Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-9984 | e-ISSN 2687-3419 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd


Değerli yazarlar,

Ziraat Fakültesi Dergisi (ZFD), yayın hayatına 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncı kimliği altında başlamış ve 2019 yılına kadar devam etmiştir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 2018 yılında kurulması ile dergi 2019 yılından itibaren yeni yayıncı kimliği ile yayın hayatına devam etmektedir.

ZFD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Dergi, temel ve uygulamalı tarımın biliminin herhangi bir konusu hakkında yeni bilgi, yenilikçi uygulamasıyla ilgili eksiksiz çalışmaları ve bilimsel ilerlemeleri temsil eden yüksek kaliteli özgün (orijinal) araştırma makalelerini kabul etmektedir. Benzerlik oranı (Turnitin) %20 ve altında çıkan eserler dergi tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamakta, aynı zamanda yayınlanan makalelere açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir.

Saygılarımızla,

ISUBÜ ZFD EDİTÖRLER KURULU

Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9984 | e-ISSN 2687-3419 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduzfd
Cover Image


Değerli yazarlar,

Ziraat Fakültesi Dergisi (ZFD), yayın hayatına 2006 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi yayıncı kimliği altında başlamış ve 2019 yılına kadar devam etmiştir. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin 2018 yılında kurulması ile dergi 2019 yılından itibaren yeni yayıncı kimliği ile yayın hayatına devam etmektedir.

ZFD, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Dergi, temel ve uygulamalı tarımın biliminin herhangi bir konusu hakkında yeni bilgi, yenilikçi uygulamasıyla ilgili eksiksiz çalışmaları ve bilimsel ilerlemeleri temsil eden yüksek kaliteli özgün (orijinal) araştırma makalelerini kabul etmektedir. Benzerlik oranı (Turnitin) %20 ve altında çıkan eserler dergi tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamakta, aynı zamanda yayınlanan makalelere açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir.

Saygılarımızla,

ISUBÜ ZFD EDİTÖRLER KURULU

Volume 15 - Issue 2 - Dec 9, 2020
 1. Rüzgâr Erozyonu Etkisindeki Manisa-Akselendi Ovası’nda Bitki Örtüsündeki Zamansal Değişimin NDVI Verileri Kullanılarak İrdelenmesi
  Pages 100 - 105
  Kezban ŞAHİN TAYSUN, Alaettin TAYSUN
 2. Kök Bölgesi Sınırlamasının Domates (Lycopersicon esculentum) Bitkisinin Gelişimi Ve Verimine Etkileri
  Pages 106 - 116
  Esra Aydemir
 3. Bombus Arılarında Koloni Gelişim Özellikleri Bakımından Varyasyonun Süper Kız Kardeş Ana Arıların Oluşturduğu Kolonilerde İncelenmesi
  Pages 117 - 121
  Ramazan ÖZŞAHİN, Ayhan GÖSTERİT
 4. Yağ Gülü Koşnili Rhodococcus Perornatus Cockerell & Parrott (Hemiptera: Coccidae)’Un Popülasyon Değişiminin Ve Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
  Pages 122 - 128
  Sultan TANRIVERDİ, Ozan DEMİRÖZER
 5. Biberde Kurşuni Küf Mücadelesinde Alternatif Uygulamalar
  Pages 129 - 137
  Gürsel HATAT KARACA, Ahmet ERDEM
 6. Daraltılmış Yuva Alanı Bombus Arılarında Koloni Dinamiklerini Nasıl Etkiler?
  Pages 138 - 142
  Ayşe OZANSOY AKSOY, Ayhan GÖSTERİT
 7. Şeker Mısır İle At Dişi Mısır Kendilenmiş Hatları Arasındaki Melezlerin Bazı Agronomik Performanslarının Belirlenmesi
  Pages 143 - 150
  Ayten PEKBAĞRIYANIK, Muzaffer TOSUN, Deniz İŞTİPLİLER, Fatma AYKUT TONK
 8. Denizli İlinde Kekik Üretimi Yapan İşletmelerin Sosyo - Ekonomik Yapısı ve Sorunları
  Pages 151 - 160
  Aslı DALGIÇ, Zehra DEMİR, Bahri KARLI
 9. Toprak Neminin Toprak Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi
  Pages 161 - 165
  Davut AKBOLAT, Ali COŞKAN
 10. SORGHUM FOOD SECURITY IN NIGERIA
  Pages 166 - 178
  Sanusi SADIQ
 11. Organik Gübreleme ile Birlikte Azaltılmış Azotlu Gübre Uygulamalarının Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri
  Pages 179 - 185
  Arif ŞANLI, Yeşim CİRİT, Bekir TOSUN
 12. BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 186 - 191
  Mehmet ALAGÖZ, Mevlüt TÜRK
 13. Sera Yetiştiriciliğinde Farklı Renklerdeki Sera Örtü Malzemelerinin Bitki Gelişimine Etkileri: Domates (Solanum Lycopersium) Örneği
  Pages 199 - 205
  Eren ÇETİN, Atilgan ATILGAN
 14. Farklı Toprak Sıcaklıkları ile Azalan Toprak Neminin Toprağın CO2 Üretimine Etkisi
  Pages 192 - 198
  Davut AKBOLAT, Ali COŞKAN