Year 2014, Volume 21 , Issue 3, Pages 78 - 83 2014-10-21

'DOĞUM STAJINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE; OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ'

Handan Özcan [1]


Aim: This study; gynecology and obstetrics and maternity clinic in the course of the internship, first aid and emergency department nursing students, hospital, school cooperation is planned to determine perspectives. Materials and Methods: This descriptive and cross-sectional population of the study as planned; obstetrics and gynecology clinic internship with the maternity ward of the ‘Emergency and First Aid Program’ 2nd grade students (n = 60) and ‘Nursing Program’ 3rd grade students (n = 57) constitute. Before obtaining permission from school administration is taken through the application of face to face interviews were carried out. The data obtained were evaluated as percentage opinions and interpersonal was analyzed by Chi square test. Results: The mean age of the participants is 20.87 ± 1.86. Gynecology and childbirth in terms of the reasons behind the formation of co-operation at the beginning of the school hospital; 76.9% of hospitals with inadequate conditions, in second place with 54.7% for managers is to come. School of hospital in-service training to improve cooperation canceled (68.4%) was seen as necessary. Conclusion: Students should practice birth as an intership in those services which are specialized areas. To ensure cooperation between institutions arranging regular in-service training, in service full time work as academics, clinical nurse training program also participate in courses should be provided
ÖZET Amaç: Bu çalışma; kadın doğum sağlığı ve hastalıkları dersinin kliniği ile doğumhanede staja çıkan, ilk ve acil yardım bölümü ile hemşirelik öğrencilerinin, okul hastane işbirliğine bakış açılarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan çalışmanın evrenini; kadın sağlığı ve hastalıkları kliniği ile doğumhane stajına çıkan 'İlk ve Acil Yardım Programı' 2. Sınıf öğrencileri (n=60) ve 'Hemşirelik Programı' 3. Sınıf öğrencileri (n=57) oluşturmaktadır. Çalışma yapılmadan önce okul müdürlüklerinden izin alınmış olup yüz yüze anket uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler yüzdelik olarak değerlendirilmiştir ve kişiler arası görüşler ki kare önemlilik testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan kişilerin yaş ortalaması 20.87±1.86' dır. Araştırma grubunun %73.9'u okul hastane işbirliğinin gerekli olduğunu belirtmiştir. Kadın sağlığı ve hastalıkları açısından okul hastane işbirliğinin oluşamamasının nedenlerinin başında; % 76.9 ile hastane koşullarının yetersiz olması, ikinci sırada ise %54.7 ile yöneticiler gelmektedir. Okul hastane işbirliğini artırmak için hizmet içi eğitimlerinin yapılması (% 68.4) gerektiği saptanmıştır. Sonuç: Özel bir alan olan doğum uygulamalarında öğrencilerin bu servislerde staja çıkmaları sağlanmalıdır. İşbirliğinin sağlanması için, kurumlar arası düzenli hizmet içi eğitimleri düzenlenmelidir. Akademisyenlerin servislerde tam zamanlı olarak çalışması, klinik hemşirelerinin de ders eğitim programlarına katılması sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Doğum, Okul Hastane İşbirliği, Eğitim
 • Bayık, A. Ülkemizde Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi ve Öğretime İlişkin Sorunlar. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1991; 7(3): 29-40.
 • Velioğlu P. Hemşire Öğretim Elemanları Ve Hemşire Öğrencilerin Uygulamalı Eğitimi Algılamaları Hemşireliğin Düşünsel Temelleri. Alaş Ofset Matbaası, 1994; 131-146.
