Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-9984 | e-ISSN 2687-3419 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |


Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncılığında 2006 yılında yayına başlayan Ziraat Fakültesi Dergisi, 2019 yılından itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yayıncı kimliği ile yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM (2018 e kadar) tarafından taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Dergimizin Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı yayınlanmıştır. 


 

Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9984 | e-ISSN 2687-3419 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
Cover Image


Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncılığında 2006 yılında yayına başlayan Ziraat Fakültesi Dergisi, 2019 yılından itibaren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yayıncı kimliği ile yayınlanmaya devam etmektedir. 

Ziraat Fakültesi Dergisinde “Tarım Bilimleri” alanındaki makaleler yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz, CAB Abstr, CABI Full Text, EBSCO ve TUBİTAK ULAKBİM (2018 e kadar) tarafından taranmaktadır. Yazarların makalelerini online sistemimiz üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Dergimizin Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı yayınlanmıştır. 


 

Volume 14 - Issue 1 - Sep 2019
 1. Seasonal Variation of Nutrients and Nutrient Rations in Apricot Leaves
  Pages 1 - 10
  Kadir UÇGUN , Alamettin BAYAV , Mesut ALTINDAL , Hakkı KOÇAL
 2. Bazı Elma ve Armut Çeşitlerinde Fitokimyasal Özelliklerin Belirlenmesi
  Pages 11 - 20
  Kerem MERTOĞLU , Yasemin EVRENOSOĞLU
 3. Studies on The Influence of Doses of The Plant Bio Stimulator and Solid Organic Substrate on Improving soil Fertility
  Pages 21 - 28
  Daniela TRIFAN , Marcel BULARDA , Emanuela LUNGU
 4. Türkiye’de Uygulanmakta Olan Hayvancılık Desteklemelerinin Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelere Etkisi: İzmir İli Örneği
  Pages 29 - 45
  Emre TORGUT , Serdar ANNAYEV , Berna TÜRKEKUL , Mürşide Çağla ÖRMECİ KART
 5. Su Kısıtı Koşullarında Şeker Mısırının Verim ve Kalitesine Zeolit Uygulamalarının Bakiye Etkisi
  Pages 46 - 57
  Aynur ÖZBAHÇE , Erdal GÖNÜLAL
 6. Manisa-Akselendi Ovasında Rüzgar Erozyonu Etkisi Altındaki Arazilerin Potansiyel Toprak Kaybı Değerleri ve Rüzgarla Aşınabilme Grupları (WEG) Dağılımı
  Pages 58 - 67
  Kezban ŞAHİN TAYSUN , Alaettin TAYSUN , Nejat ÖZDEN
 7. Burdur Rezene Üretim Alanlarında Tehditkâr Fungal Patojen: Cescosporidium punctum
  Pages 68 - 73
  Gülşen ERBERK , Alpay ONARAL , Hakan FİDAN , Özer ÇALIŞ
 8. Thiacloprid ve Spiromesifen’in Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye Toksik Etkileri
  Pages 74 - 82
  Recep AY , Gülsüm KIVRAK
 9. Acaricidal activity of Fusarium subglutinans 12A on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae
  Pages 83 - 88
  Asiye UZUN , Ozan DEMİRÖZER , Ş. Evrim ARICI
 10. Comparative analysis of the influence of different doses of vegetal bio stimulator on agricultural productions
  Pages 89 - 96
  Daniela Trifan , Marcel Bularda , Emanuela Lungu , Ionel-Alin Ghiorghe
 11. Effect of Naphthalene Acetic Acid Treatment on The Prevention of Trunk Sprout Formation in Plum (cv. Black Amber)
  Pages 97 - 103
  Kerem MERTOĞLU
 12. Ana Arı ve İşçi Arıların Haploid Yumurtalarından Üretilen Erkek Arılar İle Çiftleşen Bombus terrestris Ana Arılarının Koloni Gelişim Özellikleri
  Pages 104 - 111
  Ayhan GOSTERIT , İsmail Yaşhan BULUŞ
 13. Seleksiyon ve Çiftleştirme Sistemlerinin Kalıtım Derecesi Tahminlerine Etkisi
  Pages 112 - 118
  Abdullah Nuri ÖZSOY , Mehmet ali YILDIZ
 14. Uşak İli Kediyünü Köyü Merasının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Farklı Biçim Zamanlarının Etkisi
  Pages 119 - 125
  Mevlüt TÜRK , Hasan KABAŞ
 15. Türkiye’de Testereli Böcek (Oryzaephilus surinamensis L. Coleoptera, Silvanidae) Popülasyonlarında Endosimbiyont Bakterilerin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
  Pages 126 - 133
  Erhan KOÇAK , Şevki ERTÜRK