Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University |


Dear authors,

Please carefully review the "Announcements", "Author Guidelines", "About the Journal", "Principles of Publication" and "Ethical Principles and Publication Policy" pages before submitting your work to our journal for evaluation.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences only accepts articles in MS Office Word format that conform to the template specified on the "Author Guidelines" page. Articles in Latex format will not be accepted.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences

e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


Dear authors,

Please carefully review the "Announcements", "Author Guidelines", "About the Journal", "Principles of Publication" and "Ethical Principles and Publication Policy" pages before submitting your work to our journal for evaluation.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences only accepts articles in MS Office Word format that conform to the template specified on the "Author Guidelines" page. Articles in Latex format will not be accepted.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD

Volume 24 - Issue 2 - Aug 26, 2020
 1. Investigation of Dyeing Properties of Red Cabbage to Cotton Fabrics in Different pH and Mordanting Conditions
  Pages 244 - 255
  Buket ARIK , Ezgi CANİTEZ , Arzu KİRTAK
 2. Vernaküler ve Çağdaş Mimarlık Örneklerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi: Antalya Kaleiçi ve Deniz Mahallesi Örneği
  Pages 256 - 266
  Fatih CANAN , Hande Büşra KOBYA , Ayten Begüm AKÖZ , Aliye TEMİZCİ
 3. Aralıklı Sansürlü Veriler için Sağkalım Modelleri
  Pages 267 - 280
  İlknur ERÖZ , Nihal ATA TUTKUN
 4. Cyclamen coum subsp. coum Miller (Primulaceae/ Çuhaçiçeğigiller) Taksonunun Anatomik, Mikromorfolojik ve Palinolojik Karakterlerinin İncelenmesi
  Pages 281 - 288
  Derviş ÖZTÜRK
 5. Examining Spatial Efficiency of Cities Using Fractal Dimension
  Pages 289 - 301
  Gizem ERDOGAN
 6. En Fazla İki Adet Komşuluk Özdeğeri -1,0 ya da 1,0’dan Farklı Olan Graflar
  Pages 302 - 305
  Hatice TOPCU
 7. Biomass and Bio-butanol Production from Borodinellopsis texensis CCALA 892 in Synthetic Wastewater: Determination of Biochemical Composition
  Pages 306 - 316
  Melih ONAY
 8. Hyoscyamus reticulatus L. Tohum Ekstraktının Antimikrobiyal ve Apoptotik Etkinliğinin Araştırılması
  Pages 317 - 322
  Perihan AKBAŞ , Hamit USLU , Gözde ATİLA USLU , Hicran ALKAN
 9. Hidrotermal Yöntemle Sentezlenmiş Fe3O4 Nanoparçacıklarının Sulardan Nitrat Gideriminde Kullanımı
  Pages 323 - 332
  Mehmet TÜRKYILMAZ , Sezen KÜÇÜKÇONGAR , İlkay ÖZAYTEKİN
 10. Bazı Oksim Bileşiklerinin Bağlanma Özelliklerinin Moleküler Kenetlenme Yöntemiyle İncelenmesi
  Pages 333 - 339
  Ömer AYSAN , Bülent DEDE
 11. Investigation of Shear Strength of Prefailed Overconsolidated Clayey Slopes by Fast Shearing
  Pages 340 - 361
  Gültekin KIRIM , Alper CEBECİ
 12. Determination the Fatty Acid Composition of the Rumex patientia L. Leaves and in vitro Antimicrobial Activity of their Different Extracts
