Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University |


Dear authors,

Since the numbers of the submitted articles exceed the sustainable operation of the journal, no publication will be accepted until further announcement.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear authors,

Please carefully review the "Announcements", "Author Guidelines", "About the Journal" and "Principles of Publication" pages before submitting your work to our journal for evaluation.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences only accepts articles in MS Office Word format that conform to the template specified on the "Author Guidelines" page. Articles in Latex format will not be accepted.

With the ULAKBİM decision dated February 25, 2020, “For all branches of science, the approval of the ETHICS COMMITTEE must be obtained separately for studies on clinical and experimental human and animals requiring an ethical committee decision, this approval must be specified and documented in the article.” requirement was made. Our authors should pay attention to this issue. Publications that do not meet this requirement are not accepted.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed by the following abstracting and indexing databases.


Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences

e-ISSN 1308-6529 | Period Tri-annual | Founded: 1997 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


Dear authors,

Since the numbers of the submitted articles exceed the sustainable operation of the journal, no publication will be accepted until further announcement.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Dear authors,

Please carefully review the "Announcements", "Author Guidelines", "About the Journal" and "Principles of Publication" pages before submitting your work to our journal for evaluation.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences only accepts articles in MS Office Word format that conform to the template specified on the "Author Guidelines" page. Articles in Latex format will not be accepted.

With the ULAKBİM decision dated February 25, 2020, “For all branches of science, the approval of the ETHICS COMMITTEE must be obtained separately for studies on clinical and experimental human and animals requiring an ethical committee decision, this approval must be specified and documented in the article.” requirement was made. Our authors should pay attention to this issue. Publications that do not meet this requirement are not accepted.

Regards,

SDUJNAS EDITORIAL BOARD


Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences (SDU J Nat Appl Sci) is a scientific research journal founded in 1995. SDU J Nat Appl Sci is a national and international indexed journal with referees, which has been published in the areas of engineering and architecture sciences, agriculture and forestry sciences and fundamental sciences three times in a year including in April, August and December, regularly since 2001. Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles written in Turkish or English language are published, but technical notes, letters to the editors, expositions and surveys are not published in the journal. The Journal of Natural and Applied Sciences does not charge any publication or processing fee. For detailed information, please click here.

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences is indexed by the following abstracting and indexing databases.


Creative Commons License

This site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.


