Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of Energy Collaborations within the Scope of the Modern Silk Road, with a Focus on Kyrgyzstan-China Relations

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 116 - 125, 31.12.2023
https://doi.org/10.62122/sautad.1391506

Abstract

The Modern Silk Road Project is a large-scale infrastructure and economic integration initiative developed under the leadership of China. The project is an initiative that emerged as an important part of China's foreign policy. This initiative includes a series of infrastructure projects covering a wide geography from North Korea to Africa and Europe. Kyrgyzstan is also part of the project. Kyrgyzstan is a country with a strategic location in Central Asia. Within the scope of the Modern Silk Road Project, Kyrgyzstan aims to establish stronger economic, trade, and infrastructure connections with China. Kyrgyzstan's involvement in this project aims to provide benefits such as infrastructure development, participation in energy projects, and increased trade. In this study, information about the Modern Silk Road was provided first, and the project was discussed, especially within the framework of the energy issue. Then, Kyrgyzstan's energy reserves, potentials, and policies were examined. The energy supply/demand situation of the People's Republic of China and the energy investments and collaborations it has made with Kyrgyzstan were examined, and the issue was evaluated within the scope of the Modern Silk Road. The project provides new opportunities both to China and the countries along the route. Some countries within the Silk Road economy hold strategic importance. Kyrgyzstan is one of the prominent countries. Considering the impact of the Modern Silk Road on continents and the trades of the economies located on the route, it is thought to provide significant gains to the countries and increase their potentials depending on the effectiveness of their economies.

