Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University |


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed by the following abstracting and indexing databases.


Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences

e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed by the following abstracting and indexing databases.


Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Volume 23 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Betweenness Centrality of Some Complementary Prism Graphs
  Pages 277 - 283
  Aysun AYTAÇ , Canan ÇİFTÇİ
 2. Some Algebraic Properties of Generalized Fuzzy Rough Approximations Derived by Fuzzy Set-Valued Homomorphism of LA-G-Semigroups
  Pages 284 - 291
  Canan AKIN , Kübra EYÜBOĞLU
 3. Effect of System Parameters on Plankton Dynamics: A Mathematical Modelling Approach
  Pages 292 - 299
  Yadigar ŞEKERCİ FIRAT
 4. En Hafif Kafes Yapı Tasarımı için Bakteri Yiyecek Arama Optimizasyon Algoritmasının Parametre Analizi
  Pages 300 - 314
  Burak KAYMAK
 5. Biodiversity in the Lakes Region (Türkiye) and its Agricultural Importance
  Pages 315 - 328
  Hasan ÖZÇELİK
 6. Mevcut Okul Türü Binaların Deprem Güvenliğinin Pratik Bir Şeklide Belirlenmesi için Bir Yaklaşım: ATI
  Pages 329 - 337
  Hakan ULUTAŞ , Hakan DİLMAÇ , Hamide TEKELİ , Fuat DEMİR
 7. Evaluation of TS500-2000 Shear Strength Provisions for Deep Beams
  Pages 338 - 342
  Almıla UZEL
 8. Betonarme Manto Uygulamasının Prefabrike Yapıların Deprem Performansına Etkisi
  Pages 343 - 355
  Cihan SOYDAN , Hasan ÖZKAYNAK
 9. Modifiye Edilmiş Pomza Kullanılarak Sulu Ortamlardan Adsorpsiyon Prosesi ile Arsenat (V) Giderimi
  Pages 356 - 366
  Bülent KIRKAN , Mustafa BEKAROĞLU
 10. Sıralı Küme Örneklemesi ile Kumaraswamy Dağılımı Parametrelerinin Tahmin Edilmesinde Genetik Algoritma Kullanılması
  Pages 367 - 373
  Adil KILIÇ , Güvenç ARSLAN
 11. Yeni Morfolinoetil-Sübstitüyeli (NHC)PdBr2(3-Kloropiridin) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve Suzuki-Miyaura Reaksiyonundaki Katalitik Aktivite
  Pages 374 - 380
  Aydın AKTAŞ
 12. A Comparison of Different Ridge Parameters under Both Multicollinearity and Heteroscedasticity
  Pages 381 - 389
  Volkan SEVİNÇ , Atila GÖKTAŞ
 13. Kayaçlarda Doku Katsayısı ile Kesilebilirlik Özellikleri Arasındaki Bağıntıların İncelenmesi
  Pages 390 - 403
  Dilara HİÇYILMAZ GÜZEL , Kamil YILMAZ
 14. Deniz Boru Hattı Dinamik Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi
  Pages 404 - 410
  Begüm Yurdanur DAĞLI , Dilay UNCU , Yeşim TUSKAN
 15. 5-Merkapto-2-(3-metil-tiyofen-2-il-metilidenamino)-1,3,4-tiyadiazol Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DFT Hesaplamaları
  Pages 411 - 418
  Murat BEYTUR , Onur AKYILDIRIM , Özlem AKTAŞ YOKUŞ
 16. İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Olası Kaya Düşmelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı 3D Modellenmesi: Kasımlar Köyü (Isparta-Türkiye) Örneği
  Pages 419 - 426
  Erhan ŞENER
 17. Ağır Metallerin Çeşitli Gözenekli Malzemeler Üzerinde Adsorpsiyonu
  Pages 427 - 432
  Benan YAZICI KARABULUT , Ayşe Dilek ATASOY
 18. Effects of Some Entomopathogen Fungi on Apis mellifera L. and Bombus terrestris L.
  Pages 433 - 439
  Sultan AKKOÇ , İsmail KARACA , Gürsel KARACA
 19. Acıgöl Grabeni Kuzeyindeki Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Karasal Çökellerin Fasiyes Özellikleri ve Bölgenin Paleoortamsal Gelişimi, GB-Türkiye
  Pages 440 - 451
  Ezher TAGLIASACCHI , Fuzuli YAĞMURLU
 20. Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda Klon Seleksiyonu ile Geliştirilmiş B-Klonlarının Tarımsal ve Teknolojik Özellikleri
  Pages 452 - 456
  Hasan BAYDAR , Ümmü TUĞLU
 21. Tüketicilerin Yatak Seçim Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 457 - 465
  Sibel KAPLAN , Havva TOKGÖZ
 22. Twisting Angle Analysis of Laminated Composite Plates using Numerical and Statistical Methods
  Pages 466 - 471
  Savaş EVRAN
