PDF EndNote BibTex RIS Cite

Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu

Year 2001, Volume 8, Issue 2, 20.03.2009

Abstract

SüleymanDemirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2001 ; 8(2) Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu Mustafa ÖZTÜRK, Şahin ÜNAL, Mehmet ÜNLÜ, A. Nesimi KİŞİOĞLU, Z.Aytül ÇAKMAK, Rahime ASLANKOÇ, Ersin UŞKUN Özet Çalışma, İsparta'da ortaöğretimde okuyan öğrencilerin sigara içme durumunu ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı. Bu amaçla 1997-1998 öğretim yılında İsparta il merkezindeki ortaokul ve liselerden dörder okul değerlendirmeye alındı. Öğrencilerin %52.5 lise öğrencisi, %60.8 erkekti. Öğrencilerin %15.1'i halen sigara içmekte olduğunu ve %5.8'i içip bıraktığını ifade etti. Sigara içme durumunu cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve halen sigara içenlerin tüm grupta erkeklerde %20.5 iken kızlarda %6.8 oranında olduğu görüldü. Halen içen ve bırakanların ortaokul öğrencilerinde sırası ile %5.1 ve %6.2, lise öğrencilerinde ise %24.0 ve %5.9 olduğu gözlendi. Orta öğretim öğrencilerinde sigara içme durumunun, sınıflar yükseldikçe hızla artmak¬la birlikte demografik özelliklere göre değiştiği ve aile ve arkadaş gibi yakın çevredek¬ilerin sigara içmesinden olumsuz yönde etkilendiği anlaşıldı. Anahtar kelimeler: Sigara, gençlik, öğrenciler. Abstract Snıoking Among Students in Secondary Education in İsparta The purpose of this study is to investigate the state of smoking among middle school student in İsparta and the factors ajfecting their smoking habits. The data col-lected infour middle schools andfour high schools in do\vntown İsparta during thefall-1997 and spring-1998 semesters. 52.5% of the students were high school students and 60.8% of the students were male. 15.1% of the students reported being active smokers while 5.8% of the students reported past smoking history. There is significant difference between males and females in terms of smoking, and 20.5% of males are active smokers as opposed to 6.8% offemales. Of the middle school students with a past smoking history, 5.1% were male and 6.2% vverefemale. The same measurements for the high school students were 24.0% and 5.9% respectively. Among students in secondary education, the state of smoking seems to increase rapidly as the students advance to upper grades although negative influence exists based on demographic characteristics and factors like having family members and close friends who are smokers. Key words: Smoking, adolescents, students.

Year 2001, Volume 8, Issue 2, 20.03.2009

Abstract

Details

Primary Language English
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mustafa ÖZTÜRK This is me


Şahin ÜNAL This is me


Mehmet ÜNLÜ This is me


A.nesimi KİŞİOĞLU This is me


Z.aytül ÇAKMAK This is me


Rahime ASLANKOÇ This is me


Ersin USKUN>

0000-0001-6446-0186

Publication Date March 20, 2009
Application Date March 19, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2001, Volume 8, Issue 2

Cite

Vancouver Öztürk M. , Ünal Ş. , Ünlü M. , Kişioğlu A. , Çakmak Z. , Aslankoç R. , Uskun E. Isparta'da Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 8(2): -.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.