References

 • Atlas Big. (2023, November). Ülkelerin petrol rezervleri. https://atlasbig.com.tr/ulkeler-petrol-rezervleri
 • Bakırcı, M. (2014). Coğrafi açıdan Anadolu’nun tarihi ulaşım ağı ve İpek Yolu. Avrasya Etütleri, 45(1), 63-86.
 • Baybagyshov, E., & Degembaeva, N. (2019). Analysis of usage of the renewable energy in Kyrgyzstan. Paper Presented at The IOP Conference Series: Earth And Environmental Science.
 • CASA-1000. (2023). CASA-1000 uluslararası enerji projesi Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan. https://casa-1000.kg/
 • Çanka Kılıç, F. (2011). Biyogaz, önemi, genel durumu ve Türkiye’deki yeri. Makine ve Mühendis Dergisi, 52, 617, 94-106. https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/d483458ebc518b2_ek.pdf
 • Chen, Y. (2015). Kırgızistan'daki Çinli şirket tarafından yatırılan Tokmak Rafinerisi faaliyete geçti. Xinhuanet. http://www.xinhuanet.com//world/2015- 11/27/c_1117288575.htm
 • Cooley, A. (2016, October 24). The emerging political economy of obor: The challenges of promoting connectivity in central Asia and beyond. Washington, Center For Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/emerging-political-economy-obor
 • Doğan, B. (2022). Soğuk savaş sonrası Kırgızistan. Özel Özcan, M. S. (Ed.) Soğuk savaş sonrası sistem devlet ve tarih içinde ss.63-80, Orion Kitabevi
 • Doğan, B. (2023). Kuşak yol projesinin Kırgızistan’a etkisi. Yeni Türkiye, 129 (Kırgızistan Özel Sayısı), 111-124. https://yeniturkiye.com/kirgizistan-ozel-sayisi/
 • Fallon, T. (2015). The new silk road Xi Jinping’s grand strategy for Eurasia. American Foreign Policy Interests, 37(3), 40–147.
 • Geopraphy Pods. (2023, November). The old silk road - A reminder. https://www.geographypods.com/the-new-silk-road.html
 • Gökenç Gülez, S. (2023). Çin’in Tang Dönemi İpek Yolu yönetim stratejisinde geçiş izni sistemi: “Guosuo Zhidu (过所制度)”. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, 6(1), 411-426. https://doi.org/10.48120/oad.1286153
 • Guan, J. (2017, August 10). Zhongda petrolü Çin-Kırgızistan enerji işbirliğine ve karşılıklı yararına yardımcı oluyor. People's Daily. http://energy.people.com.cn/n1/2017/0810/c71661-29463522.html
 • IEC [Internatıonal Energy Charter]. (2023, November). Kyrgyzstan energy data. https://www.energycharter.org/fileadmin/documentsmedia/ıdeer/ıdeer-kyrgyzstanen2023.pdf
 • Interfax, (2011, November). China's TBEA building major substation in Southern Kyrgyzstan. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bwh&an=65445001&lang=tr&site=eds-live&authtype=uid
 • Interfax, (2017, November). China's TBEA completes modernization of Bishkek Tpp at cost of $386 Mln. http://Search.Ebscohost.Com/Login.Aspx?Direct=True&Db=N5h&An=124902479&Lang=Tr&Site=Eds-Live&Authtype=Uid
 • JOC International Technical Engineering Co., Ltd. (2018, September). Kırgız Toktogul Hidroelektrik Santrali yenileme projesi başarıyla tamamlandı. http://www.jocite.com/ctt/9/68.ht
 • Kalyoncu, H., & Amanov, S. (2010). Orta Asya enerji kaynakları ve enerji bağlamında ABD'nin Orta Asya politikası. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 38-71. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695669
 • Khamidova, N. (2017). The reincarnation of silk road and the influence of transportation to economic development, case of Central Asia and Uzbekistan. Helsinki Metropolia University Of Applied Sciences Business Administration, Finland.
 • Komendantova, N., Rovenskaya, E., Strelkovsii, N., Karabashov, N., Atakanov, N., Chekirbaev, U., & Sedighi, E. (2018). Connecting regional development, regional ıntegration and value added creation: Strategic elements for ındustrial development Of Kyrgyzstan. United Nations Industrial Development Organization.https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15674/1/Background_document_to_the_Industrial_Development_Strategy_Kyrgyzstan_EN.pdf
 • Levina, M. (2013). China helps upgrade Bishkek thermal power plant. The Times of Central Asia. https://www.timesca.com/index.php/news/8295-china-helps-upgrade-bishkek-thermal-power-plant
 • MOFCOM [Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı]. (2015, August 29). Çinli işletmeler tarafından gerçekleştirilen Kırgızistan'ın Datka-Kemin Enerji Nakil Hattı Projesi için tamamlama töreni düzenlendi. http://kg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201508/20150801095385.shtml
 • Mogilevskii, R. (2019). Kyrgyzystan and the belt and road ınitiative. UCA Working Paper, 2617-9245, Bishkek, 1-15.
 • ORASAM [Orta Asya Araştırma Merkezi]. (2019, November 18). Kumtör madeninde 14 ton altın üretimi. https://orasam.manas.edu.kg/index.php/tr/kirgizistan/2470-kumt-r-madeninde-14-ton-altin-retimi#:~:text=Orta%20Asya'n%C4%B1n%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk,1997%20y%C4%B1l%C4%B1ndan%20beri%20elinde%20bulunduruyor
 • Seitbekova, A. (2018). Kırgızistan, Çin-Türkmenistan gaz projesinden yıllık 75 milyon dolar gelir elde edecek. https://www.turktoyu.com/kirgizistan-cin-turkmenistan-gaz-projesinden-yillik-75-milyon-dolar-gelir-elde-edecek
 • South China Morning Post. (2023, November). https://www.scmp.com/
 • UNECE [The United Nations Economic Commission for Europe]. (2019). Kırgızistan Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir enerji üzerine ulusal eylem planı. https://unece.org/fileadmin/dam/project-monitoring/unda/16_17x/e2_a2.3/nseap_kyrgyzstan_rus.pdf
 • Wang, L., & Yang, Z. (2019). Shanxi kömür grubu: Proje araştırmalarından endüstriyel koordinasyona. Shaanxi Kömür Endüstrisi Kimyasal Grubu Şirketi. http://www.shccig.com/newshow.php?id=1396833
 • World Bank, (2023). Data bank world development indicators. https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#advancedDownloadOptions
 • World Energy, (2023, October 26). Kırgızistan ve Çin enerji sektörünün geliştirilmesine ilişkin çeşitli belgeler imzaladı. https://www.world-energy.org/article/37563.html
 • Yılmaz, E. (2017). İpek yolu hakkında kısa bir değerlendirme. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 9(2), s.672-683.