 23. Alzheimer Hastalığı ile İlişkilendirilen APH1A Genindeki Zararlı SNP’lerin In Silico Yöntemler ile Belirlenmesi
  Pages 472 - 480
  Ebru ÖZKAN OKTAY , Tuğba KAMAN , Ömer Faruk KARASAKAL , Korkut ULUCAN , Muhsin KONUK , Nevzat TARHAN
 24. Akıllı Ev Uygulamaları için Yeni Nesil IoT Denetleyici ile Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme ve Kontrol Uygulaması
  Pages 481 - 487
  Mehmet TAŞTAN
 25. Karasu Nehri Su Kalitesinin Farklı Su Kalitesi İndeksleri Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 488 - 497
  Alper ALVER , Emine BAŞTÜRK
 26. Development of Kernel Mode RAM Driver for RAM Image on Windows
  Pages 498 - 504
  Ahmet Ali SÜZEN , Kubilay TAŞDELEN , Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE
 27. Schiff Bazı İçeren Tek Kristal Bileşik Üzerinde X-Işınları, Spektroskopik ve Moleküler Doking Çalışmaları
  Pages 505 - 514
  Tuncay KARAKURT , Seher MERAL , Ayşen ALAMAN AĞAR
 28. Karacabey (Bursa) İlçesinin Hidrojeoloji İncelemesi ve İçme Sularının Sağlık Risk Değerlendirmesi
  Pages 515 - 527
  Ayşen DAVRAZ , İhsan Selim ERASLAN
 29. Hayrabolu’da Evsel Katı Atık Toplama Faaliyetleri Sonucu Oluşan Sera Gazlarının Tespiti ve Karşılaştırılması
  Pages 528 - 539
  Eyüp Nafiz KORKUT
 30. Atık Tuğla Tozunun Mineral Katkı Olarak Kullanımının Kendiliğinden Yerleşen Betonun Taze Hal, Mekanik ve Durabilite Özelliklerine Etkisi
  Pages 540 - 548
  Murat TUYAN
 31. Şuhut (Afyonkarahisar) Batısı Su Kaynaklarının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi
  Pages 549 - 559
  Ayşen DAVRAZ , Yaşar BAL , Fatma AKSEVER , Simge VAROL
 32. Kütahya ve Köprüören Ovalarındaki Yüzey ve Yeraltısularının Hidrojeokimyasal Özellikleri ve İz Element İçerikleri
  Pages 560 - 573
  Meral ÖZCAN , Huseyin KARAKUŞ
 33. Methylene Blue Removal of Fixed-Bed Column Reactor with Pumice and nZVI-Pumice: Experimental and Modeling Study
  Pages 574 - 581
  Mesut GENİŞOĞLU , Ayşegül Yağmur GÖREN , Esin BALCI , Yaşar Kemal RECEPOĞLU , Hatice Eser ÖKTEN
 34. Bazı Biyoinsektisitlerin Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae)’ye Etkileri
  Pages 582 - 589
  Gülsüm KURŞUNCU ŞAHİN , İsmail KARACA
 35. An Efficient Electronic Checkbook Scheme with Mutual Authentication
  Pages 590 - 596
  İsa SERTKAYA , Öznur KALKAR
 36. Sıcak Pres ile Üretilmiş Al-Nano SiC Kompozitin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 597 - 600
  Rıdvan YAMANOĞLU , Erdinç EFENDİ
 37. Kaotik Harita Temelli Ağaç Tohum Algoritması
  Pages 601 - 610
  Burhanettin DURMUŞ
 38. Edge Detection Using Integrate and Fire Neuron
  Pages 611 - 616
  Mürsel Ozan İNCETAŞ , Rukiye UZUN ARSLAN
 39. En Uygun Güzergâh Algoritması ile Doğa Yürüyüşü Rotalarının Modellenmesi
  Pages 617 - 624
  Serdar SELİM
 40. Transformasyon Grafların Komşu İzole Saçılım Sayısı
  Pages 625 - 629
  Ersin ASLAN , Büşra AÇAN
 41. Bazı Kaliks[4, 8]aren Türevlerinin Metal ve Kromat İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 630 - 634
  Ömer GÜNGÖR
 42. A Comparative Study of Machine Learning and Deep Learning for Time Series Forecasting: A Case Study of Choosing the Best Prediction Model for Turkey Electricity Production
  Pages 635 - 646
  Ramazan ÜNLÜ
 43. Korning Cam ve Si Alttaşlar Üzerine RF Magnetron Püskürtme ile Büyütülen SnO2 İnce Filmlerin Derinlik Profil Analizi
  Pages 647 - 650
  Nihan AKIN SÖNMEZ
 44. Bazı Heterosiklik Bileşiklerin İyonlaşma/Protonasyon, Lipofilisite ve Çözünürlük Sabitlerinin Belirlenmesi
  Pages 651 - 657
  Kader POTURCU , Ebru ÇUBUK DEMİRALAY
 45. The Relation Between Urban Morphology and Physical Environmental Qualities: Comparing Walkability in Neighborhoods via Analyses of Spatial Statistics and Indices of Graph Theory and Space Syntax
  Pages 658 - 665
  Ebru CUBUKCU , Bochra MENSI , Cigdem HOROZ
 46. Eriyik Yığma Modellemesi Esaslı Üç Boyutlu (3B) Eklemeli Üretim Tekniği Kullanılarak Poliüretan Malzemeden Bir Yapay İnsan Kulak Kepçesi Üretimi
  Pages 666 - 672
  Hurşit Sefa AYDIN , Ömer Yunus GÜMÜŞ , İsrafil KÜÇÜK
Indexes and Platforms