Year 2016, Volume 3 , Issue 1, Pages 84 - 99 2016-04-30

Testing Effect in Learning Digital Property and Cyber Ethics
Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi

Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK [1] , Tuğçe ÇOBAN [2]


Evaluating to what extent the students could acquire the targeted behaviours is of paramount importance for the quality of the education. In education, measurement and evaluation procedures are mainly carried out through exams and, in particular, test techniques. However, it is claimed that tests can be used for both evaluating whether the targeted behaviours are acquired and increasing the possibility of the learners to recall the information needed to be learned (Roediger & Karpicke, 2006a). Increasing the existing performance through tests is called as testing effect (Roediger & Karpicke, 2006a). The aim of this study is to examine whether the learning conditions (studying repeatedly or undergoing a test) are influential for preservice teachers to learn the topics of digital property and cyber ethics. These two topics were chosen since it was thought that the awareness, information and skill acquisitions of the teachers of the future were important so that they could set an example for their students with respect to compliance with the ethical rules emerging with the development of the information technologies. According to the results of the study, while the recall levels of the preservice teachers whose learning condition is studying repeatedly are found to be higher following the 1st test (5 minutes later), the preservice teachers whose learning condition is undergoing a test have higher recall levels in the retention test (1 week later). Although results were not statistically significant, the probable reasons of the situations were discussed on the basis of the opinions of the participants.

Key words: Test effect, Digital ownership, Cyber ethic

Öğrencilerin hedeflenen davranışları ne derece kazanabildiğinin ölçülüp, değerlendirilmesi eğitimin niteliği açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitimde ölçme ve değerlendirme işlemleri genellikle sınavlar aracılığıyla yapılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme sürecinde sınav çeşidi olarak daha çok test teknikleri kullanılmaktadır. Ancak test olmanın sadece hedeflenen davranışların kazanılıp kazanılmadığının değerlendirilmesi için değil, aynı zamanda öğrenilmesi istenen bilginin hatırlanma olasılığını arttırmak için de kullanılabileceği iddia edilmektedir (Roediger ve Karpicke, 2006a). Var olan performansın test olarak arttırılması test etkisi olarak adlandırılmaktadır (Roediger ve Karpicke, 2006a). Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının dijital mülkiyet ve siber etik konularını öğrenmelerinde öğrenme koşulunun (tekrar çalışma veya test olma) etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu konuların seçilmesinin nedeni, öğretmen adaylarının dijital yerli öğrencilerine bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan etik kurallara uymaları konusunda model olabilmeleri için gerekli, bilgi, beceri ve farkındalığı kazanmalarının önemli olduğunun düşünülmesidir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrenme koşulu tekrar çalışma olan öğretmen adaylarının hatırlama düzeyleri 1.test (5 dakika sonra) sonrası daha yüksek iken, öğrenme koşulu test olmak olan öğretmen adaylarının kalıcılık testinde (1 hafta sonra) daha yüksek hatırlama düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte katılımcı görüşlerine dayalı olarak durumun olası nedenleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Test etkisi, Dijital mülkiyet, Siber etik

