Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigation of Parameter Invariance in Two-Parameter Item Response Theory Model

Year 2020, Volume 24, Issue 2, 438 - 444, 26.08.2020
https://doi.org/10.19113/sdufenbed.695107

Abstract

When the measurement theory is examined, it is possible to come across two theories. The first of these is Classical Test Theory and the other is Item Response Theory. There are many features that distinguish Item Response Theory from Classical Test Theory. One of these is the parameter invariance feature. When the literature is examined, it is seen that the invariance feature is still the subject of debate. Based on this information, in this study, the final exam data of Karadeniz Technical University Statistics and Computer Science Department Object Oriented Programming course were examined. The exam consists of 23 items and was applied to all students who took the course. Before starting the analyzes, it was determined that the model supported by the data was the Two Parameter Item Response Theory Model. When examining the invariance property of the item parameters, the participants were subdivided according to gender and the number of times they took the course. For the person parameters, the items were divided according to difficulty and discrimination indexes. The response vector for each subtest was obtained by simulation, with a character similar to the real data. According to the results obtained, it is interpreted whether the parameter invariance feature is provided or not.

References

 • [1] Hambleton, R., Swaminathan, H. 1985. Item Response Theory: Principles and Applications. Springer Science& Business Media, USA, 332s.
 • [2] Embretson, S.E., Reise, S.P. 2000. Item Response Theory for Psychologists. Psychology Press, Los Angeles, 384s.
 • [3] De Mars, C. 2010. Item Response Theory. Oxford University Press, New York, 130s.
 • [4] Drasgow, F., Lissak, R. I. 1983. Modified parallel analysis: A Procedure for Examining the Latent Dimensionality of Dichotomously Scored Item Responses. Journal of Applied Psychology, 68(3), 363–373.
 • [5] De Gruijter, DNM., van der Kamp, LJT. 2008. Statistical Test Theory for the Behavioral Sciences. Psychometrika, 73(4), 791-792.
 • [6] Recklase, M.D. 2009. Multidimensional Item Response Theory. Springer, New York, 339s.
 • [7] Güler, N. ed. 2016. Madde Tepki Kuramının Temelleri. Pegem Akademi, Ankara, 171s.
 • [8] Doğan, N., Kılıç, A.F. 2017. Madde Tepki Kuramı Yetenek ve Madde Parametreleri Kestirimlerinin Değişmezliğinin İncelenmesi. ss 297-314. Demirel, Ö., Dinçer, S., ed. 2017. Küreselleşen Dünyada Eğitim, Pegem Akademi, Ankara, 902s.
 • [9] Sünbül, Ö., Erkuş, A. 2013. Madde Parametrelerinin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramına Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 378-398.
 • [10] Reyhanlıoğlu Keceoğlu, Ç. 2018. Parametrik ve Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramında Farklı Örneklem Büyüklüklerine ve Boyutluluklarına Göre Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 111s, Ankara.
 • [11] Acar, T., Kelecioğlu, H. 2008. Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Model ile Rasch Modelinin Parametre Değişmezliğinin Karşılaştırılması. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 14-16 Mayıs, Ankara, 181-193.
 • [12] Kelkar, V., Wightman, L.F., Luecht, R.M. 2000. Evaluation of the IRT Parameter Invariance Property for the MCAT. Annual Meeting of the National Council on Measurement in Education, 25-27 April, New Orleans.
 • [13] Custer, M., Sharairi, S., Yamazaki, K., Signatur, D., Swift, D., Frey, S. 2008. A Paradox Between IRT İnvariance And Model-Data Fit When Utilizing the One-Parameter and Three-Parameter Models. Annual Meeting of the American Educational Research Association, 24-28 March, New York, 70-71.
 • [14] Adedoyin, O.O. 2010. Investigating the Invariance of Person Parameter Estimates Based on Classical Test and Item Response Theories. International Journal of Education Science, 2(2), 107-113.
 • [15] Adedoyin, O.O., Nenty, H.J., Chilasa, B. 2008. Investigating the Invariance of Item Difficulty Parameter Estimates Based on CTT and IRT. Educational Research and Review, 3(2), 83-93.
 • [16] Birnbaum, A. 1968. Some Latent Trait Models and Their Use in Inferring an Examinee’s Ability. ss 379-398. Lord, F.M., Novick, M.R. ed. 1968. Statistical theories of mental test score, Addison-Wesley, USA, 460s.
 • [17] Orlando, M., Thissen, D. 2000. New Item Fit Indices for Dichotomous Item Response Theory Models. Applied Psychological Measurement, 24(1), 50-64.

İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi

Year 2020, Volume 24, Issue 2, 438 - 444, 26.08.2020
https://doi.org/10.19113/sdufenbed.695107

Abstract

Ölçme teorisi incelendiğinde, temel olarak iki kurama rastlamak mümkündür. Bunlardan ilki Klasik Test Kuramı, diğeri ise Madde Tepki Kuramıdır. Madde Tepki Kuramını Klasik Test Kuramından ayıran birçok özellik mevcuttur. Bunlardan biri de parametre değişmezliği özelliğidir. Literatür incelendiğinde değişmezlik özelliğinin hala tartışma konusu olduğu görülmektedir. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Nesneye Yönelik Programlama dersinin final sınavı verileri incelenmiştir. Sınav 23 maddeden oluşmaktadır ve dersi alan tüm öğrencilere uygulanmıştır. Analizlere başlamadan önce, veri tarafından en çok desteklenen modelin İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modeli olduğu belirlenmiştir. Madde parametrelerinin değişmezlik özelliğini incelerken, katılımcılar cinsiyet ve dersi alış sayılarına göre alt bölümlere ayrılmıştır. Kişi parametreleri için ise maddeler, güçlük ve ayırt edicilik indekslerine göre ayrılmıştır. Her bir alt test için gerçek veriye benzer karakterde tepki vektörü simülasyon ile elde edilmiştir. Böylelikle, mevcut olan az miktardaki gerçek veri arttırılarak daha doğru sonuçlar elde etmek amaçlanmıştır. Analizden elde edilen sonuçlara göre madde ve kişi parametrelerinin tahminlerinin parametre değişmezliği ilkesine uygun olup olmadığı yorumlanmıştır. 

References

 • [1] Hambleton, R., Swaminathan, H. 1985. Item Response Theory: Principles and Applications. Springer Science& Business Media, USA, 332s.
 • [2] Embretson, S.E., Reise, S.P. 2000. Item Response Theory for Psychologists. Psychology Press, Los Angeles, 384s.
 • [3] De Mars, C. 2010. Item Response Theory. Oxford University Press, New York, 130s.
 • [4] Drasgow, F., Lissak, R. I. 1983. Modified parallel analysis: A Procedure for Examining the Latent Dimensionality of Dichotomously Scored Item Responses. Journal of Applied Psychology, 68(3), 363–373.
 • [5] De Gruijter, DNM., van der Kamp, LJT. 2008. Statistical Test Theory for the Behavioral Sciences. Psychometrika, 73(4), 791-792.
 • [6] Recklase, M.D. 2009. Multidimensional Item Response Theory. Springer, New York, 339s.
 • [7] Güler, N. ed. 2016. Madde Tepki Kuramının Temelleri. Pegem Akademi, Ankara, 171s.
 • [8] Doğan, N., Kılıç, A.F. 2017. Madde Tepki Kuramı Yetenek ve Madde Parametreleri Kestirimlerinin Değişmezliğinin İncelenmesi. ss 297-314. Demirel, Ö., Dinçer, S., ed. 2017. Küreselleşen Dünyada Eğitim, Pegem Akademi, Ankara, 902s.
 • [9] Sünbül, Ö., Erkuş, A. 2013. Madde Parametrelerinin Değişmezliğinin Çeşitli Boyutluluk Özelliği Gösteren Yapılarda Madde Tepki Kuramına Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 378-398.
 • [10] Reyhanlıoğlu Keceoğlu, Ç. 2018. Parametrik ve Parametrik Olmayan Madde Tepki Kuramında Farklı Örneklem Büyüklüklerine ve Boyutluluklarına Göre Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 111s, Ankara.
 • [11] Acar, T., Kelecioğlu, H. 2008. Genelleştirilmiş Aşamalı Doğrusal Model ile Rasch Modelinin Parametre Değişmezliğinin Karşılaştırılması. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 14-16 Mayıs, Ankara, 181-193.
 • [12] Kelkar, V., Wightman, L.F., Luecht, R.M. 2000. Evaluation of the IRT Parameter Invariance Property for the MCAT. Annual Meeting of the National Council on Measurement in Education, 25-27 April, New Orleans.
 • [13] Custer, M., Sharairi, S., Yamazaki, K., Signatur, D., Swift, D., Frey, S. 2008. A Paradox Between IRT İnvariance And Model-Data Fit When Utilizing the One-Parameter and Three-Parameter Models. Annual Meeting of the American Educational Research Association, 24-28 March, New York, 70-71.
 • [14] Adedoyin, O.O. 2010. Investigating the Invariance of Person Parameter Estimates Based on Classical Test and Item Response Theories. International Journal of Education Science, 2(2), 107-113.
 • [15] Adedoyin, O.O., Nenty, H.J., Chilasa, B. 2008. Investigating the Invariance of Item Difficulty Parameter Estimates Based on CTT and IRT. Educational Research and Review, 3(2), 83-93.
 • [16] Birnbaum, A. 1968. Some Latent Trait Models and Their Use in Inferring an Examinee’s Ability. ss 379-398. Lord, F.M., Novick, M.R. ed. 1968. Statistical theories of mental test score, Addison-Wesley, USA, 460s.
 • [17] Orlando, M., Thissen, D. 2000. New Item Fit Indices for Dichotomous Item Response Theory Models. Applied Psychological Measurement, 24(1), 50-64.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Burcu HASANÇEBİ (Primary Author)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8830-0144
Türkiye


