Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University |


Dear authors,

Since the numbers of the submitted articles exceed the sustainable operation of the journal, no publication will be accepted until further announcement.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear authors,

Please carefully review the "Announcements", "Author Guidelines", "About the Journal" and "Principles of Publication" pages before submitting your work to our journal for evaluation.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences only accepts articles in MS Office Word format that conform to the template specified on the "Author Guidelines" page. Articles in Latex format will not be accepted.

With the ULAKBİM decision dated February 25, 2020, “For all branches of science, the approval of the ETHICS COMMITTEE must be obtained separately for studies on clinical and experimental human and animals requiring an ethical committee decision, this approval must be specified and documented in the article.” requirement was made. Our authors should pay attention to this issue. Publications that do not meet this requirement are not accepted.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed by the following abstracting and indexing databases.


Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences

e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


Dear authors,

Since the numbers of the submitted articles exceed the sustainable operation of the journal, no publication will be accepted until further announcement.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear authors,

Please carefully review the "Announcements", "Author Guidelines", "About the Journal" and "Principles of Publication" pages before submitting your work to our journal for evaluation.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences only accepts articles in MS Office Word format that conform to the template specified on the "Author Guidelines" page. Articles in Latex format will not be accepted.

With the ULAKBİM decision dated February 25, 2020, “For all branches of science, the approval of the ETHICS COMMITTEE must be obtained separately for studies on clinical and experimental human and animals requiring an ethical committee decision, this approval must be specified and documented in the article.” requirement was made. Our authors should pay attention to this issue. Publications that do not meet this requirement are not accepted.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed by the following abstracting and indexing databases.


Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Volume 23 - Issue 3 - Dec 25, 2019
 1. Bir Hidroksiazo Bileşiği Kullanılarak Gerçek Örneklerde Nikelin Eser Miktarlarının Spektrofotometrik Tayini
  Pages 673 - 678
  Tufan GÜRAY
 2. Termal ve Kimyasal Önişlemlerin Atıksu Çamuru ve Şeker Pancarı Küspesi Karışımından Biyogaz Eldesindeki Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 679 - 686
  Burak PEKER , Filiz DADAŞER ÇELİK
 3. Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı
  Pages 687 - 700
  Osman UZUN , Ramazan KAYACAN
 4. ONO Tip Schiff Baz Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katalitik Özellikleri ve Termal Çalışmaları
  Pages 701 - 708
  Hatice Gamze SOĞUKÖMEROĞULLARI , Mehmet SÖNMEZ , Gökhan CEYHAN
 5. The Effect of Cross-linking Technique on Membrane Performance for Direct Methanol Alkaline Fuel Cell Application
  Pages 709 - 716
  Gülşen ALBAYRAK ARI , Coşkun GÜLEN
 6. Sayısal Jeoloji İle Benzer Bej Kireçtaşı Mostralarının Tespiti: Eğirdir Örneği
  Pages 717 - 726
  Kubilay UYSAL , Yunus Emre YILMAZ
 7. The Effect of Synthesis Conditions on Calcium Silicate Bioceramic Materials
  Pages 727 - 737
  Yasin ARSLAN , Erdal KENDUZLER , Vahide Tuğçe ADIGÜZEL , Fatma TOMUL
 8. Uşak İlinde Depolanmış Buğdaylarda Bulunan Zararlı ve Yararlı Böcek Türleri ve Yaygınlıklarının Belirlenmesi
  Pages 738 - 742
  Erdal ZENGİN , İsmail KARACA
 9. Effect of Silicon Application on Wheat Under Boron Stress
  Pages 743 - 747
  İbrahim Ertan ERKAN
 10. A Comparative Study: Blended Cements Containing Analcime and Clinoptilolite
  Pages 748 - 758
  Yasemi̇n AKGÜN
 11. Otonom Araçlarda Navigasyon İçin Düşük Maliyetli, Taşınabilir ve 〖360〗^0 Görüş Alanına Sahip Yeni Bir 3B LIDAR Sisteminin Geliştirilmesi
  Pages 759 - 769
  Ahmet KAĞIZMAN , Erdinç ALTUĞ
 12. İmar Planlarının Peyzaj Ekolojisi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi: Niğde Kenti Örneği
  Pages 770 - 779
  Rifat OLGUN , Tahsin YILMAZ
 13. Hibrit Elektrokoagülasyon/Elektrooksidasyon Prosesleri ile Denim Ürün Üretim Atıksularının Arıtımı
  Pages 780 - 786
  Murat SOLAK
 14. Ordu ve Çevresinde Yayılış Gösteren Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Boraginaceae) Türünün Bazı Mikromorfolojik Özellikleri ve Tüy yapısı
  Pages 787 - 791
  Öznur ERGEN AKÇİN , Tuğba ÖZBUCAK , Şükran ÖZTÜRK
 15. Bilgisayarlı Tomografi Çekimlerinde Hastanın Yakın Çevresinde Radyasyon Dozu Ölçümleri
  Pages 792 - 796
  Osman GÜNAY , Mustafa DEMİR
 16. 4-Florobenzil Alkolün Konformasyon ve Orbital Etkileşimlerinin DFT Metodu ile Teorik Çalışması
  Pages 797 - 804
  Nihal KUŞ , Saliha ILICAN
 17. İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası
  Pages 805 - 816
  Ömer VAROL , Kenan AKBAŞ , Yeliz DEĞERLİ , Hediye AKTAŞ AYTEPE
 18. Vermikompostun Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi
  Pages 817 - 824
  Volkan GÜL , Betül GIDIK , Ümit GİRGEL
 19. Türkiye’deki Feldspat Rezervlerinde Radyoaktivite Düzeyleri
  Pages 825 - 830
  Aydan ALTIKULAÇ
 20. SIP Diyalog Analitiği ve Ses Kaydı Ayrıştırılması Modeli
  Pages 831 - 839
  Adnan OZSOY , Fatih ÖZDEMİR , Çağdaş KOPUZ
 21. Sales History-based Demand Prediction using Generalized Linear Models
  Pages 840 - 849
  Başar ÖZENBOY , Selma TEKİR
 22. Numerical Solutions of Conformable Fractional Differential Equations by Taylor and Finite Difference Methods
  Pages 850 - 863
  Şuayip TOPRAKSEVEN
 23. E^5_2 Yarı-Öklid Uzayındaki Biharmonik Hiperyüzeyler
  Pages 864 - 870
  Rüya YEĞİN ŞEN
 24. Artificial Neural Network Techniques for the Determination of Condensation Nusselt Number in Horizontal Smooth Tubes
  Pages 871 - 877
  Mustafa Kemal SEVİNDİR , Alişan GÖNÜL , Alican ÇEBİ , Hatice MERCAN
 25. Experimental Design of Reactive Extraction of Levulinic Acid Using Green Solvents
  Pages 878 - 884
  Aslı GÖK
 26. Effect of Fluorination Modification on Transfection Efficiency of Non-Viral Gene Carrier Systems Based on Chitosan
  Pages 885 - 891
  Mehmet Koray GÖK
 27. Fatty Acid and Amino Acid Profiles in Some Dune Vegetation Species from Istanbul
  Pages 892 - 903
  Samet TAÇ , Tamer ÖZCAN
 28. Optimization of the Immobilization Conditions of Horseradish Peroxidase on TiO2-COOH nanoparticles by Box-Behnken Design
  Pages 904 - 916
  Selmihan ŞAHİN
 29. Diyarbakır’da Pamuk Alanlarından Toplanan Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) Popülasyonlarında Abamectin Duyarlılık Düzeyleri ile Esteraz ve GST Enzim İlişkileri
  Pages 917 - 921
  Sibel YORULMAZ SALMAN , Emine BAYRAM ÖZATA
 30. Genea lobulata, A New Hypogeous Ascomycete Record for Turkish Mycobiota
  Pages 922 - 924
  Osman BERBER , Yasin UZUN , Abdullah KAYA
 31. Türkiye’de Üniversiteye Yerleşme Başarısının Bootstrap Örnekleme Yöntemi Kullanılarak Yapılan Hiyerarşik Kümeleme Analizi ve İki Yönlü Kümeleme Analiziyle İncelenmesi
  Pages 925 - 935
  Tuğba TUĞ KAROĞLU , Hayrettin OKUT
 32. Olea europaea L. Polenlerinin Aydın, Manisa ve Muğla Atmosferindeki Dağılımları
  Pages 936 - 942
  Ulaş UĞUZ , Aykut GÜVENSEN
 33. Flexible Beacon Design For 60 GHz Wireless Personal Area Networks
  Pages 943 - 947
  Tunçer BAYKAŞ
 34. Bozburun Yarımadası (Marmaris-Muğla) Florasına Katkılar
  Pages 948 - 953
  Kenan AKBAŞ , Ömer VAROL
 35. Hızlı Soğutma Sürecinde Dörtlü Zr48Cu36Ag8Al8 İri Hacimli Metalik Camının Atomik Yapısının Gelişimi
  Pages 954 - 962
  Murat ÇELTEK , Sedat ŞENGÜL , Ünal DÖMEKELİ
 36. Loratadin ve Desloratadin’in İyonlaşma Sabitlerinin HPLC Yöntemi ile Tayini
  Pages 963 - 969
  Dilara BAŞAT DERELİ , Yasemin TEKİN KOCABAY
 37. Geraghty Contractions in Ordered Uniform Spaces
  Pages 970 - 973
  Vildan Öztürk
 38. Büyükkumla Barajı’nda Bulamaç Hendeği Yöntemi ile Geçirimsizlik Perdesi Uygulaması ve Sızma Analizi
  Pages 974 - 980
  Yeşim S. UNSEVER , Eda Nur CAKİR
 39. Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 981 - 991
  Kazım Onur DEMİRARSLAN , Serden BAŞAK
 40. Modern Kontrol Yöntemleri ile Bulanık Mantık Temelli Oda Sıcaklık Kontrolü
  Pages 992 - 999
  Mustafa Fatih TOSUN , Ahmed Aycan GENÇKAL , Ramazan ŞENOL
 41. Çumra- Konya Bölgesindeki Yüksek Genlikli Gravite Anomalilerine Neden Olan Yapıların Araştırılması
  Pages 1000 - 1005
  Ezgi ERBEK , M. Nuri DOLMAZ
 42. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Üretimi ve Gayri Safi Yurt içi Hasılanın Elektrik Enerjisi Tüketimine Etkisi
  Pages 1006 - 1012
  Özlem AKAY
 43. Yeşil Yeni Düzen ve Yeşil Büyüme Bağlamında Kayseri, Sakarya, Hatay ve Samsun Örnekleri
  Pages 1013 - 1031
  Kübra YILDIRIM ÖZCAN
Indexes and Platforms