Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 77 - 91 2020-04-30

“TARİHÇİ SEYYAH” İHSAN SÜREYYA SIRMA
“HISTORIEN TRAVELER” IHSAN SUREYYA SIRMA

Emrah İSTEK [1]


İnsanlığın ilk seyyahı Hz. Adem’den günümüze kadar insanlar sürekli olarak yeryüzünü dolaşmaktadır. Bir yerden başka bir yere yapılan seyahat ancak gezip görülenlerin kaleme alınmasıyla bir seyahatnameye, gezen kişi de seyyaha dönüşmektedir. Bu bağlamda seyyahların gezdikleri yerlerin çokluğu ne kadar önemliyse, gördüklerini ve yaşadıklarını da ustalıkla eserlerine yansıtmaları o kadar önem arzetmektedir. Birçok Anadolu çocuğu gibi okumak için şehrini terkeden İhsan Süreyya Sırma, hayatının önemli bir bölümünü benzer amaçlarla yaptığı seyahatlerde geçirmiştir. Bir ilim yolculuğu şeklinde de değerlendirilmesi gereken bu seyahatleri, kendi ifadesiyle, “tarihçi” kimliğiyle gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada İhsan Süreyya Hoca’nın seyahatleri ve bu kapsamda kaleme aldığı “Dağların Sırrı”, “Nehirleri Dili”, “Seyahatnâme-i Süreyya”, “Çin Müslümanları ve Çin’e Seyahat”, “Ano Yemen’dir” ve “Yalan Dünyayı Adımlarken” adlı eserleri incelenmiştir. İhsan Süreyya Hoca’nın seyahat notlarında neleri öncelediği, verdiği mesajlar, bazı anekdotlar ve seyahatlerinin kapsamı bu çalışmada üzerinde durulacak konular arasındadır. Ayrıca seyahatlerinin finansal yönü, kurgusal ve gerçekliği birarada yansıtması ve özel önem verdiği bazı ülkeler de bazı yönleriyle ele alınmıştır.

People are constantly walking around the earth, since the first traveler of humanity Hz. Adam. Travels become a travel book, and the traveler becomes a traveler only by writing what is seen. In this context, travelers are expected to masterfully reflect what they see and experience as much as the places they visit.
Like many Anatolian children, İhsan Süreyya Sırma, who traveled to study, spent a significant part of his life on travels. Most of these travels, which should also be considered as a science journey, were carried out under the identity of “historian”. In this study, the travels of İhsan Süreyya Hoca and his works “Dağların Sırrı (The Secret of the Mountains), Nehirlerin Dili (The Language of the Rivers), Seyahatnâme-i Süreyya (The Travel Book of Süreyya), Çin Müslümanları ve Çin’e Seyahat (The Muslims of China and Travel to China, Ano Yemen (Yemen) and Yalan Dünyayı Adımlarken (Stepping into the World of Lies) are examined. This study will focus on what Hodja paid attention to in his travel notes, messages and some anecdotes and scope of his travels.

 • Demircan, Adnan. İhsan Süreyya Sırma Kitabı. Pervari’den Paris’e. İstanbul: Beyan Yayınları, 2018.
 • Saltık, Ekram. “Anzak Komplosu”. Osmanlı’nın Son Kilidi Çanakkale 2. Nşr. Harun Tuncer ve Ahmet Temiz. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2015.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Seyahatnâme-i Süreyya. İstanbul: Beyan Yayınları, 2010.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Yalan Dünyayı Adımlarken. İstanbul: Beyan Yayınları, 2011.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Ano Yemen’dir. İstanbul: Beyan Yayınları, 2010.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Çin Müslümanları ve Çin’e Seyahat. İstanbul: Beyan Yayınları, 2008.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Dağların Sırrı. İstanbul: Beyan Yayınları, 2017.
 • Sırma, İhsan Süreyya. Nehirlerin Dili. İstanbul: Beyan Yayınları, 2017.
 • İbn-i Batuta. Büyük Dünya Seyahatnamesi. İstanbul: Yeni Şafak, (tarih yok).
 • Busbecq Ogier Chiselin de. Türk Mektupları. Kanuni Döneminde Avrupalı Bir Elçinin Gözlemleri (1555-1560), Trc. Derin Türkömer. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2016.
 • Acet İnce, Gül Seda. “Çin’in Vahşi Yüzü: Doğu Türkistan Zulmü Ve Uluslararası Toplumun Sorumlulukları”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) 6/4, (2019): 572-584.
 • Radikal Gazetesi, “Çin Parasının Üzerinde Osmanlıca Ne Arıyor”, erişim: 21.09.2019, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven-sak/cin-parasinin-uzerinde-osmanlica-ne-ariyor-1258953/
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Tema Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0003-1407-3609
Author: Emrah İSTEK (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2020

ISNAD İstek, Emrah . "“TARİHÇİ SEYYAH” İHSAN SÜREYYA SIRMA". Şarkiyat 12 / 2 (April 2020): 77-91 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.629438