PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi

Year 2017, Volume 21, Issue 2, 623 - 630, 23.02.2017

Abstract

Bu çalışmada, sulu ortamlardan modifiye edilmiş toz arıtma çamuru (TAÇ) kullanılarak toryum iyonlarının biyosorpsiyon ile gideriminde izoterm ve kinetik analiz çalışmaları yapılmıştır. Biyo-adsorban olarak kullanılan toz arıtma çamuru, evsel atıksu arıtma tesisi havalandırma havuzundan temin edilmiştir. Elde edilen toz arıtma çamuru %1’ lik H2O2 ile modifiye edilerek yüzeyinde bulunan kirlilikler giderilmiş ve metal bağlayacak aktif alanlar ise arttırılmıştır. Modifiye edilen toz arıtma çamuru biyo-adsorbantının yapısı FTIR yöntemi ile karakterize edilmiştir. Elde edilen deneysel verilerin Langmuir, Freundlich ve genelleştirilmiş adsorpsiyon izoterm modelleri, Lagergren ve Ho’s Kinetik modelleri ile uyumluluğu araştırılmıştır. Korelasyon katsayıları baz alındığında, deneysel verileri en iyi doğrulayan izotermin Freundlich izotermi olduğu görülmektedir. Th(IV) iyonunun TAÇ’ u kullanılarak biyosorpsiyonla giderilmesinde uygulanan izoterm deneylerinden Langmuir izotermi sonucunda 48,9 mg/g biyosorpsiyon kapasitesi elde edilmiştir. Uygulanan kinetik çalışmalarında ise yalancı ikinci dereceden kinetiklerin daha uyumlu olduğu görülmüştür. İkinci derece hız sabitleri Th(IV) konsantrasyonunun 5 mg/L’ den 50 mg/L’ a çıkması ile 0,120 (mg/g)-1sa-1’den 0,020 (mg/g)-1sa-1’e düşmüştür.

References

 • [1] Nuhoğlu, Y. ve Malkoç, E., 2007. Cr(Vl) İyonunun Gideriminde Palamut Meşesi Atığının Kullanımı. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-27 Ekim, İzmir, 670- 675.
 • [2] Bhainsa, K.C., D’Souza, S.F. 2009. Thorium biosorption by Aspergillus fumigatus, a filamentous fungal biomass. Journal of Hazardous Materials, 165 (2009), 670–676.
 • [3] Ding, C., Feng, S., Cheng, W., Zhang, J., Li, X., Liao, J., Yang, Y., An, Z., Luo, S., Yang, J., Tang, J., Liu, N. 2014. Biosorption behavior and mechanism of thorium on Streptomyces sporoverrucosus dwc-3. J Radioanal Nucl Chem, 301 (2014), 237–245.
 • [4] Gok, C., Turkozu, D.A. ve Aytas, S. 2011. Removal of Th(IV) ions from aqueous solution using bi-functionalized algae-yeast biosorbent. J Radioanal Nucl Chem, 287 (2011), 533–541.
 • [5] Ozdemir, S., Okumus, V., Dündar A., Kılınç, E. 2014. The Use of Fungal Biomass Agaricus bisporus Immobilized on Amberlite XAD-4 Resin for the Solid-Phase Preconcentration of Thorium. Bioremediation Journal, 18(1) (2014), 38–45.
 • [6] Talip, Z., Eral, M. ve Hiçsönmez, Ü. 2009. Adsorption of thorium from aqueous solutions by perlite. J Environ Radioactiv, 100 (2009), 139–143.
 • [7] Yang, S.K., Tan, N., Yan, X.M., Chen, F., Long, W., Lin, Y.C. 2013. Thorium(IV) removal from aqueous medium by citric acid treated mangrove endophytic fungus Fusarium sp. #ZZF51. Marine Pollution Bulletin, 74 (2013), 213–219.
 • [8] Yang, S.K., Tan, N., Yan, X.M., Chen, F., Lin, Y.C. 2013. Adsorption of thorium(IV) from aqueous solution by non-living biomass of mangrove endophytic fungus Fusarium sp. #ZZF51. J Radioanal Nucl Chem, 298 (2013) 827–833.
 • [9] Vieira, R. H. S. F., Volesky, B. 2000. Biosorption A Solution To Pollution. Internal Microbiology, 3 (2000), 17- 24.
 • [10] Yazıcı, H. 2007. Marrubium Globosum Ssp. Globosum Bitkisi İle Sulu Çözeltilerden Cr ve Cu İyonlarının Biyosorpsiyonunun İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 142 s, Isparta.
 • [11] Anonim, 2000. Algler ve Biyosorpsiyon. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, 13s.
 • [12] Alemdar, S. 2011. Biyosorpsiyon Yöntemi İle Kadmiyum Giderimi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 66 s, Zonguldak.
 • [13] Pamukoğlu M.Y., Kargı F. 2006. Removel of copper (II) ions from aqueous medium by biosorption onto powdered waste sludge. Process Biochemistry, 41 (2006), 1047-1054.
 • [14] Karabuğa Ç.M. 2012. Deri Endüstrisi Atıksularında Bulunan Cr+3 Ağır Metalinin Ligand Adsorpsiyonu İle Giderimi Ve Geri Kazanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 77 s, Isparta.
 • [15] Pamukoglu M.Y., Kargi, F. 2006. Batch kinetics and isotherms for biosorption of copper(II) ions onto pre-treated powdered waste sludge (PWS). J Hazard. Mater B., 138 (2006), 479-486.
 • [16] Weber, J.R. 1972. Physicochemical Processes For Water Quality Control. Wiley-Inderscience, New York.
 • [17] Lagergren, S. 1898. Zur theorie der sogenannten adsorption gelöster stoffe. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens, Handlingar, Band 24, No. 4, p. 1-39.
 • [18] Ho Y., Chiu W., Hsu C. and Huang C. 2004. Sorption of lead ions from aqueous solution using tree fern as a sorbent. Hydrometallurgy, 73(1-2) (2004), 55-61.

