Year 2018, Volume 9 , Issue 2, Pages 94 - 101 2018-08-01

Amaç: Araştırmada ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisini belirlenmek amaçlanmıştır.

Materyal- metot: Kesitsel tanımlayıcı olarak yapılan araştırmanın örneklemini 280 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Mizah Tarzları Ölçeği ve Stresle Başetme Tarzları Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesi SPSS (22.0) paket programında yapılmış, istatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin tamamı kız olup yaş ortalaması 20.80±1.51 dir. Öğrencilerden  %72.9’u mesleği isteyerek seçtiğini, %44.3’ü derslerde mizahın işlendiğini, %40.7’si stresle baş etmede mizahı kullandığını belirtmiştir. Mesleğini isteyerek seçen, derslerde mizahın işlendiğini söyleyen öğrencilerin kendini geliştirici mizah ile iyimser yaklaşım puan ortalamalarının anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Katılımcı ve kendini geliştirici mizah ile kendine güvenli ve iyimser yaklaşım puan ortalamaları arasında pozitif,  çaresiz yaklaşım arasında ise negatif ilişki olduğu (p=0.001) saptanmıştır.

Sonuç: Öğrencilerin olumlu mizah tarzları (katılımcı ve kendini geliştirici mizah) ortalama puanları daha yüksektir. Olumlu mizah tarzları ile stresle olumlu baş etme tarzları (kendine güvenli ve iyimser yaklaşım) arasında pozitif yönde ilişki vardır. Sonuçlar öğrencilerin stresle sağlıklı baş edebilmelerinde olumlu mizah duygusu oluşturmanın önemini göstermektedir. Bu nedenle ebelik öğrencilerinde mizahı kullanmanın önemi konusunda farkındalık oluşturulması, stresle baş etme yöntemi olarak mizahı kullanmalarının sağlanması önerilmektedir.

Ebelik, Öğrenci, Mizah, Gerilim
  • Referans 1: Şule Gökyıldız email: gokyildizsule@gmail.com
  • Referans 2: Semiha Aydın Özkan email: semihaaydin44@gmail.com
  • Referans 3: Özgür Alparslan email:ozgralp60@gmail.com
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Araştırma Articlesi
Authors

Author: Gülseren DAĞLAR
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Özlem DURAN AKSOY
Country: Turkey


Author: Dilek BİLGİÇ
Country: Turkey


Author: Sultan UÇUK
Country: Turkey


Author: Handan GÜNEŞ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 1, 2018

Bibtex @research article { sdusbed338028, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {94 - 101}, doi = {10.22312/sdusbed.338028}, title = {Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi}, key = {cite}, author = {Dağlar, Gülseren and Duran Aksoy, Özlem and Bi̇lgi̇ç, Dilek and Uçuk, Sultan and Güneş, Handan} }
APA Dağlar, G , Duran Aksoy, Ö , Bi̇lgi̇ç, D , Uçuk, S , Güneş, H . (2018). Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi . Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 9 (2) , 94-101 . DOI: 10.22312/sdusbed.338028
MLA Dağlar, G , Duran Aksoy, Ö , Bi̇lgi̇ç, D , Uçuk, S , Güneş, H . "Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi" . Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2018 ): 94-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdusbed/issue/39312/338028>
Chicago Dağlar, G , Duran Aksoy, Ö , Bi̇lgi̇ç, D , Uçuk, S , Güneş, H . "Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (2018 ): 94-101
RIS TY - JOUR T1 - Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi AU - Gülseren Dağlar , Özlem Duran Aksoy , Dilek Bi̇lgi̇ç , Sultan Uçuk , Handan Güneş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22312/sdusbed.338028 DO - 10.22312/sdusbed.338028 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 101 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - doi: 10.22312/sdusbed.338028 UR - https://doi.org/10.22312/sdusbed.338028 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi %A Gülseren Dağlar , Özlem Duran Aksoy , Dilek Bi̇lgi̇ç , Sultan Uçuk , Handan Güneş %T Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 9 %N 2 %R doi: 10.22312/sdusbed.338028 %U 10.22312/sdusbed.338028
ISNAD Dağlar, Gülseren , Duran Aksoy, Özlem , Bi̇lgi̇ç, Dilek , Uçuk, Sultan , Güneş, Handan . "Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 / 2 (August 2018): 94-101 . https://doi.org/10.22312/sdusbed.338028
AMA Dağlar G , Duran Aksoy Ö , Bi̇lgi̇ç D , Uçuk S , Güneş H . Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(2): 94-101.
Vancouver Dağlar G , Duran Aksoy Ö , Bi̇lgi̇ç D , Uçuk S , Güneş H . Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 9(2): 94-101.