Year 2019, Volume 11 , Issue 2, Pages 1007 - 1043 2019-08-31

THE BIBLIOGRAPHY OF THE THESIS IN THE DEPARTMENTS OF KURDISH LANGUAGE AND LITERATURE AND KURDISH LANGUAGE AND CULTURE (2011-2018)
BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)

Yakup Aykaç [1] , Şerif Güzel [2] , Sinan Çakar [3]


Bibliographic studies provide experience of a long time in a special field to the researchers in a systematic and regular manner. These studies make it easy for researchers to work in the field and see the future. This study, as a bibliographic one, firstly aims to categorize and evaluate the master’s theses written in Kurdish departments. The study covers master's theses prepared between the Kurdish Language and Culture with Kurdish Language and Literature Department in 2011 and 2018 in Turkey. As the given period include no PhD studies in Turkey, in this study there is not any section addressed in doctorate dissertations. This bibliographic article deals with what kind of studies are done in which field and which subjects are given importance in the field of Kurdology. Moreover, at the end of this bibliography, the thesis studies are categorically classified according to their subjects and listed according to the authors’ surnames-names.

Xebatên bîbliyografîk lêkolînên wisa ne ku xebatên di warekî de çêbûne bi awayekî sîstematîk berhev û dabeş dikin. Bi saya van xebatan karê lêkolîneran hêsantir dibe û zêdetir paşeroja xwe dibînin. Ev gotar jî xebateke bîbliyografîk e ku armanca vê gotarê nirxandineke giştî û dabeşkirineke kategorîk a tezên masterê yên beşên kurdî ye. Sînorên vê xebatê di navbera salên 2011 û 2018yan de tezên Ziman û Edebiyata Kurdî û Ziman û Çanda Kurdî yên li Tirkiyeyê ne. Ji ber ku di nav wan salan de li Tirkiyeyê hê tezên doktorayê kuta nebûbûn, lewma di vê xebatê de cih negirtine. Bi xêra vê bîbliyografyayê em ê pê bidine zanîn ku li ser kurdolojiyê bêtir li kîjan zanîngehê di kîjan mijar û biwaran de xebat çêbûne. Me di dawiya vê xebatê de hem li gor kategoriyan hem jî li gor rêzkirina alfabetîk a paşnav-navan lîsteya hemû tezan pêşkêş kir.

 • Adak, A., Acar, H., Aykaç, Y. “Bîbliyografyaya Melayê Cizîrî”, Mukaddime, 2017, 8(Özel Sayı 1), r. 171-199. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/33607/364334).
 • Aykaç, Y., “Bîbliyografyaya Tezên Beşên Kurdolojiyê yên li Turkiyeyê (2011-2016)”, JMS, c. 2/1, 2017, r. 119-132. (http://jms.artuklu.edu.tr/issue/27754/294524).
 • Durmuş, İ. “Kitabiyat”, DİA, c. 26. İstanbul 2002, r. 83-85. (https://islamansiklopedisi.org.tr/kitabiyat#1).
 • Ertekin, M. Z., Güzel, Ş., “Xebatên Kurdolojîyê li Zanîngeha Bîngolê (2014-2018)”, Mukaddime, 2019, 10(1), r. 161-193. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/45526/508828).
 • Keskin, N., “Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Turkiyeyê û Pirsgirêkên Wê”, Mukaddime, j. 9 (2), 2018, r. 31-47. (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/mukaddime/article/369647).
 • Keskin, N., “Serboriya Akademiya Kurdî li Turkiyeyê û Pirsgirêkên Wê”, e-Şarkiyat, c. 10, j. 1(19)/Nisan 2018, r. 471-485. (https://dergipark.org.tr/sarkiat/issue/36352/370336).
 • Malclés, L-N., Lhèriter A., Acaroglu, M. T., Batı’da ve Türkiye’de Kaynakça Tarihi, İletişim, İstanbul 2003.
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ (01.03.2019).
 • https://www.etymonline.com/word/bibliography#etymonline_v_11116(08.03.2019).
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/bibliography(08.03.2019).
 • https://www.vajehyab.com/?q=فهرست&t=like&s=23 (08.03.2019).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Bibliyografik Eserler
Authors

Orcid: 0000-0002-2602-484X
Author: Yakup Aykaç (Primary Author)
Institution: Mardin Artuklu Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3837-3155
Author: Şerif Güzel
Institution: Bingöl Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1088-5995
Author: Sinan Çakar
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @bibliography { sarkiat581438, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {1007 - 1043}, doi = {10.26791/sarkiat.581438}, title = {BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)}, key = {cite}, author = {Aykaç, Yakup and Güzel, Şerif and Çakar, Sinan} }
APA Aykaç, Y , Güzel, Ş , Çakar, S . (2019). BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018). Şarkiyat , 11 (2) , 1007-1043 . DOI: 10.26791/sarkiat.581438
MLA Aykaç, Y , Güzel, Ş , Çakar, S . "BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)". Şarkiyat 11 (2019 ): 1007-1043 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/48465/581438>
Chicago Aykaç, Y , Güzel, Ş , Çakar, S . "BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)". Şarkiyat 11 (2019 ): 1007-1043
RIS TY - JOUR T1 - BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018) AU - Yakup Aykaç , Şerif Güzel , Sinan Çakar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.581438 DO - 10.26791/sarkiat.581438 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 1007 EP - 1043 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.581438 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.581438 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Şarkiyat BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018) %A Yakup Aykaç , Şerif Güzel , Sinan Çakar %T BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018) %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.581438 %U 10.26791/sarkiat.581438
ISNAD Aykaç, Yakup , Güzel, Şerif , Çakar, Sinan . "BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)". Şarkiyat 11 / 2 (August 2019): 1007-1043 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.581438
AMA Aykaç Y , Güzel Ş , Çakar S . BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018). Şarkiyat. 2019; 11(2): 1007-1043.
Vancouver Aykaç Y , Güzel Ş , Çakar S . BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018). Şarkiyat. 2019; 11(2): 1043-1007.