Year 2019, Volume 14 , Issue 2, Pages 134 - 142 2019-12-23

Effects of Different Zinc and Iron Doses on Yield and Some Yield Components of NC-7 Peanut (Arachis hypogaea L.)
Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi

Çiğdem BOYDAK [1] , Orhan KARA [2] , Rasim ARSLAN [3] , Ayşe Nuran ÇİL [4] , Abdullah ÇİL [5] , Hatun BARUT [6] , Seyyid IRMAK [7]


This study was conducted to determine the effects of the different doses of zinc and iron on the yield and some yield properties of NC-7 peanut (Arachis hypogaea L.) under Çukurova ecological conditions in 2017 growing season. The experiment was set up in two-factors factorial design with 3 replications. In the study, different doses of zinc and iron applied to soil had statistically significant effects (at the level of p<0,05 and p<0,01)  on pod yield (kg/da), kernel ratio (%), 100 seed weight (g), the ratio of first-quality fruits (%) and the ratio of the second-quality fruits (%).The pod yield varied between 252,4 kg/da and 634,1 kg/da in different doses of zinc and iron applied to the soil. In the study, Zn3xFe1 (4 kg/da Zn x 1 kg/da Fe)  interaction was determined to be the most suitable treatment accounting in pod yield (kg / da), kernel ratio (%), 100 seed of weight (g).

Bu çalışma farklı çinko ve demir dozlarının NC-7 yer fıstığı (Arachis hypogaea L.) çeşidinin verim ve bazı verim kriterlerine etkilerini belirlemek için Çukurova şartlarında 2017 yılında yürütülmüştür. Deneme iki faktörlü faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuş ve yürütülmüştür. Çalışmada topraktan uygulanan farklı çinko ve demir dozları yerfıstığında meyve verimi (kg/da), iç oranı (%), 100 tohum ağırlığı (g), I. kalite meyve sayısı oranı (%) ve II. kalite meyve sayısı oranını(%) istatistiki (p<0,05 ve p<0,01düzeyinde) bakımdan önemli seviyede etkilemiştir. Farklı dozlarda çinko ve demirin toprağa uygulanmasında meyve verimi 252,4 kg/da ile 634,1 kg/da arasında değişmiştir. Çalışmada; meyve verimi (kg/da), iç oranı (%), 100 tohum ağırlığı (g), bakımından en uygun dozun Zn3xFe1 (4 kg/da Zn x 1 kg/da Fe) interaksiyonu olduğu tespit edilmiştir. 

