e-ISSN: 2667-6672
Başlangıç: 1990
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Spor Bilimleri Dergisi 1990 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Spor Bilimleri Dergisi, 2019 yılından itibaren sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Derginin dili Türkçedir ancak İngilizce makalelere de yer verilmektedir. Dergi, ülkemizde spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin olarak her alanda yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlamaktadır. Spor Bilimleri Dergisinde her sayıda en fazla bir derleme makale olmak üzere yılda 4 adet derleme makaleye yer verilmektedir. Derleme makaleler, ilgili alanda araştırma makaleleri bulunan akademisyenlerden davet usulü ile kabul edilmekte ve hakemlik/yayın sürecine dahil edilmektedir. Derginin gelecek sayılarında okur mektubu, olgu sunumu, kitap incelemesi gibi konulara da yer verilecektir.

Spor Bilimleri Dergisi (SBD), 2003 yılından beri TRDizin'de yer almaktadır. EBSCO Host ve Web of Science Emerging Index çalışmaları sürmektedir.