi Sayı: 289, Cilt: 26, Nisan 2014, s. 32-36.
There are 2 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yusuf Aydoğdu 0000-0003-1013-5278

Publication Date December 30, 2018
Acceptance Date December 12, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 10 Issue: 4

Cite

ISNAD Aydoğdu, Yusuf. “NECİP FAZIL KISAKÜREK’TE GENÇLİĞE BAKIŞ VE İDEAL GENÇLİK TASARIMI”. Şarkiyat 10/4 (December 2018), 1611-1625. https://doi.org/10.26791/sarkiat.463092.

Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.
Derginin tüm içeriğine açık erişim sağlanmaktadır. Yayınlanan makaleler öncelikle İThenticate programında taranmaktadır.
Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.


27787