Modern İpek Yolu Kapsamında Enerji İş Birliklerinin Kırgızistan-Çin Özelinde İncelenmesi

Year 2023, Volume: 2 Issue: 2, 116 - 125, 31.12.2023
https://doi.org/10.62122/sautad.1391506

Abstract

Modern İpek Yolu Projesi, Çin'in öncülüğünde geliştirilen büyük bir altyapı ve ekonomik entegrasyon girişimidir. Proje, Çin'in dış politikasının önemli bir parçası olarak ortaya çıkan bir girişimdir. Bu girişim, Kuzey Kore'den Afrika'ya ve Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan bir dizi altyapı projesini içerir. Kırgızistan da projenin bir parçası olarak yer almaktadır. Kırgızistan, Orta Asya'da stratejik bir konumda bulunan bir ülkedir. Modern İpek Yolu Projesi kapsamında Kırgızistan, Çin ile daha güçlü ekonomik, ticaret ve altyapı bağlantıları kurmayı hedeflemektedir. Kırgızistan'ın bu projeye dahil olması, ülkenin altyapı geliştirmesi, enerji projelerine katılımı ve ticaretin artması gibi faydalar sağlamayı hedefler. Bu çalışmada öncelikle Modern İpek Yolu hakkında bilgi verilmiş, proje özellikle enerji konusu çerçevesinde ele alınmıştır. Ardından Kırgızistan’ın enerji rezervleri, potansiyelleri ve politikaları incelenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin enerji arz/talep durumu ve Kırgızistan ile yapmış olduğu enerji yatırım ve iş birlikleri incelenerek konu Modern İpek Yolu kapsamında değerlendirilmiştir. Proje, gerek Çin’e gerek yol üzerindeki ülkelere yeni imkânlar sağlamaktadır. İpek Yolu ekonomisi içerisinde bulunan bazı ülkeler stratejik öneme sahiptirler. Kırgızistan’da öne çıkan ülkelerden bir tanesidir. Modern İpek Yolu’nun kıtalar üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda ve güzergâh üzerinde yer alan ekonomilerin ticaretleri ele alındığında ülkelere ciddi kazançlar sağlayacağı ve ekonomilerin etkinliğine bağlı olarak potansiyellerini arttıracağı düşünülmektedir.

