Year 2020, Volume 12 , Issue 3, Pages 1035 - 1038 2020-08-31

Bu çalışma, Dr. Abdurrahman Ece tarafından kaleme alınmış "Hadislere Gâî Yaklaşım" isimli eserin tanıtımını içermektedir.

Eser, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde makasıd/gâî kavramına yer veren yazar, gâî yaklaşımın gerekliliği konusunu; farklı İslami ilimlerde gâî yaklaşımın varlığını ve benimsendiğini yansıtan bazı delil ve örnekler çerçevesinde ele almıştır. Bunlar; Kur’ân, Sünnet, sahabe uygulamaları ve fıkhi mezheplerin uygulamalarında gâî yaklaşımı yansıtır niteliktedir. Ancak Kur’ân-i Kerim’den delil olarak sunulan ayetlerin yanı sıra müfessirlerin gâî uygulamalarından çarpıcı birkaç örneğin verilmemiş olması dikkatlerden kaçmamaktadır.

hadis, sünnet, gâî, makasıd
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section BOOK REVIEW
Authors

Orcid: 0000-0002-5061-1112
Author: Abdulvasıf ERASLAN (Primary Author)
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

ISNAD Eraslan, Abdulvasıf . "HADİSLERE GÂÎ YAKLAŞIM". Şarkiyat 12 / 3 (August 2020): 1035-1038 .