Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-3 Öğrencilerinin Farmakoloji Eğitimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Year 2018, Volume 25, Issue 3, 275 - 281, 01.09.2018
https://doi.org/10.17343/sdutfd.375060

Abstract

Giriş: Teorik bilgi yükü nedeniyle öğrenilmesi zor olarak kabul edilen farmakoloji dersi, günümüzde klinik pratiğe geçiş dersi olarak da algılanmakta ve bu nedenle farmakoloji eğitiminde entegratif stratejiler üzerinde çalışılmaktadır.

Amaç: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin farmakoloji eğitimlerini etkileyen faktörlerin niteliksel bir çalışma ile incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 6 araştırmacı ile bir araştırma ekibi oluşturuldu ve ekip tarafından farmakoloji eğitimi ile ilgili 5 açık uçlu soru hazırlandı. Tıp fakültesi dönem 3 öğrencilerinden 121’i (%47) çalışmaya katıldı.

Bulgular: Farmakoloji dersi ile ilgili teorik bilgi yükü fazlalığı ve ezberleme ihtiyacı gibi dersin doğası ile ilgili görüşler ön plandaydı. Öğrenciler, çalışma stratejileriyle ilgili olarak derse katılmanın önemini net olarak ifade etti. Farmakoloji dersinin günlük hayata etkisiyle ilgili soruda, büyük çoğunluk ilaç kutusu ve prospektüs okuma davranışı tarifledi. Dersin işleyişi ile ilgili soruda kliniğe yönelik ders anlatımı ve pratik uygulama ihtiyacı ortaya kondu.

Tartışma: Farmakoloji dersi gibi öğrenilmesi zor olarak algılanan dersler, öğretim üyelerinin aktif çabasıyla öğrencide olumlu izlenim bırakabilmektedir. Dersin verimliliğinin arttırılması ve derse aktif katılımın sağlanması amacıyla prospektüs okuma ve reçete yazma beceri uygulamaları, küçük gruplarda vakaların tartışıldığı oturumlar veya özel çalışma modülleri planlanabilir. Bu tür uygulamaların klinik eğitim döneminde de tekrarlanması teorik farmakoloji bilgisinin klinik bilgiyle entegrasyonunun sağlanması ve teorik yükün azaltılması açısından önemlidir. 

References

 • 1. Achike FI, Ogle CW. Information overload in the teaching of pharmacology. J Clin Pharmacol 2000; 40(2): 177–83.
 • 2. Richard J Epstein. Learning from the problems of problem-based learning Richard. Acad Med 2000; 75(10): 1025–8.
 • 3. Michel MC, Bischoff A, Jakobs KH. Comparison of problem-and lecture-based pharmacology teaching. Trends Pharmacol Sci. 2002 Apr; 23(4): 168-70.
 • 4. British Pharmacological Society. Undergraduate Pharmacology core curriculum. 2015;[ https://www.bps.ac.uk/BPSMemberPortal/media/BPSWebsite/Assets/Curriculum-2016-A4.pdf] adresinden 03.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • 5. Brink HI. Validity and reliability in qualitative research. Curationis. 1993; Jun;16(2):35
 • 6. Miles, M. B, Huberman AM. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications.; 1994. 2nd ed.
 • 7. Grasha AF. Teaching with Style: A Practical Guide to Enhancing Learning by Understanding Teaching and Learning Styles. 2nd ed. San Barnadino: Alliance Publishers; 2002.
 • 8. Asci H, Kulac E, Sezik M, Cankara FN, Cicek E. The effect of learning styles and study behavior on success of preclinical students in pharmacology. Indian J Pharmacol 2016; 48(1):15–20.
 • 9. Vidic B, Weitlauf HM. Horizontal and vertical integration of academic disciplines in the medical school curriculum. Clin Anat. 2002;15(3):233–5.

Year 2018, Volume 25, Issue 3, 275 - 281, 01.09.2018
https://doi.org/10.17343/sdutfd.375060

Abstract

References

 • 1. Achike FI, Ogle CW. Information overload in the teaching of pharmacology. J Clin Pharmacol 2000; 40(2): 177–83.
 • 2. Richard J Epstein. Learning from the problems of problem-based learning Richard. Acad Med 2000; 75(10): 1025–8.
 • 3. Michel MC, Bischoff A, Jakobs KH. Comparison of problem-and lecture-based pharmacology teaching. Trends Pharmacol Sci. 2002 Apr; 23(4): 168-70.
 • 4. British Pharmacological Society. Undergraduate Pharmacology core curriculum. 2015;[ https://www.bps.ac.uk/BPSMemberPortal/media/BPSWebsite/Assets/Curriculum-2016-A4.pdf] adresinden 03.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • 5. Brink HI. Validity and reliability in qualitative research. Curationis. 1993; Jun;16(2):35
 • 6. Miles, M. B, Huberman AM. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications.; 1994. 2nd ed.
 • 7. Grasha AF. Teaching with Style: A Practical Guide to Enhancing Learning by Understanding Teaching and Learning Styles. 2nd ed. San Barnadino: Alliance Publishers; 2002.
 • 8. Asci H, Kulac E, Sezik M, Cankara FN, Cicek E. The effect of learning styles and study behavior on success of preclinical students in pharmacology. Indian J Pharmacol 2016; 48(1):15–20.
 • 9. Vidic B, Weitlauf HM. Horizontal and vertical integration of academic disciplines in the medical school curriculum. Clin Anat. 2002;15(3):233–5.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mehtap Savran> (Primary Author)

Türkiye


Halil Aşcı>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye


Mekin Sezik>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-6989-081X
Türkiye


Yonca Sönmez>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date September 1, 2018
Application Date January 4, 2018
Acceptance Date March 12, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 25, Issue 3

Cite

Vancouver Savran M. , Aşcı H. , Sezik M. , Sönmez Y. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-3 Öğrencilerinin Farmakoloji Eğitimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 25(3): 275-281.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.