  Pages 362 - 367
  Elife KAYA , Perihan AKBAŞ , Gökhan CEYHAN , Tuğba KARABEKMEZ ERDEM , Hiçran ALKAN
 13. Vakum Fermantasyon Uygulamasının Glutensiz Ekmeğin Kalite Kriterleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 368 - 374
  Sezin TUTA ŞİMŞEK
 14. Aerobik Ardışık Kesikli Reaktörde Nitrifikasyon İnhibisyonunun Reaktör Performansı ve Çıkış Suyu Kalitesi Üzerine Etkisi
  Pages 375 - 386
  Hüseyin YAZICI , İrem USLU
 15. Energy and Exergy Analysis of an Industrial Annealing Furnace
  Pages 387 - 393
  Mehmet ALTINKAYNAK , Doğan ÇELİK , Ali Kemal YAKUT
 16. β-D-Glukan, Lektin, Linoleik Asit ve β-Karoten Bileşiklerinin Karbonik Anhidraz Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  Pages 394 - 401
  Rabia AKKAŞ , Ekrem TUNCA , Metin BÜLBÜL
 17. Sürdürülebilirlik Açısından Mermer Atıklarının Karayolu İnşaatında Değerlendirilmesi: Ekonomik Analiz Örneği
  Pages 402 - 410
  Altan YILMAZ
 18. Destek Vektör Makineleri ve Türkiye’deki Enerji Santrallerinde Doğal Gaz Tüketimi Üzerine Bir Uygulama
  Pages 411 - 418
  Gizem MERAL , Sinan SARAÇLI
 19. 2-Etoksi-6-[(E)-[(2-Hidroksifenil)imino]metil]fenol Türevi Schiff Bazlarının Sentezi ve Teorik Çalışmalar
  Pages 419 - 431
  Halil BERBER , Ayşe AYDOĞDU ERDÖNMEZ ERDÖNMEZ, Ülkü Dilek UYSAL
 20. Potsdam Şehri Hava Sıcaklığının Dalgacık Regresyon Analizi ile Tahmini
  Pages 432 - 437
  Gökçe Nur MERCAN , Eylem DENİZ
 21. İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi
  Pages 438 - 444
  Burcu HASANÇEBİ , Yüksel TERZİ , Zafer KÜÇÜK
 22. Seyahat Süresi Değişkenliğinin ve Güvenilirliğinin İstatistiksel Analizi
  Pages 445 - 454
  Sibel SERTOK , Berk ANBAROĞLU , Özgür YENİAY
 23. Türkçe Otel Yorumlarıyla Eğitilen Kelime Vektörü Modellerinin Duygu Analizi ile İncelenmesi
  Pages 455 - 463
  Hüseyin AHMETOĞLU , Resul DAŞ
 24. Batı Akdeniz Bölgesi Crataegus spp. Taksonlarında Fenolik/ Flavonoit Madde Miktarları, Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivite Değerleri
  Pages 464 - 473
  Nurtaç ÇINAR , Arzu BAYIR YEĞİN , Fırat AYAS , Fatma UYSAL BAYER
 25. Evaluation of Independent Components Analysis from Statistical Perspective and Its Comparison with Principal Components Analysis
  Pages 474 - 486
  Nurbanu BURSA , Hüseyin TATLIDİL
 26. Eskişehir Lületaşı Atıklarından Sütunlanmış Kil Üretimi ve Karakterizasyonu
  Pages 487 - 493
  Naile KARAKEHYA , Ceyda BİLGİÇ
 27. Bir İnsansız Kara Aracı İçin Yüksek Verimli Fırçasız Doğru Akım Motoru Tasarımı
  Pages 494 - 501
  Ömer Cihan KIVANÇ
 28. Elektrokardiyogram Sinyalinin Uyku / Uyanıklık Evreleri için İstatistiksel Olarak İncelenmesi
  Pages 502 - 507
  Muhammed Kürşad UÇAR , Mehmet Recep BOZKURT , Cahit BİLGİN
 29. Yanıt Yüzey Metodolojisi Şartlarında Karabaş Otu Yağının Kompleks Koaservasyon Yöntemi İle Enkapsülasyonu
  Pages 508 - 515
  Okan BAYRAM , Elif KÖKSAL , Fethiye GÖDE
 30. Optimum Laser Polishing Decision-Making for On-Demand Additive Manufacturing of Spare Parts: An Exploratory Study
  Pages 516 - 525
  Mustafa HEKİMOĞLU , Durul ULUTAN
Indexes and Platforms