PDF EndNote BibTex RIS Cite

Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi

Year 2009, Volume 16, Issue 1, 11 - 15, 30.03.2009

Abstract

Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2009 Mart; 16 (1) Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi Ercan Varol*, Simge Varol**, Ahmet Tokgözlü*** Özet Koroner arter ektazisi (KAE) damar çapında normal koroner arter segmentine göre 1.5 kattan daha fazla genişleme olarak tanımlanır. KAE konjenital veya edinsel olabilir. Isparta bölgesinde tanısal kateterizasyon yapılmış hastalarda % 6.7 oranında bulunmuş olup bu oran daha önceki verilerden daha yüksektir. Son yıllarda bilgi teknolojisinin sağlık uygulamalarına katkısı hızla artmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), hastalıkların coğrafi dağılımlarını tesbit eden ve o bölgedeki popülasyonun özellikleri ve çevresel etkenlerle hastalık arasında ilişkisi olup olmadığını konusunda analizler yapmaya yardımcı olan bir teknolojidir. CBS teknolojisi, sorgulama ve istatistiksel analiz gibi klasik veritabanı işlemlerini, görselleştirme ve haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizlerle birleştirmektedir. Biz bu çalışmamızda, Isparta ilindeki KAE hastalarının demografik özelliklerini, hastalığın merkez il ve ilçe dağılımını belirlemeyi ve bu bilgilerin CBS sistemine aktarılmasıyla Isparta ili için KAE haritasını çıkarmayı amaçladık. Anahtar kelimeler: Isparta, koroner arter ektazisi, coğrafi bilgi sistemleri Abstract The prevalance of coronary artery ectasia in Isparta region and detection of its distribution by geographic information systems Coronary Artery Ectasia (CAE) is the dilatation of the epicardial coronary arteries 1.5 times that of normal adjacent segment. CAE can be congenital or acquired. In Isparta region, it have been found at 6.7 % incidence that was higher than previous reports in patients who underwent diagnostic catheterization. In recent years, contribute of information technology to health sector, increased quickly. GIS is a technology that determines the geographical distribution of diseases and helps to analyse the relationship between environmental factors and characteristics of population and diseases. Geograhic Information Systems (GIS) technology, visualized classical data operations like, interrogate and statistically analyse, and connected it geographic analyze that supplied by maps. We aimed to determine the demographic characteristics of CAE patients in Isparta region, distribution of patients in province and counties and to form the CAE maps for Isparta region after transferring the data to GIS systems. Key words: Isparta, coronary artery ectasia, geographic information system

References

 • Hartnell GG, Parnell BM, Pridie RB. Coronary artery ectasia, its prevalence and clinical significance in 4993 patients. Br Heart J 1985; 54: 392-95.
 • G. Özkan, H.C. Güngör. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ulusal Coðrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim –02 Kasým 2007, KTÜ, Trabzon.
 • Nazli C, Altinbas A, Kinay O, Ergene O. The incidence of coronary artery ectasia in Isparta region in Turkey. Eur Heart J 2001; 22 (Suppl): 191.
 • Swaye PS, Fisher LD, Litwin P, Vignola PA, Judkins MP, Kemp HG, et al. Aneurysmal coronary artery disease. Circulation 1983; 67: 134-8.
 • Elliott, P., Wakefield, J.C., Best, N.G., Briggs, D.J., 2000. Spatial epidemiology: methods and applications, 1.Bölüm, s.3-14, Oxford University Press, New York, USA.
 • Mosavi-Jarrahi A, Moini M, Mohagheghi MA, Alebouyeh M, Yazdizadeh B, Shahabian A, Nahvijo A, Alizadeh R. Clustering of childhood cancer in the inner city of Tehran metropolitan area: a GIS-based analysis. Int J Hyg Environ Health. 2007; 210(2): 113- 9.
 • Buckley JW, Bates ER, Nallamothu BK. Primary percutaneous coronary intervention expansion to hospitals without on-site cardiac surgery in Michigan: a geographic information systems analysis. Am Heart J. 2008; 155(4): 668-72.
 • Isparta Çevre Durum Raporu. T.C. Isparta Valiliði Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü. 2006; sayfa:51-92.
 • England JF. Herbicides and coronary artery ectasia. Med J Aust 1981; 1: 140
 • Özaydýn M., Kahraman H., Varol E., Aslan S.M., Doðan A., Altýnbaþ A. Herbisidlere Maruz Kalma ile Koroner Arter Ektazisi Arasýndaki Ýliþki. S.D.Ü. Týp Fak. Derg. 2007; 14(3): 13-16
 • Dede Ö., Altýnbaþ A., Türker Y., Doðan A., Þenol T., Özaydýn M. Koroner arter ektazili olgularda kronik flor maruziyetinin araþtýrýlmasý. 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitabý, 87, Antalya, 2007.
 • Oruc N. Occurrence and problems of high fluoride waters in Turkey: an overview. Environ Geochem Health. 2008; 30(4): 315-23.
 • Yetkin E., Waltenberger J. Novel insights into an old controversy, Is coronary artery ectasia a variant of coronary atherosclerosis? Clin Res Cardiol 2007; 96: 331–339.
 • G. Özkan, H.C. Güngör. CBS’nin saðlýk alanýnda kullanýmý ve örnekleri. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ulusal Coðrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim –02 Kasým 2007, KTÜ, Trabzon.
 • H.E. Çolak. Coðrafi Bilgi sistemleri ile epidemiyolojik amaçlý konumsal analizler. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ulusal Coðrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim –02 Kasým 2007, KTÜ, Trabzon.