References

 • Atlas Big. (2023, November). Ülkelerin petrol rezervleri. https://atlasbig.com.tr/ulkeler-petrol-rezervleri
 • Bakırcı, M. (2014). Coğrafi açıdan Anadolu’nun tarihi ulaşım ağı ve İpek Yolu. Avrasya Etütleri, 45(1), 63-86.
 • Baybagyshov, E., & Degembaeva, N. (2019). Analysis of usage of the renewable energy in Kyrgyzstan. Paper Presented at The IOP Conference Series: Earth And Environmental Science.
 • CASA-1000. (2023). CASA-1000 uluslararası enerji projesi Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Afganistan. https://casa-1000.kg/
 • Çanka Kılıç, F. (2011). Biyogaz, önemi, genel durumu ve Türkiye’deki yeri. Makine ve Mühendis Dergisi, 52, 617, 94-106. https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/d483458ebc518b2_ek.pdf
 • Chen, Y. (2015). Kırgızistan'daki Çinli şirket tarafından yatırılan Tokmak Rafinerisi faaliyete geçti. Xinhuanet. http://www.xinhuanet.com//world/2015- 11/27/c_1117288575.htm
 • Cooley, A. (2016, October 24). The emerging political economy of obor: The challenges of promoting connectivity in central Asia and beyond. Washington, Center For Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/emerging-political-economy-obor
 • Doğan, B. (2022). Soğuk savaş sonrası Kırgızistan. Özel Özcan, M. S. (Ed.) Soğuk savaş sonrası sistem devlet ve tarih içinde ss.63-80, Orion Kitabevi
 • Doğan, B. (2023). Kuşak yol projesinin Kırgızistan’a etkisi. Yeni Türkiye, 129 (Kırgızistan Özel Sayısı), 111-124. https://yeniturkiye.com/kirgizistan-ozel-sayisi/
 • Fallon, T. (2015). The new silk road Xi Jinping’s grand strategy for Eurasia. American Foreign Policy Interests, 37(3), 40–147.
 • Geopraphy Pods. (2023, November). The old silk road - A reminder. https://www.geographypods.com/the-new-silk-road.html
 • Gökenç Gülez, S. (2023). Çin’in Tang Dönemi İpek Yolu yönetim stratejisinde geçiş izni sistemi: “Guosuo Zhidu (过所制度)”. Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, 6(1), 411-426. https://doi.org/10.48120/oad.1286153
 • Guan, J. (2017, August 10). Zhongda petrolü Çin-Kırgızistan enerji işbirliğine ve karşılıklı yararına yardımcı oluyor. People's Daily. http://energy.people.com.cn/n1/2017/0810/c71661-29463522.html
 • IEC [Internatıonal Energy Charter]. (2023, November). Kyrgyzstan energy data. https://www.energycharter.org/fileadmin/documentsmedia/ıdeer/ıdeer-kyrgyzstanen2023.pdf
 • Interfax, (2011, November). China's TBEA building major substation in Southern Kyrgyzstan. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bwh&an=65445001&lang=tr&site=eds-live&authtype=uid
 • Interfax, (2017, November). China's TBEA completes modernization of Bishkek Tpp at cost of $386 Mln. http://Search.Ebscohost.Com/Login.Aspx?Direct=True&Db=N5h&An=124902479&Lang=Tr&Site=Eds-Live&Authtype=Uid
 • JOC International Technical Engineering Co., Ltd. (2018, September). Kırgız Toktogul Hidroelektrik Santrali yenileme projesi başarıyla tamamlandı. http://www.jocite.com/ctt/9/68.ht
 • Kalyoncu, H., & Amanov, S. (2010). Orta Asya enerji kaynakları ve enerji bağlamında ABD'nin Orta Asya politikası. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 38-71. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695669
 • Khamidova, N. (2017). The reincarnation of silk road and the influence of transportation to economic development, case of Central Asia and Uzbekistan. Helsinki Metropolia University Of Applied Sciences Business Administration, Finland.
 • Komendantova, N., Rovenskaya, E., Strelkovsii, N., Karabashov, N., Atakanov, N., Chekirbaev, U., & Sedighi, E. (2018). Connecting regional development, regional ıntegration and value added creation: Strategic elements for ındustrial development Of Kyrgyzstan. United Nations Industrial Development Organization.https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15674/1/Background_document_to_the_Industrial_Development_Strategy_Kyrgyzstan_EN.pdf
 • Levina, M. (2013). China helps upgrade Bishkek thermal power plant. The Times of Central Asia. https://www.timesca.com/index.php/news/8295-china-helps-upgrade-bishkek-thermal-power-plant
 • MOFCOM [Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı]. (2015, August 29). Çinli işletmeler tarafından gerçekleştirilen Kırgızistan'ın Datka-Kemin Enerji Nakil Hattı Projesi için tamamlama töreni düzenlendi. http://kg.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201508/20150801095385.shtml
 • Mogilevskii, R. (2019). Kyrgyzystan and the belt and road ınitiative. UCA Working Paper, 2617-9245, Bishkek, 1-15.
 • ORASAM [Orta Asya Araştırma Merkezi]. (2019, November 18). Kumtör madeninde 14 ton altın üretimi. https://orasam.manas.edu.kg/index.php/tr/kirgizistan/2470-kumt-r-madeninde-14-ton-altin-retimi#:~:text=Orta%20Asya'n%C4%B1n%20en%20b%C3%BCy%C3%BCk,1997%20y%C4%B1l%C4%B1ndan%20beri%20elinde%20bulunduruyor
 • Seitbekova, A. (2018). Kırgızistan, Çin-Türkmenistan gaz projesinden yıllık 75 milyon dolar gelir elde edecek. https://www.turktoyu.com/kirgizistan-cin-turkmenistan-gaz-projesinden-yillik-75-milyon-dolar-gelir-elde-edecek
 • South China Morning Post. (2023, November). https://www.scmp.com/
 • UNECE [The United Nations Economic Commission for Europe]. (2019). Kırgızistan Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir enerji üzerine ulusal eylem planı. https://unece.org/fileadmin/dam/project-monitoring/unda/16_17x/e2_a2.3/nseap_kyrgyzstan_rus.pdf
 • Wang, L., & Yang, Z. (2019). Shanxi kömür grubu: Proje araştırmalarından endüstriyel koordinasyona. Shaanxi Kömür Endüstrisi Kimyasal Grubu Şirketi. http://www.shccig.com/newshow.php?id=1396833
 • World Bank, (2023). Data bank world development indicators. https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-Indicators#advancedDownloadOptions
 • World Energy, (2023, October 26). Kırgızistan ve Çin enerji sektörünün geliştirilmesine ilişkin çeşitli belgeler imzaladı. https://www.world-energy.org/article/37563.html
 • Yılmaz, E. (2017). İpek yolu hakkında kısa bir değerlendirme. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 9(2), s.672-683.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies of the Turkic World
Journal Section Research Articles
Authors

Büşra Doğan 0000-0001-7119-5552

Early Pub Date December 31, 2023
Publication Date December 31, 2023
Submission Date November 17, 2023
Acceptance Date December 22, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Doğan, B. (2023). Modern İpek Yolu Kapsamında Enerji İş Birliklerinin Kırgızistan-Çin Özelinde İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi, 2(2), 116-125. https://doi.org/10.62122/sautad.1391506

 Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi'nde yayınlanan makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.