Suleyman Demirel University The Journal of Health Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2146-247X | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Süleyman Demirel University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbedSuleyman Demirel University The Journal of Health Science

e-ISSN 2146-247X | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Süleyman Demirel University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed
Cover ImageVolume 11 - Issue 4 - Dec 31, 2020
 1. İmplant Destekli Sabit Bölümlü Protezlerde Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
  Pages 383 - 388
  Zeynep BAŞAĞAOĞLU DEMİREKİN, Merve ERKEN, Serhat Süha TÜRKASLAN, Erdal EROĞLU
 2. Relationship of Impacted Maxillary Third Molar Teeth with Sella Turcica Morphology
  Pages 389 - 398
  Sanaz Sadry, Cansu G. Efeoğlu Koca
 3. Farklı İrtifada Antrenman Yapan Tenis Oyuncularının Kalp Atım Hızı ve Oksijen Saturasyon Değerlerinin Karşılaştırılması
  Pages 399 - 406
  Berat KOÇYİĞİT, Sinan AKIN
 4. Periodontal Hastalık Öz Farkındalığının ve Potansiyel İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Pages 407 - 415
  Mehtap BİLGİN ÇETİN, Yasemin SEZGİN
 5. Hasta Merkezli Bakım Yetkinlik Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Pages 416 - 426
  Meltem SAYGILI, Ahmet KAR, Özgür UĞURLUOĞLU
 6. Deneysel Periodontitiste Çoklu Probiyotik Desteğinin Serum Tümör Nekroz Faktör Alfa Seviyelerine Etkisi
  Pages 427 - 435
  Burak DOĞAN, Esra Sinem KEMER DOGAN
 7. The Effect of Rheum ribes L. Extracts on Bacterial Communication and Antibacterial Activity
  Pages 436 - 442
  Ebru ÖNEM, Hasan Cumhur SARISU, Bashar IBRAHIM
 8. Girişimsel Vasküler Nöroloji Kliniğinde Endovasküler Yolla Tedavi Edilen İnme Olgularında Sonuçların Değerlendirilmesi: Bir İnme Merkezi Deneyimi
  Pages 443 - 449
  Nihat ŞENGEZE, Vedat Ali YÜREKLİ
 9. Pankreatik Duktal Adenokarsinoma Hücrelerinde miR-196a’nın, Otofajinin Kontrolü Üzerindeki Rolü ve Terapötik Etkinliği
  Pages 450 - 459
  Hafize SÖNMEZ, Oğuz ÖZTÜRK, Nilgün GÜRBÜZ
 10. Ureteral Jet Flow Angle: An Ultrasonographic Diagnostic Tool in Vesicoureteral Reflux in Children
  Pages 460 - 465
  Emin ÇAKMAKÇI, Emine Betül DERİNKUYU, Nagihan BAŞ, Hülya ŞEKER YIKMAZ, Çiğdem ÜNER
 11. Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama
  Pages 466 - 474
  Oğuzhan YÜKSEL, Vahit YİĞİT
 12. Multidisciplinary Treatment of Skeletal Class III Malocclusion with Orthognathic Surgery: Two Case reports
  Pages 500 - 506
  Muhammed Hilmi BUYUKCAVUS, Yavuz FINDIK, Timuçin BAYKUL
 13. Perinatal Dönemde Koronavirüs Hastalığı 2019 Yönetimi
  Pages 475 - 485
  Aslı ER KORUCU, Fatma USLU ŞAHAN, Füsun TERZİOĞLU
 14. Diş Hekimliğinde Ultrasonografi ve Malign Dokularda Kullanımı
  Pages 486 - 493
  Ayşe TAŞ, Selmi YILMAZ
 15. Sarkopenik Yaşlı Bireylerde Dirençli Egzersiz Eğitiminin Etkileri
  Pages 494 - 499
  Musa GÜNEŞ, Ayşe ŞİMŞEK, Büşra DEMİRER
Indexes and Platforms
iThenticate

iThenticate Logo