Year 2009, Volume 16, Issue 1, 11 - 15, 30.03.2009

Abstract

References

 • Hartnell GG, Parnell BM, Pridie RB. Coronary artery ectasia, its prevalence and clinical significance in 4993 patients. Br Heart J 1985; 54: 392-95.
 • G. Özkan, H.C. Güngör. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ulusal Coðrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim –02 Kasým 2007, KTÜ, Trabzon.
 • Nazli C, Altinbas A, Kinay O, Ergene O. The incidence of coronary artery ectasia in Isparta region in Turkey. Eur Heart J 2001; 22 (Suppl): 191.
 • Swaye PS, Fisher LD, Litwin P, Vignola PA, Judkins MP, Kemp HG, et al. Aneurysmal coronary artery disease. Circulation 1983; 67: 134-8.
 • Elliott, P., Wakefield, J.C., Best, N.G., Briggs, D.J., 2000. Spatial epidemiology: methods and applications, 1.Bölüm, s.3-14, Oxford University Press, New York, USA.
 • Mosavi-Jarrahi A, Moini M, Mohagheghi MA, Alebouyeh M, Yazdizadeh B, Shahabian A, Nahvijo A, Alizadeh R. Clustering of childhood cancer in the inner city of Tehran metropolitan area: a GIS-based analysis. Int J Hyg Environ Health. 2007; 210(2): 113- 9.
 • Buckley JW, Bates ER, Nallamothu BK. Primary percutaneous coronary intervention expansion to hospitals without on-site cardiac surgery in Michigan: a geographic information systems analysis. Am Heart J. 2008; 155(4): 668-72.
 • Isparta Çevre Durum Raporu. T.C. Isparta Valiliði Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü. 2006; sayfa:51-92.
 • England JF. Herbicides and coronary artery ectasia. Med J Aust 1981; 1: 140
 • Özaydýn M., Kahraman H., Varol E., Aslan S.M., Doðan A., Altýnbaþ A. Herbisidlere Maruz Kalma ile Koroner Arter Ektazisi Arasýndaki Ýliþki. S.D.Ü. Týp Fak. Derg. 2007; 14(3): 13-16
 • Dede Ö., Altýnbaþ A., Türker Y., Doðan A., Þenol T., Özaydýn M. Koroner arter ektazili olgularda kronik flor maruziyetinin araþtýrýlmasý. 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitabý, 87, Antalya, 2007.
 • Oruc N. Occurrence and problems of high fluoride waters in Turkey: an overview. Environ Geochem Health. 2008; 30(4): 315-23.
 • Yetkin E., Waltenberger J. Novel insights into an old controversy, Is coronary artery ectasia a variant of coronary atherosclerosis? Clin Res Cardiol 2007; 96: 331–339.
 • G. Özkan, H.C. Güngör. CBS’nin saðlýk alanýnda kullanýmý ve örnekleri. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ulusal Coðrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim –02 Kasým 2007, KTÜ, Trabzon.
 • H.E. Çolak. Coðrafi Bilgi sistemleri ile epidemiyolojik amaçlý konumsal analizler. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ulusal Coðrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim –02 Kasým 2007, KTÜ, Trabzon.

Details

Primary Language English
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Ercan Varol This is me


Simge Varol This is me


Ahmet Tokgözlü This is me

Publication Date March 30, 2009
Submission Date June 1, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 16, Issue 1

Cite

Vancouver Varol E. , Varol S. , Tokgözlü A. Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 16(1): 11-15.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.