PDF EndNote BibTex RIS Cite

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTA VE LERICHE SENDROMU

Year 2015, Volume 22, Issue 4, 0 - 0, 01.12.2015

Abstract

Periferik arter hastalığı genellikle koroner arter hastalığıyla birliktedir ve bu durumda başvuran hastalarda miyokard infarktüsü ve ölüm riski 2- 4 kat daha yüksektir. Biz erkek sigara içen ve kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan Leriche sendromu olgusu sunuyoruz. Özellikle periferik arter hastalığı olan hastaların koroner by-pass operasyonlarında, LIMA grefti kullanılması sorunlara yol açabilir. Akut ekstremite iskemi vakaları LİMA greft kullanımı ile bildirilmiştir. LIMA Leriche sendromlu hastalarda önemli bir kollateral kaynağıdır. Bu nedenle; biz postoperatif alt ekstremite dolaşımını riske atmamak için, koroner bypass ameliyatı planlanan Leriche sendromlu hastada LİMA yerine safen ven greft kullanılmasının mortaite ve morbiditeyi azalttığını düşünüyoruz.

Year 2015, Volume 22, Issue 4, 0 - 0, 01.12.2015

Abstract

Details

Journal Section Olgu Sunumları
Authors

Filiz Alkaya solmaz>

0000-0001-5772-6708


Pınar Karabacak>


Mustafa Etli>

0000-0001-9320-3971


Lütfi Yavuz>


Hüseyin OKUTAN This is me

Publication Date December 1, 2015
Application Date August 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 22, Issue 4

Cite

Vancouver Alkaya Solmaz F. , Karabacak P. , Etli M. , Yavuz L. , Okutan H. AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTA VE LERICHE SENDROMU. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2015; 22(4): 0-0.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.