 • Atabek Yiğit, E., Balkan Kıyıcı, F., & Çetinkaya, G. (2014). Evaluating the testing effect in the classroom: An effective way to retrieve learned information, Eurasian Journal of Educational Research, 54, 99-116.
 • Bangert-Drowns, R. L., Kulik, J. A., & Kulik, C. L. C. (1991). Effects of frequent classroom testing. The Journal of Educational Research, 85(2), 89-99.
 • Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2007). Testing improves long-term retention in a simulated classroom setting. European Journal of Cognitive Psychology, 19, 514–527.
 • Chang, C. Y., Yeh, T. K., & Barufaldi, J. P. (2010). The positive and negative effects of science concept tests on student conceptual understanding. International Journal of Science Education, 32(2), 265-282.
 • Erdem, Z. (2008). Öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerini kullanımlarının etik açıdan değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Halamish, V., & Bjork, R. A. (2011). When does testing enhance retention? A distribution-based interpretation of retrieval as a memory modifier. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 37(4), 801.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (Ed.) (2013). Teknopedagojik eğitime dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2007). Repeated retrieval during learning is the key to long-term retention. Journal of Memory and Language, 57, 151–162.
 • Larsen, D. P., Butler, A. C., & Roediger, H. L. (2009). Repeated testing improves long-term retention relative to repeated study: A randomized controlled trial. Medical Education, 43, 1174–1181.
 • McDaniel, M. A., Anderson, J. L., Derbish, M. H., & Morrisette, N. (2007). Testing the testing effect in the classroom. European Journal of Cognitive Psychology, 19, 494–513.
 • McDaniel, M. A., Roediger, H. L., & McDermott, K. B. (2007). Generalizing test-enhanced learning from the laboratory to the classroom. Psychonomic bulletin & review, 14(2), 200-206.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6. doi:10.1108/10748120110424816
 • Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006a). The power of testing memory: Basic research and implications for educational practice. Perspectives on Psychological Science, 1, 181–210.
 • Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006b). Test-enhanced learning – Taking memory tests improves long-term retention. Pyschological Science, 17(3), 249-255. Doi: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x
 • Roediger, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their applications to educational practice. In J. Mestre & B. Ross (Eds.), Psychology of learning and motivation: Cognition in education (pp. 1-36). Oxford: Elsevier.
 • Tan, Ş. (2010). Öğretimde ölçme ve değerlendirme (5.baskı). Ankara: Pegem.
 • Türk Dil Kurumu. (2016a). Büyük Türkçe sözlük. [http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=118065]. Erişim tarihi: 26.01.2016.
 • Türk Dil Kurumu. (2016b). Büyük Türkçe sözlük. [http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.56a7882dd7a571.40191084]. Erişim tarihi: 26.01.2016.
 • Türkiye Bilişim Derneği. (2010). Bilişim etiği nihai rapor. [http://www.tbd.org.tr/usr_img/cd/kamubib14/raporlarPDF/RP2- 2011.pdf]. Erişim tarihi: 08.02.2016.
 • Wheeler, M. A., & Roediger, H. L. (1992). Disparate effects of repeated testing: Reconciling Ballard’s (1913) and Bartlett’s (1932) results. Psychological Science, 3, 240–245.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK

Author: Tuğçe ÇOBAN

Dates

Publication Date : April 30, 2016

Bibtex @ { sduijes223887, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {84 - 99}, doi = {}, title = {Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi}, key = {cite}, author = {Demiraslan Çevik, Yasemin and Çoban, Tuğçe} }
APA Demiraslan Çevik, Y , Çoban, T . (2016). Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi . SDU International Journal of Educational Studies , 3 (1) , 84-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduijes/issue/20865/223887
MLA Demiraslan Çevik, Y , Çoban, T . "Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi" . SDU International Journal of Educational Studies 3 (2016 ): 84-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduijes/issue/20865/223887>
Chicago Demiraslan Çevik, Y , Çoban, T . "Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi". SDU International Journal of Educational Studies 3 (2016 ): 84-99
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi AU - Yasemin Demiraslan Çevik , Tuğçe Çoban Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 99 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-9068 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi %A Yasemin Demiraslan Çevik , Tuğçe Çoban %T Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi %D 2016 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Demiraslan Çevik, Yasemin , Çoban, Tuğçe . "Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi". SDU International Journal of Educational Studies 3 / 1 (April 2016): 84-99 .
AMA Demiraslan Çevik Y , Çoban T . Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi. SDU International Journal of Educational Studies. 2016; 3(1): 84-99.
Vancouver Demiraslan Çevik Y , Çoban T . Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi. SDU International Journal of Educational Studies. 2016; 3(1): 84-99.
IEEE Y. Demiraslan Çevik and T. Çoban , "Dijital Mülkiyet ve Siber Etik Konularının Öğrenilmesinde Test Etkisi", SDU International Journal of Educational Studies, vol. 3, no. 1, pp. 84-99, Apr. 2016