Year 2016, Volume 21 , Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-05

SİYASAL PAZARLAMA AÇISINDAN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

Ahmet ANDAÇ [1] , Ferdi AKBIYIK [2]


Sürekli değişen seçmen davranışları, gelişim halinde olan teknoloji, yine seçmen davranışlarındaki bireysel farklılık ve ihtiyaçlar özellikle siyasal pazarlama uygulamalarında bir takım farklılaşmalara gidilmesine neden olmuştur. Geleneksel pazarlama uygulamalarının vazgeçilmez paradigmaları 2000’li yılların ortalarından itibaren başta ABD olmak üzere (Obama 2008 Seçim Zaferi), sırasıyla Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de de değişme göstermiştir. Kahvehane toplantıları, ev ziyaretleri, kapı kapı dolaşma gibi geleneksel pazarlama uygulamalarının yanında, bazı milletvekilli adayları sosyal medyanın baş döndürücü etkileme gücünden faydalanma yoluna gitmeye başlamışlardır. Özellikle internet ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla, siyasi partilerin milletvekili adayları geniş kitlelere daha kolay ve daha hızlı erişim imkânına kavuşmuştur.

Bu çalışma da, 1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde Isparta ili milletvekili adaylarının Facebook’u kullanım amaçları ve yoğunlukları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Pazarlama, Sosyal medya, Yerel Siyasal Pazarlama

Jel Kodu: M31

ABSTRACT

Voting behavior of voter which changes constantly, technology that evolves invariably and individual differences and needs of voter behaviors have particularly caused a number of divergences in political marketing practices. Indispensable paradigms of traditional marketing practices have showed changessince the mid-2000s in such countries as (especially) the USA (Obama: 2008 Election Victory), Europe and Turkey, respectively. In addition to traditional marketing practices like tea house meetings, home visits, going from door to door, some parliamentary candidates have begun to exploit the dizzying power of social media. With the widespread use of the Internet and smart phones, in particular, parliamentary candidates of the political parties have gained easier and faster access to a wider audience.

In this study, Isparta parliamentary candidates' aims and intensities of Facebook uses on the eve of the general elections of Turkey November 1, 2015, have been investigated.

Keywords: Political Marketing, Social Media, Local Political Marketing

Jel Code: M31

Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet ANDAÇ

Author: Ferdi AKBIYIK

Dates

Publication Date : September 5, 2016

APA Andaç, A , Akbıyık, F . (2016). SİYASAL PAZARLAMA AÇISINDAN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/24697/261194