Yüksel TERZİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6265-542X
Türkiye


Zafer KÜÇÜK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8083-2429
Türkiye

Publication Date August 26, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 24, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { sdufenbed695107, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-6529}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2020}, volume = {24}, pages = {438 - 444}, doi = {10.19113/sdufenbed.695107}, title = {İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Hasançebi, Burcu and Terzi, Yüksel and Küçük, Zafer} }
APA Hasançebi, B. , Terzi, Y. & Küçük, Z. (2020). İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 24 (2) , 438-444 . DOI: 10.19113/sdufenbed.695107
MLA Hasançebi, B. , Terzi, Y. , Küçük, Z. "İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (2020 ): 438-444 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdufenbed/issue/56278/695107>
Chicago Hasançebi, B. , Terzi, Y. , Küçük, Z. "İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (2020 ): 438-444
RIS TY - JOUR T1 - İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi AU - Burcu Hasançebi , Yüksel Terzi , Zafer Küçük Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19113/sdufenbed.695107 DO - 10.19113/sdufenbed.695107 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 438 EP - 444 VL - 24 IS - 2 SN - -1308-6529 M3 - doi: 10.19113/sdufenbed.695107 UR - https://doi.org/10.19113/sdufenbed.695107 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi %A Burcu Hasançebi , Yüksel Terzi , Zafer Küçük %T İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1308-6529 %V 24 %N 2 %R doi: 10.19113/sdufenbed.695107 %U 10.19113/sdufenbed.695107
ISNAD Hasançebi, Burcu , Terzi, Yüksel , Küçük, Zafer . "İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 / 2 (August 2020): 438-444 . https://doi.org/10.19113/sdufenbed.695107
AMA Hasançebi B. , Terzi Y. , Küçük Z. İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi. SDÜ Fen Bil Enst Der. 2020; 24(2): 438-444.
Vancouver Hasançebi B. , Terzi Y. , Küçük Z. İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 24(2): 438-444.
IEEE B. Hasançebi , Y. Terzi and Z. Küçük , "İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 24, no. 2, pp. 438-444, Aug. 2020, doi:10.19113/sdufenbed.695107

Cited By

PRAGMATİK DİL TESTİ-2 (PDT-2) TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Burcu AKTAŞ
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.64908-907266

e-ISSN: 1308-6529