Year 2017, Volume 21, Issue 2, 623 - 630, 23.02.2017

Abstract

References

 • [1] Nuhoğlu, Y. ve Malkoç, E., 2007. Cr(Vl) İyonunun Gideriminde Palamut Meşesi Atığının Kullanımı. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-27 Ekim, İzmir, 670- 675.
 • [2] Bhainsa, K.C., D’Souza, S.F. 2009. Thorium biosorption by Aspergillus fumigatus, a filamentous fungal biomass. Journal of Hazardous Materials, 165 (2009), 670–676.
 • [3] Ding, C., Feng, S., Cheng, W., Zhang, J., Li, X., Liao, J., Yang, Y., An, Z., Luo, S., Yang, J., Tang, J., Liu, N. 2014. Biosorption behavior and mechanism of thorium on Streptomyces sporoverrucosus dwc-3. J Radioanal Nucl Chem, 301 (2014), 237–245.
 • [4] Gok, C., Turkozu, D.A. ve Aytas, S. 2011. Removal of Th(IV) ions from aqueous solution using bi-functionalized algae-yeast biosorbent. J Radioanal Nucl Chem, 287 (2011), 533–541.
 • [5] Ozdemir, S., Okumus, V., Dündar A., Kılınç, E. 2014. The Use of Fungal Biomass Agaricus bisporus Immobilized on Amberlite XAD-4 Resin for the Solid-Phase Preconcentration of Thorium. Bioremediation Journal, 18(1) (2014), 38–45.
 • [6] Talip, Z., Eral, M. ve Hiçsönmez, Ü. 2009. Adsorption of thorium from aqueous solutions by perlite. J Environ Radioactiv, 100 (2009), 139–143.
 • [7] Yang, S.K., Tan, N., Yan, X.M., Chen, F., Long, W., Lin, Y.C. 2013. Thorium(IV) removal from aqueous medium by citric acid treated mangrove endophytic fungus Fusarium sp. #ZZF51. Marine Pollution Bulletin, 74 (2013), 213–219.
 • [8] Yang, S.K., Tan, N., Yan, X.M., Chen, F., Lin, Y.C. 2013. Adsorption of thorium(IV) from aqueous solution by non-living biomass of mangrove endophytic fungus Fusarium sp. #ZZF51. J Radioanal Nucl Chem, 298 (2013) 827–833.
 • [9] Vieira, R. H. S. F., Volesky, B. 2000. Biosorption A Solution To Pollution. Internal Microbiology, 3 (2000), 17- 24.
 • [10] Yazıcı, H. 2007. Marrubium Globosum Ssp. Globosum Bitkisi İle Sulu Çözeltilerden Cr ve Cu İyonlarının Biyosorpsiyonunun İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 142 s, Isparta.
 • [11] Anonim, 2000. Algler ve Biyosorpsiyon. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, 13s.
 • [12] Alemdar, S. 2011. Biyosorpsiyon Yöntemi İle Kadmiyum Giderimi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 66 s, Zonguldak.
 • [13] Pamukoğlu M.Y., Kargı F. 2006. Removel of copper (II) ions from aqueous medium by biosorption onto powdered waste sludge. Process Biochemistry, 41 (2006), 1047-1054.
 • [14] Karabuğa Ç.M. 2012. Deri Endüstrisi Atıksularında Bulunan Cr+3 Ağır Metalinin Ligand Adsorpsiyonu İle Giderimi Ve Geri Kazanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 77 s, Isparta.