 • Alpaslan, M. ve S. Taban. 1996. Çeltikte ( ) çinko-demir ilişkisi. S. 5. A. Ü. Z. F. Tarım Bilimleri Dergisi, 2 (1): 45-49.
 • Arıoğlu H.H., 2014. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Çukurova Üniversitesi, Ziraat fakültesi Ders Kitabı No:220, A-70, Adana.
 • Barut, H., Şimşek, Tuğba., Irmak, S., Sevilmiş, O., ve Aykanat., 2017. The Effect of Different Zinc Application Methods on Yield and Grain Zinc Concentration of Bread Wheat Varieties, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, C.5, S.8, Sayfa: 898-907.
 • Brohi A R, Karaata H, Özcan S, Demir M (2000). Topraktan ve yapraktan çinko uygulamasının ekmeklik buğday bitkisinin verim ve bazı besin maddesi alımına etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1): 123-128.
 • Çakmak I (2000). Role of zinc in protecting plant cells from reactive oxygen species. New Phytologist, 146: 185–205.
 • Erdem H., 2011. Silajlık mısır çeşitlerinin verim ve kalitesine çinko gübrelemesinin etkilerinin belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 199-206.
 • Fageria, N. K., V.C. Baligar and R.C. Wright, 1990. Iron nutrition of plants: An overview on the chemistry and physiology of its deficiency and toxicity. Pesq. Agropec. Bras. 25: 553–570.
 • Godsey, C. B., J.P. Schmidt, A.J. Schlegel, R.K. Taylor, C.R. Thompson and R.J. Gehl, 2003. Correcting iron deficiency in corn with seed row applied iron sulfate. Agron. J. 95: 160–166.
 • Gülmezoğlu, N., Aytaç, Z., 2016. Farklı Çinko Uygulamalarının Aspir Bitkisinin Verimi Ve Çinko Alımı Üzerine Etkisi, Toprak Su Dergisi. 2016,5(2):(11-17), Eskişehir.Güler, S., 2002. Bitki Besleme Çalışmalarında Bitki Analizlerinin Yorumu. OMU Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (1): 80-85. Samsun.
 • Irmak, S., A. N. Çil, H. Yücel and Z. Kaya, 2012, The effects of iron application to soil and foliarly on agronomic properties and yield of peanut (Arachis hypogaea), Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3& 4), 417-422.
 • Irmak, S., A. N. Çil, H. Yücel and Z. Kaya, 2015, Effects of Zinc Application on Yield and Some Yield Components in Peanut (Arachis hypogaea) in the Easthern Mediterranean Region, Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences, 22, 109-116.
 • Jarrel, W. M., Beverly, R. B., 1981. The Dilution Effect in Plant Nutrition Studies Adv. In Argon. Vol. 34: 197-222.
 • Jones, J. B., 1985. Soil Testing and Plant Analysis: Guides to The Fertilisation of Horticultural Crops. Hort. Rev. Vol. 7 (ed. By Jules Janick), 1-68.
 • MacNaeidhe F S, Fleming G A (1988). A response in Spring cereals to foliar sprays of zinc in Ireland. Irish Journal of Agricultural Research, 27: 91-97.
 • Parlakay, O., 2011. “Türkiye’de Yerfıstığı Tarımında Teknik ve Ekonomik Etkinlik”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enst., Basılmamış Doktora Tezi, Adana.
 • Nasiri, Y., Zehtab-Salmasi, S., Nasrullahzadeh, S., Najafi, N. and Ghassemi-Golezani, K. 2010. Effects of foliar application of micronutrients (Fe and Zn) on flower yield and essential oil of chamomile (Matricaria chamomilla L.). Journal of Medicinal Plants Research 4(17):1733-1737.
 • Togay Y, Togay N, Kocakaya Z, Erdal I, Cig F (2005). Van koşullarında çinko uygulamasının farklı buğday çeşit ve hatlarında verim ve verim öğeleri üzerine etkisi. In: Proceeding of VI Field Crop Congress of Turkey 1: 595-600.
 • TÜİK.,2018. Türkiye İstatistik Kurumu İnternet Sitesi. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkilel.zul.
 • Ülgen N, Yurtsever N (1984). Türkiye gübre ve gübreleme rehberi. T.C Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araş. Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No:209. Teknik Yayın No:66.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: Çiğdem BOYDAK (Primary Author)
Institution: MERSİN ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: Orhan KARA
Institution: MERSİN ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Andorra


Author: Rasim ARSLAN
Institution: MERSİN ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Andorra


Author: Ayşe Nuran ÇİL
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Andorra


Author: Abdullah ÇİL
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Andorra


Author: Hatun BARUT
Institution: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Andorra


Author: Seyyid IRMAK

Dates

Publication Date : December 23, 2019

Bibtex @research article { sduzfd506693, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {134 - 142}, doi = {}, title = {Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {BOYDAK, Çiğdem and KARA, Orhan and ARSLAN, Rasim and ÇİL, Ayşe Nuran and ÇİL, Abdullah and BARUT, Hatun and IRMAK, Seyyid} }
APA BOYDAK, Ç , KARA, O , ARSLAN, R , ÇİL, A , ÇİL, A , BARUT, H , IRMAK, S . (2019). Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 134-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/50576/506693
MLA BOYDAK, Ç , KARA, O , ARSLAN, R , ÇİL, A , ÇİL, A , BARUT, H , IRMAK, S . "Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 134-142 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/50576/506693>
Chicago BOYDAK, Ç , KARA, O , ARSLAN, R , ÇİL, A , ÇİL, A , BARUT, H , IRMAK, S . "Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 134-142
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi AU - Çiğdem BOYDAK , Orhan KARA , Rasim ARSLAN , Ayşe Nuran ÇİL , Abdullah ÇİL , Hatun BARUT , Seyyid IRMAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 142 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi %A Çiğdem BOYDAK , Orhan KARA , Rasim ARSLAN , Ayşe Nuran ÇİL , Abdullah ÇİL , Hatun BARUT , Seyyid IRMAK %T Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD BOYDAK, Çiğdem , KARA, Orhan , ARSLAN, Rasim , ÇİL, Ayşe Nuran , ÇİL, Abdullah , BARUT, Hatun , IRMAK, Seyyid . "Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (December 2019): 134-142 .
AMA BOYDAK Ç , KARA O , ARSLAN R , ÇİL A , ÇİL A , BARUT H , IRMAK S . Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi. ZFD. 2019; 14(2): 134-142.
Vancouver BOYDAK Ç , KARA O , ARSLAN R , ÇİL A , ÇİL A , BARUT H , IRMAK S . Farklı Çinko ve Demir Dozlarının NC-7 Yer Fıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşidinde Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 142-134.