Volume 24 - Issue 1 - Apr 20, 2020
 1. Effect of Oxidation Time on Wear Behaviour of Thermally Oxidized CoCrMo Alloy
  Pages 1 - 4
  Onur ÇOMAKLI
 2. İplik Düzgünsüzlük Analizi için Kapasitif Ölçüm Devresi Tasarımı: Matematiksel Yaklaşım ve Gerçekleme
  Pages 5 - 11
  Koray GURKAN
 3. Aspergillus niger Katalazının Üretimi, Üçlü-Faz Ayırma ile Saflaştırılması ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
  Pages 12 - 24
  Eda BAYKAL SARI , Yonca YÜZÜGÜLLÜ KARAKUŞ
 4. İpek Fibroin/Polivinil Alkol Esaslı İlaç Taşıyıcı Yara Örtüleri
  Pages 25 - 34
  Ayça BAL ÖZTÜRK , Zeynep Püren AKGÜNER
 5. Biochar Reinforced Polyvinyl Alcohol /Corn Starch Biocomposites
  Pages 35 - 42
  Pınar Terzioğlu , Fatma Nur Parın
 6. Burdur İlinde Yetiştirilen Fasulye Bitkilerinde Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV)’ünün Araştırılması
  Pages 43 - 47
  Merve ULUM , Handan ÇULAL KILIÇ , Nejla YARDIMCI
 7. Kırmızı Soğandan Karbon Kuantum Noktaların Sentezi ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 48 - 56
  Abdullah BİÇER , Kübra BİLMİŞOĞLU BİÇER
 8. Tunçbilek Linyitinin Sorgum Biyokütlesi ve Biyokütle Hidrolizatı ile Birlikte Gazlaştırılması
  Pages 57 - 63
  Açelya SEÇER
 9. New Bootstrap Methods for the Hypothesis Tests of the Population Mean in Ranked Set Sampling
  Pages 64 - 71
  Nurdan YENİAY KOÇER , Yaprak Arzu ÖZDEMİR , Fikri GÖKPINAR
 10. Robotik Uygulamalar İçin Titreşime Dayalı Hareket Eden Amfibik İlerleme Mekanizması
  Pages 72 - 79
  Ahmed Burak TAPAN , Murat REİS
 11. Clay-Protein Nanocomposite Based Electrochemical Sensor for the Determination of Ascorbic Acid
  Pages 80 - 89
  Oznur AKBAL , Gulcin BOLAT , Serdar ABACİ
 12. Afyonkarahisar İli Patates Alanlarında Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin Yayılışı
  Pages 90 - 95
  Ezgi DOĞAN , İsmail KARACA
 13. Farklı Gama Radyasyon Dozu Uygulamalarının M2 Generasyonunda Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Mutagenik Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 96 - 104
  Tuğçe Ayşe KARAKOCA , İlknur AKGÜN
 14. Merkezi Kompozit Dizayn Kullanılarak Kapesitabin Tayini için RPLC Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu
  Pages 105 - 112
  Yaşar Doğan DALDAL , Ebru ÇUBUK DEMİRALAY
 15. Effect of Silicon Carbide Nanotube (SiCNT) on the Mechanical Properties and Moisture Susceptibility of Hot Mix Asphalt
  Pages 113 - 119
  Şebnem KARAHANÇER
 16. A Locally Searched Binary Artificial Bee Colony Algorithm Based on Hamming Distance for Binary Optimization
  Pages 120 - 131
  Zeynep Banu ÖZGER , Bülent BOLAT , Banu DİRİ
 17. Investigating The Effect of Acrylic Latex on Moisture Susceptibility of Hot Mix Asphalt
  Pages 132 - 137
  Şebnem KARAHANÇER
 18. 55Mn İzotopunun Fotonükleer Tesir Kesitleri Üzerinde Kollektif Nükleer Seviye Yoğunluğunun Etkisi
  Pages 138 - 142
  Bora CANBULA
 19. Tek Tohum Nesli Seleksiyon Yöntemi ile Geliştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 143 - 151
  Ali ŞENATEŞ , Sabri ERBAŞ
 20. Karbon Katı Asit Katalizör ile Atık Biyokütle Kaynaklarından 5-Hidroksimetilfurfural Eldesi
  Pages 152 - 157
  Burçak KAYA ÖZSEL
 21. Usage of Waste Plastics in Road Pavements
  Pages 158 - 163
  Nimet İNKAYA , Mehmet SALTAN
 22. Kütahya İli Üretici Depolarından Alınan Buğday Örneklerinde Bulunan Zararlı Böcek Türleri ve Doğal Düşmanları
  Pages 164 - 168
  Erdal ZENGİN , İsmail KARACA
 23. Sericin-Montmorillonite Composite Nanoparticles as Drug Delivery System in Human Liver Cancer: Development, Drug Release, Cellular Uptake and Cytotoxicity
  Pages 169 - 177
  Öznur AKBAL VURAL
 24. The Improvement Photoresponsivity of ZnO Based Photodiode with Indium Doping
  Pages 178 - 187
  Şerif RÜZGAR
 25. Çanakkale Şehitler Abidesi Şevi Dikey Bahçe Tasarım Önerisi
  Pages 188 - 195
  Yavuz ALKAN
 26. Investigation of Antimicrobial and Antitubercular Activities of Some Hydrazone Derived Compounds
  Pages 196 - 200
  Begüm EVRANOS AKSÖZ AKSÖZ, Fatma Kaynak KAYNAK ONURDAĞ ONURDAĞ, Erkan AKSÖZ , Selda ÖZGEN ÖZGACAR
 27. Su Kabağı Lifi (Luffa Cylindrica)-Epoksi Kompozitinde Sesin Yutulma Performansını Etkileyen Parametreler
  Pages 201 - 208
  Oya KESKİN , Sevtap YILMAZ DEMİRKALE
 28. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün Mikroçoğaltımında En Uygun Sürgün ve Köklenme Ortamlarının Belirlenmesi
  Pages 209 - 216
  Ramazan DİLMEN , Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR
 29. Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde Azot ve Kükürt Gübrelemesinin Verim ve Kaliteye Etkileri
  Pages 217 - 225
  Sabri ERBAŞ , Ali ŞENATEŞ
 30. Pure Elements and Dual Notions of Prime Elements in Lattice Modules
  Pages 226 - 229
  Emel ASLANKARAYİĞİT UĞURLU
 31. Lucas Polynomial Approach for Second Order Nonlinear Differential Equations
  Pages 230 - 236
  Sevin Gümgüm , Nurcan Baykuş-Savaşaneril , Ömür Kıvanç Kürkçü , Mehmet Sezer
 32. Koyun (Ovis aries) Solunum Sistemindeki Bronkus, Bronkulus ve Alveoler Hücrelerdeki AIA (Artocarpus integrifolia) ve PSA (Pisum sativum) Lektinlerinin Dağılımı
  Pages 237 - 243
  Kenan ÇINAR
Indexes and Platforms