e-ISSN: 2146-247X
Founded: 2010
Period: Tri-annual
Publisher: Süleyman Demirel University

2022 - Volume: 13 Issue: 2

Research Article

3. Developing the Exercise Knowledge Scale in Diabetes

iThenticate

iThenticate Logo SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, makalenin gönderilmesi ve yayınlanması dahil olmak üzere hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergimiz, bilimsel araştırmaları okuyucuya ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.