Bibliography
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)

Year 2019, Volume 11, Issue 2, 1007 - 1043, 31.08.2019
https://doi.org/10.26791/sarkiat.581438

Abstract

Xebatên bîbliyografîk lêkolînên wisa ne ku xebatên di warekî de çêbûne bi awayekî sîstematîk berhev û dabeş dikin. Bi saya van xebatan karê lêkolîneran hêsantir dibe û zêdetir paşeroja xwe dibînin. Ev gotar jî xebateke bîbliyografîk e ku armanca vê gotarê nirxandineke giştî û dabeşkirineke kategorîk a tezên masterê yên beşên kurdî ye. Sînorên vê xebatê di navbera salên 2011 û 2018yan de tezên Ziman û Edebiyata Kurdî û Ziman û Çanda Kurdî yên li Tirkiyeyê ne. Ji ber ku di nav wan salan de li Tirkiyeyê hê tezên doktorayê kuta nebûbûn, lewma di vê xebatê de cih negirtine. Bi xêra vê bîbliyografyayê em ê pê bidine zanîn ku li ser kurdolojiyê bêtir li kîjan zanîngehê di kîjan mijar û biwaran de xebat çêbûne. Me di dawiya vê xebatê de hem li gor kategoriyan hem jî li gor rêzkirina alfabetîk a paşnav-navan lîsteya hemû tezan pêşkêş kir.

References

 • Adak, A., Acar, H., Aykaç, Y. “Bîbliyografyaya Melayê Cizîrî”, Mukaddime, 2017, 8(Özel Sayı 1), r. 171-199. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/33607/364334).
 • Aykaç, Y., “Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê yên li Turkiyeyê (2011-2016)”, JMS, c. 2/1, 2017, r. 119-132. (http://jms.artuklu.edu.tr/issue/27754/294524).
 • Durmuş, İ. “Kitabiyat”, DİA, c. 26. İstanbul 2002, r. 83-85. (https://islamansiklopedisi.org.tr/kitabiyat#1).
 • Ertekin, M. Z., Güzel, Ş., “Xebatên Kurdolojîyê li Zanîngeha Bîngolê (2014-2018)”, Mukaddime, 2019, 10(1), r. 161-193. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/45526/508828).
 • Keskin, N., “Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Turkiyeyê û Pirsgirêkên Wê”, Mukaddime, j. 9 (2), 2018, r. 31-47. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/mukaddime/article/369647).
 • Keskin, N., “Serboriya Akademiya Kurdî li Turkiyeyê û Pirsgirêkên Wê”, e-Şarkiyat, c. 10, j. 1(19)/Nisan 2018, r. 471-485. (https://dergipark.org.tr/sarkiat/issue/36352/370336).
 • Malclés, L-N., Lhèriter A., Acaroglu, M. T., Batı’da ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi, İletişim, İstanbul 2003.
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (01.03.2019).
 • https://www.etymonline.com/word/bibliography#etymonline_v_11116(08.03.2019).
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/bibliography(08.03.2019).
 • https://www.vajehyab.com/?q=فهرست&t=like&s=23 (08.03.2019).

THE BIBLIOGRAPHY OF THE THESIS IN THE DEPARTMENTS OF KURDISH LANGUAGE AND LITERATURE AND KURDISH LANGUAGE AND CULTURE (2011-2018)

Year 2019, Volume 11, Issue 2, 1007 - 1043, 31.08.2019
https://doi.org/10.26791/sarkiat.581438

Abstract

Bibliographic studies provide experience of a long time in a special field to the researchers in a systematic and regular manner. These studies make it easy for researchers to work in the field and see the future. This study, as a bibliographic one, firstly aims to categorize and evaluate the master’s theses written in Kurdish departments. The study covers master's theses prepared between the Kurdish Language and Culture with Kurdish Language and Literature Department in 2011 and 2018 in Turkey. As the given period include no PhD studies in Turkey, in this study there is not any section addressed in doctorate dissertations. This bibliographic article deals with what kind of studies are done in which field and which subjects are given importance in the field of Kurdology. Moreover, at the end of this bibliography, the thesis studies are categorically classified according to their subjects and listed according to the authors’ surnames-names.

References

 • Adak, A., Acar, H., Aykaç, Y. “Bîbliyografyaya Melayê Cizîrî”, Mukaddime, 2017, 8(Özel Sayı 1), r. 171-199. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/33607/364334).
 • Aykaç, Y., “Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê yên li Turkiyeyê (2011-2016)”, JMS, c. 2/1, 2017, r. 119-132. (http://jms.artuklu.edu.tr/issue/27754/294524).
 • Durmuş, İ. “Kitabiyat”, DİA, c. 26. İstanbul 2002, r. 83-85. (https://islamansiklopedisi.org.tr/kitabiyat#1).
 • Ertekin, M. Z., Güzel, Ş., “Xebatên Kurdolojîyê li Zanîngeha Bîngolê (2014-2018)”, Mukaddime, 2019, 10(1), r. 161-193. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/45526/508828).
 • Keskin, N., “Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Turkiyeyê û Pirsgirêkên Wê”, Mukaddime, j. 9 (2), 2018, r. 31-47. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/mukaddime/article/369647).
 • Keskin, N., “Serboriya Akademiya Kurdî li Turkiyeyê û Pirsgirêkên Wê”, e-Şarkiyat, c. 10, j. 1(19)/Nisan 2018, r. 471-485. (https://dergipark.org.tr/sarkiat/issue/36352/370336).
 • Malclés, L-N., Lhèriter A., Acaroglu, M. T., Batı’da ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi, İletişim, İstanbul 2003.
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (01.03.2019).
 • https://www.etymonline.com/word/bibliography#etymonline_v_11116(08.03.2019).
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/bibliography(08.03.2019).
 • https://www.vajehyab.com/?q=فهرست&t=like&s=23 (08.03.2019).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Bibliyografik Eserler
Authors

Yakup AYKAÇ (Primary Author)
Mardin Artuklu Üniversitesi
0000-0002-2602-484X
Türkiye


Şerif GÜZEL This is me
Bingöl Üniversitesi
0000-0003-3837-3155
Türkiye


Sinan ÇAKAR This is me
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
0000-0002-1088-5995
Türkiye

Publication Date August 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 11, Issue 2

Cite

ISNAD Aykaç, Yakup , Güzel, Şerif , Çakar, Sinan . "BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)". Şarkiyat 11 / 2 (August 2019): 1007-1043 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.581438

Dergimizde yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazara ait olup, tüm telif hakları e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi’ne devrolunmuştur.