Ethical Principles and Publication Policy

Dergi Yayın Kurulu'na ulaşan yazılar, öncelikle içerik, sunum, yazım kuralları vb. yönlerden Yayın Kurulu tarafından incelenir. Yayın Kurulu incelemesinden geçen yazılar daha sonra değerlendirilmek üzere isimsiz (şifre numaralı) olarak konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayımlanmasına veya reddine karar verilir. Gerekli olduğu durumlarda üçüncü bir hakeme de değerlendirilmek üzere gönderilebilir. Hakemlerin değerlendirmeleri üzerine alınan sonuç sorumlu yazara bildirilir. Düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde Yayın Kurulu Sekreterliği'ne ulaştırılması gerekir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilirler. Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz.


Dergimize sadece online makale gönderimi yapılmaktadır. Dergimizle sbd.hacettepe@gmail.com adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Spor Bilimleri Dergisi'nde yayımlanmak üzere gönderilmiş olan çalışmaların yazarı(ları), çalışmalarının orjinal olduğunu, başka bir dergiye yayımlanmak üzere gönderilmediğini, daha önce yayımlanmamış olduğunu, Helsinki Bildirgesinde insan ve hayvan çalışmaları için önerilen ilkelere uyulduğunu ve çalışmanın yayına kabul edilmesi halinde çalışmanın yayım haklarını Spor Bilimleri Dergisi'ne vermeyi kabul ederler.