Letter to Editor
PDF EndNote BibTex RIS Cite

SULEYMAN DEMİREL UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE HISTORY OF MEDICINE VISUAL MATERIALS

Year 2021, Volume 28, Issue 2, 367 - 370, 15.06.2021
https://doi.org/10.17343/sdutfd.890217

Abstract

Süleyman Demirel University Faculty of Medicine has entered the accreditation process of the undergraduate medical education program since 2016, aiming to further increase the quality of medical education. In this context, various studies have been initiated to add new ones to existing opportunities and capabilities and to develop existing ones. In this study, which is complementary to the accreditation activities, it is aimed to equip the Faculty of Medicine Dean's Office with medical history visuals. The visuals are placed with three different concepts that complement each other. The first of these; These are two images placed at the entrance of the Dean's Office, welcoming students and other people entering the faculty building at the first entrance. In the second concept images, again, the visuals of the three great physicians (Hippocrates, Galen and Ibn-i Sina) were included. The third group of images is about the physicians and other scientists who have contributed greatly to the development of modern medicine, and the important developments in medicine. From the entrance of the Faculty of Medicine Dean's Office, the wide, bright and spacious corridor leading to the new classrooms (lecture halls) and the corridor leading to the large hall with student lockers on the ground floor have been completed with medical history visuals. As a result, these visuals that create visual awareness in terms of medical history and medical education, draw the attention of students to the history of medicine, enrich the appearance of the Dean's Office and reflect the existing corporate identity value and culture as an indicator of the importance given to the historical development process of medicine.

References

  • 1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları, TEPDAD Yay., 2020, s.17.
  • 2. Bayat AH. Tıp Tarihi. İstanbul: Üçer Matbaacılık; 2016.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ GÖRSELLERİ

Year 2021, Volume 28, Issue 2, 367 - 370, 15.06.2021
https://doi.org/10.17343/sdutfd.890217

Abstract

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016 yılından itibaren mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının akreditasyonu sürecine girerek tıp eğitimi kalitesini daha da artırmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda mevcut imkân ve kabiliyetlere yenilerinin eklenmesi ve var olanların da geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Akreditasyon faaliyetlerini tamamlayıcı mahiyetteki bu çalışmada Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nın tıp tarihi görselleri ile donatılması amaçlanmaktadır. Görseller birbirlerini tamamlayan üç farklı konseptle yerleştirilmiştir. Bunlardan ilki; Dekanlık Binası’nın hemen girişine yerleştirilen, ilk girişte öğrencileri ve Dekanlık Binası’na giren diğer kişileri karşılayan iki görseldir. İkinci konsept görsellerinde yine ilk olarak üç büyük hekimin (Hipokrat, Galen ve İbn-i Sina) görseline yer verilmiştir. Üçüncü grup görseller ise modern tıbbın gelişimine büyük katkı sağlamış hekimler ve diğer bilim insanları ile tıpta yaşanan önemli gelişmelerle ilgilidir. Fakülte girişinden itibaren yeni dersliklere (amfilere) giden geniş, aydınlık ve ferah koridorun ve hemen alt katında yer alan öğrenci dolaplarının bulunduğu geniş salona giden koridorun tıp tarihi görselleri ile donatılması tamamlanmıştır. Sonuç olarak tıp tarihi ve tıp eğitimi açısından görsel farkındalık oluşturan, öğrencilerin dikkatini tıp tarihine çeken bu görseller Tıp Fakültesi Dekanlık Binası’nın görünümünü zenginleştirmiş ve tıbbın tarihsel gelişim sürecine verilen önemin bir göstergesi olarak var olan kurum kimliği değerini ve kültürünü yansıtmaktadırlar.

References

  • 1. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları, TEPDAD Yay., 2020, s.17.
  • 2. Bayat AH. Tıp Tarihi. İstanbul: Üçer Matbaacılık; 2016.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Editöre Mektup
Authors

Fuat İNCE>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.
0000-0002-2887-7512
Türkiye


Giray KOLCU> (Primary Author)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8406-5941
Türkiye

Thanks Fakültemizin görsel materyallerinin hazırlanmasında emeği geçen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Tıp Fakültesi Dekanlığı’na teşekkür ederiz.
Publication Date June 15, 2021
Application Date March 3, 2021
Acceptance Date August 9, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 28, Issue 2

Cite

Vancouver İnce F. , Kolcu G. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP TARİHİ GÖRSELLERİ. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2021; 28(2): 367-370.

14791


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi/ Medical Journal of Süleyman Demirel Universty Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.