 • Doğan S, Güler H, Buldukoğlu K. Eğitici Hemşirelerin Klinik Uygulamalar Sırasında Karşılaştıkları Stres Yaratıcı Durumlar, Zorlanma Düzeyleri ve Baş Etme Yolları, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Kıbrıs, 1997; 210-215.
 • Buldukoğlu K. Yapıcı Okul-Klinik İşbirliği Workshop Özet Konuşması, Yapıcı Okul–Hastane İşbirliği Sempozyum Kitabı, Tuna Ofset, Aydın, 2003.
 • Bayraktar N. Öğrenci Hemşirelerin Klinik Ortamda Öğrenimlerine Etki Eden Faktörlere İlişkin Düşünceleri, III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. İÜ. Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul, 8-10 Eylül, 1993; 462-470.
 • Kanan N. Hemşirelik Eğitiminde, Eğitim ve Hizmetin Entegrasyonu, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. Kıbrıs, 10-12 Eylül 1997.
 • Demirkıran F. Hemşirelik Okulu Ve Hastane Hemşirelik Hizmetleri Müdürlerinin Yapıcı Okul- Hastane İşbirliğine İlişkin Görüşleri. Yapıcı Okul –Hastane İşbirliği Sempozyum Kitabı, Tuna Ofset, Aydın, 2003.
 • Olgun N, Yazıcı S, Aslan FE, Bektaş G. Hemşirelik Öğrencilerine İstendik Uygulama Alanı Yaratma: Okul ve Uygulama Alanları Arasında Köprü Oluşturmaya Yönelik Akademisyen, Klinisyen ve Öğrenci Hemşirelerin Görüşleri, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. Kıbrıs, 10-12 Eylül 1997; 47- 55, Kıbrıs.
 • Çam O. Eğitimci Hemşirelerin Kariyer Düzeylerine Göre Değişim Gösteren Özellikle. Ege Üniversitesi H.Y.O. Dergisi, 1994; 10(2): 1-11.
 • Buldukoğlu K, Kantek F, Öncel S. Eğitimi Değerlendirme Ve İyileştirme Çalışması: Antalya S.Y.O. İlk Üç Dönem Mezunlarının Görüşleri. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2004; 7(2): 8-16.
 • Karadağ G, Uçan Ö. Hemşirelik Eğitimi ve Kalite: Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2006; 1(3): 42-51
 • Kanan N. Lisans öğrencilerin ameliyathane deneyimini algılama düzeyleri ve bu alanı seçmelerini etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightıngale Hemşirelik Yüksekokulu, II Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. İstanbul, 1997; 510-519
 • Şirin A, Kavak O, Ertem G. Doğumhane stajına çıkan öğrencilerin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi. C.U. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2003; 7(1): 27-32.
 • Kocaman G. Hastane-Okul İşbirliği Hareketi, Yapıcı Okul –Hastane İşbirliği Sempozyum Kitabı. Tuna Ofset, Aydın, 2003.
 • Gümral N, Coşar F. Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fak Dergisi, 2006; 13(3): 21-24.
 • Roell SM. Nurse-intern programs: how they are working. Nurs Adm,1981; 11(10): 33-36.
 • Kuzu N, Bayramova N, Korkmaz G. Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Geleceklerine İlişkin Görüşleri, Hemşirelik Forumu, 2003; 6(5): 40-44.
Primary Language en
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Handan Özcan

Dates

Application Date : July 2, 2013
Acceptance Date : September 17, 2019
Publication Date : October 21, 2014

Bibtex
APA Özcan, H . (). . , 21 (3) , 78-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sdutfd/issue/21018/225999
MLA Özcan, H . "". 21 ( ): 78-83 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sdutfd/issue/21018/225999>
Chicago Özcan, H . "". 21 ( ): 78-83
RIS TY - JOUR T1 - AU - Handan Özcan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 83 VL - 21 IS - 3 SN - 1300-7416-2602-2109 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %A Handan Özcan %T %D 2014 %J SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi %P 1300-7416-2602-2109 %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD Özcan, Handan . "". SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 21 / 3 (October 2014): 78-83 .
AMA Özcan H . . SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2014; 21(3): 78-83.
Vancouver Özcan H . . SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2014; 21(3): 83-78.