Year 2020, Volume 25 , Issue 4, Pages 557 - 568 2020-10-19

ONLİNE (UZAKTAN) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI

Sinan NARDALI [1] , Erkut ERGENÇ [2] , Gökhan KIRBAÇ [3]


2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrası birçok sektörde yeni iş yapış biçimleri ortaya çıkmıştır. Özellikle bu pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de eğitim sektörü olmuştur. Birçok devlet ve özel kurum eğitim faaliyetlerinin online eğitim şeklinde verilmesi ile ilgili kararlar almışlardır. Bu çalışmanın temel amacı; bu süreçte online eğitim konusunda faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının (işletmelerin) online eğitim alan kullanıcıların temel gereksinimlerini anlamaları ve online eğitim verilen site ve sistemin teknik gereklilik ve yeterlilikleri konusunda bilgi sahibi olmaları için kalite fonksiyon göçerimi kullanılarak bir kalite evi oluşturulmuştur. Müşteri gereksinimleri için bu konuda uzman, daha önce online eğitim vermiş ya da almış kişilere 23 maddelik bir anket uygulanmış ve müşteri gereksinimleri ve teknik gerekliliklerin dereceleri kalite evi kullanılarak ortaya koyulmuştur. Bu sayede verilen hizmet kalitesinin artırılması noktasında işletmelere elektronik hizmet kalitesini etkileyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Online Eğitim, Elektronik Hizmet Kalitesi, Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG)
 • 1. AGARWAL, R., Venkatesh, V. Assessing a firm’s web presence: a heuristic evaluation procedure for the measurement of usability, Information Systems Research 13 (2002) 168 – 186.
 • 2. AYAN, F. Kalite Fonksiyon Yayılımı (QFD) ve bir yabancı dik kursuna uygulaması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. 2014 İstanbul. 74-78.
 • 3. BAHILL, A. T. and Chapman, W. L. (1993) A Tutorial on Quality Function Deployment. Engeneering Management Journal 5(3): 24-35.
 • 4. BARNES, S. J. and Vidgen, R. An evaluation of cyber-bookshops: the webQual method, International Journal of Electronic Commerce 6 (2001) 11 – 30.
 • 5. BAYGINER, İ. Bulanık Kalite Fonksiyon Göçeriminin Hizmet Sektörüne Uyarlanması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. 2018 Ankara. 52.
 • 6. CHAN, L. K., Kao, H. P. and Wu, M. L. “Rating the Importance of Customer Needs in Quality Function Deployment by Fuzzy and Entropy Methods”, International Journal Of Production Research, Volume 37, Issue 11, 1999, pp. 2499-2518.
 • 7. COHEN, L. Quality Function Deployment: How to Make QFD Work for You, Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1995.
 • 8. DEVARAJ, S., Fan, M. and Kohli, R. Antecedents of B2C channel satisfaction and preference: validating e-commerce metrics, Information Systems Research 13 (2002) 316 – 333.
 • 9. FUNG, R. Y. K, Law, D. S. T. & Ip W. H. (1990) Design targets determination for inter-dependent product attributes in QFD using fuzzy inference. Int. J. Integ. Manuf. Syst.
 • 10. GÜLLÜ, E. ve Ulcay, Y. (2002) Kalite Fonksiyonu Yayılımı Ve Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 7(1): 71-91.
 • 11. HO, C. and Lee, Y., 2007. The development of an e-travel service quality scale, Tourism Management, 28(6), 1434-1449.
 • 12. IOANNOU, G., Pramataris, K. and Prastacos, G., 2004. A Quality Function Deployment approach to web-site design: Applications for electronic retailing. Les Cahiers du Management Technologique, 13(3).
 • 13. KELESBAYEV, D., Kalykulov K., Yertayev Y., Turlybekova A. and Kamalov A. (2016) A Case Study For Using The Quality Function Deployment Method As A Quality Improvement Tool In The Universities. International Review of Management and Marketing 6(3): 569-576.
 • 14. KHOO, L. P. 1996. “Framework of a Fuzzy QFD System”. Introduction Journal of Production Research.
 • 15. KOTLER, Philip.Armstrong, Gary. 2016. Principles of Marketing (16th Edition) Pearson. 23-24.
 • 16. LIU, C. and Arnett, K. P. Exploring the factors associated with web site success in the context of electronic commerce, Information and Management 38 (2000) 23 – 33.
 • 17. LOIACONO, E.T., Chen, D.Q. and Goodhue, D.L. WebQualk revisited: predicting the intent to reuse a website, The proceedings of 8th Americas Conference on Information Systems, 2002, 301 – 309.
 • 18. PIRNAR, İ. (2007). Kalite Kavramı ve Önemi. G. Şevkinaz, P. İge, A. Perran ve Atilla A. (Edt.). Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar içinde (s. 38-54). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • 19. SELÇUK, Z. “Bakan Selçuk’tan Uzaktan Eğitimle ilgili en çok sorulan 10 Soruya Yanıt.” https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuktan-uzaktan-egitimle-ilgili-en-cok-sorulan-10-soruya-yanit/haber/20579/tr Son Erişim Tarihi: 20 Eylül 2020
 • 20. SHRIVASTAVA, P. and Verma D. S. (2014) Application of Quality Function Deployment To Improve Customer Satisfaction In Hotel Industry. International Journal of Scientific & Engineering Research 5(6): 957-962.
 • 21. WU, F. V. Mahajan, S. Balasubramanian, An analysis of e-business adoption and its impact on business performance, Journal of the Academy of Marketing Science 31 (2003) 425 – 447.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1574-1891
Author: Sinan NARDALI
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0658-9843
Author: Erkut ERGENÇ
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0848-4535
Author: Gökhan KIRBAÇ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 19, 2020

APA Nardalı, S , Ergenç, E , Kırbaç, G . (2020). ONLİNE (UZAKTAN) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (4) , 557-568 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/57376/798691