 • [15] Pamukoglu M.Y., Kargi, F. 2006. Batch kinetics and isotherms for biosorption of copper(II) ions onto pre-treated powdered waste sludge (PWS). J Hazard. Mater B., 138 (2006), 479-486.
 • [16] Weber, J.R. 1972. Physicochemical Processes For Water Quality Control. Wiley-Inderscience, New York.
 • [17] Lagergren, S. 1898. Zur theorie der sogenannten adsorption gelöster stoffe. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens, Handlingar, Band 24, No. 4, p. 1-39.
 • [18] Ho Y., Chiu W., Hsu C. and Huang C. 2004. Sorption of lead ions from aqueous solution using tree fern as a sorbent. Hydrometallurgy, 73(1-2) (2004), 55-61.

Details

Journal Section Articles
Authors

Muhammet Yunus PAMUKOĞLU>

0000-0003-3337-0860


Bülent KIRKAN>

0000-0003-3462-0681


Mustafa ŞENYURT This is me

Publication Date February 23, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 21, Issue 2

Cite

Bibtex @ { sdufenbed382628, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, eissn = {1308-6529}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2017}, volume = {21}, number = {2}, pages = {623 - 630}, doi = {10.19113/sdufbed.73920}, title = {Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi}, key = {cite}, author = {Pamukoğlu, Muhammet Yunus and Kırkan, Bülent and Şenyurt, Mustafa} }
APA Pamukoğlu, M. Y. , Kırkan, B. & Şenyurt, M. (2017). Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 21 (2) , 623-630 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufenbed/issue/34634/382628
MLA Pamukoğlu, M. Y. , Kırkan, B. , Şenyurt, M. "Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (2017 ): 623-630 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufenbed/issue/34634/382628>
Chicago Pamukoğlu, M. Y. , Kırkan, B. , Şenyurt, M. "Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 (2017 ): 623-630
RIS TY - JOUR T1 - Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi AU - Muhammet YunusPamukoğlu, BülentKırkan, MustafaŞenyurt Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 623 EP - 630 VL - 21 IS - 2 SN - -1308-6529 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi %A Muhammet Yunus Pamukoğlu , Bülent Kırkan , Mustafa Şenyurt %T Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Pamukoğlu, Muhammet Yunus , Kırkan, Bülent , Şenyurt, Mustafa . "Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21 / 2 (February 2017): 623-630 .
AMA Pamukoğlu M. Y. , Kırkan B. , Şenyurt M. Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2017; 21(2): 623-630.
Vancouver Pamukoğlu M. Y. , Kırkan B. , Şenyurt M. Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2017; 21(2): 623-630.
IEEE M. Y. Pamukoğlu , B. Kırkan and M. Şenyurt , "Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 623-630, Feb. 2017, doi:10.19113/sdufbed.73920

e-ISSN: 1308-6529