Year 2019, Volume 14 , Issue 2, Pages 186 - 193 2019-12-23

Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Rotary Tiller Forward Velocity on Soil Compaction and Some Soil physical Properties

İbrahim YÜKSEL [1] , Davut AKBOLAT [2]


Bu çalışmada, rototiller ilerleme hızının toprak sıkışması ve bazı toprak fiziksel özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla tohum yatağı hazırlığında rototillerin; 2 (A), 3 (B), 4 (C),  ve 5 (D) km h-1 ilerleme hızları faktör olarak denemede ele alınarak incelenmiştir. İlerleme hızları, sabit traktör motor ve kuyruk mili devirlerinde vites konumları değiştirilerek ayarlanmıştır. Denemede kullanılan rototiller bıçak tipi tarla tipi, L görünümlü yapıya sahiptir. Denemede, toprak sıkışmasının göstergeleri olarak; toprak hacim ağırlığı, porozite, ortalama ağırlık çapı ve penetrasyon dirençleri belirlenmiştir.

Sonuçlara göre; toprak hacim ağırlıkları açısından uygulamalar arasındaki farkın önemli olmadığı bulunmuştur. Ortalama hacim ağırlıkları A, B, C ve D uygulamaları için sırasıyla 1.23, 1.18, 1.18 ve 1.24 g cm-3 olarak belirlenmiştir. Ayrıca her bir toprak derinliği olan 0-10, 10-20 ve 20-30 cm için de uygulamalar arasında fark bulunmamıştır (p<0.05). Penetrasyon dirençleri (0-80 cm toprak derinliği) ortalamaları A, B, C ve D uygulamaları için sırasıyla 1.84, 1.83, 1.80 ve 1.85 MPa olarak saptanmış ve uygulamalar arasında fark bulunmamıştır. Ancak 0-20 cm toprak derinliğindeki penetrasyon dirençleri ise A, B, C ve D uygulamaları için sırasıyla 1.47, 1.24, 1.18 ve 1.29 MPa bulunmuş ve A uygulaması diğerlerinden daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, 0-20 cm toprak derinliğindeki penetrasyon dirençlerine göre rototiller ilerleme hızı arttıkça toprak sıkışması azalmış, ancak toprak hacim ağırlıkları sonuçlarına göre toprak sıkışması tespit edilememiştir.

In this study, the effect of rotary tiller forward velocity on soil compaction and some soil physical properties was investigated. For this purpose, rotary tiller used in seedbed preparation at 2 (A), 3 (B), 4 (C) and (D) forward velocity as treatment was used in this experiment. The forward velocity was adjusted by changing gearbox positions at a fixed engine and PTO revolution. The rotary tiller blade used in the experiment is a L-shaped form. In the research, as indicators of soil compaction; bulk density, porosity, mean weight diameter, and soil penetration resistance were determined. 

According to the research results, it was found that the difference between treatments in terms of soil bulk density was not significant. The average soil bulk density for A, B, C, and D treatments were 1.23, 1.18, 1.18, and 1.24 g cm-3 respectively. In addition, there was no difference between the treatments for each soil depth of 0-10, 10-20, and 20-30 cm (p<0.05). Penetration resistance at 0-80 cm soil depth for A, B, C, and D treatments were found to be 1.84, 1.83, 1.80 ve 1.85 MPa respectively and difference between the treatments was not fount significant. However, penetration resistance of 0-20 cm soil depth was found to be 1.47, 1.24, 1.18 ve 1.29 MPa for A, B, C, and D treatments and A treatment was higher than the others (p<0.05).

As a research result, soil compaction decreased with increasing the rotary tiller forward velocity according to penetration resistance at 0-20 cm soil depth. But soil compaction could not be determined according to results of soil bulk density.

 • Kaynaklar
 • Ahaneku, I. E. and Ogunjirin, O. A., 2005. Effect of tractor forward speed on sandy loam soil physical conditions during tillage. Nigerian Journal of Technology. 24 (1), 51-57.
 • Akbolat, D., Evrendilek, F., Coskan, A., Ekinci, K., 2009. Quantifying soil respiration in response to short-term tillage practices: a case study in southern Turkey. Acta Agriculturae Scandinavica Section B–Soil and Plant Science, 59 (1), 50-56.
 • Akgül, M. ve Başyiğit, L., 2005. Süleyman Demirel Üniversitesi Çiftlik arazisinin detaylı toprak etüdü ve haritalanması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (3): 1-10.
 • Blake, G.R. and Hartge, K.H., 1986. Bulk density. In: Klute A ed. Methods of soil analysis. Part I. Physical and mineralogical methods. Agronomy Monographs 9. American Society of Agronomy (ASA) and Soil Science Society of America (SSSA). Madison. Wisconsin, Pp. 363–375.
 • Bozkurt, Y. E., Akbolat, D., 2016. Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(2), 61-69.
 • Danielson, R.E., Sutherland, P.L.,1986. Porosity. In: Klute A ed. Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods. 2nd ed. Agronomy Monographs 9. American Society of Agronomy (ASA) and Soil Science Society of America (SSSA). Madison. Wisconsin. Pp. 443–461.
 • Dilmaç, M.,1984. Toprak İşleme Aletlerinin Teori Hesap ve Konstrüksiyonu. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları. Yayın No:36, Zonguldak.
 • Gee, G., W., Bauder, J. W. ve Klute A., 1986. Particle-size analysis. Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods, 383-411.
 • Öz, İ.H.,1979. Ziraat Makinaları. İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası. Sayı: 1141. Gümüşşuyu/İstanbul.
 • Özgöz, E., Okursoy, R., 2001. Lastik Tekerlekli Traktörlerde Lastik Basıncının Toprak Sıkışıklığına Olan Etkilerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(4), 75-82.
 • Taghavifar, H. and Mardani, A., 2014. Effect of velocity. wheel load and multipass on soil compaction. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 13(1), 57-66.
 • Uras, A., Okursoy, R., 2006. Tarım Topraklarının Sıkışma Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi. 6-8 Eylül, Çanakkale, 51-55.
 • Ünal, H., Tümsavaş, Z., 2005. Toprak Frezesi Bıçaklarının Farklı Çalışma Hızlarındaki Aşınma Durumlarının İncelenmesi. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1): 51-62.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Author: İbrahim YÜKSEL
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Davut AKBOLAT (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 23, 2019

Bibtex @research article { sduzfd582369, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {186 - 193}, doi = {}, title = {Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {YÜKSEL, İbrahim and AKBOLAT, Davut} }
APA YÜKSEL, İ , AKBOLAT, D . (2019). Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 186-193 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/50576/582369
MLA YÜKSEL, İ , AKBOLAT, D . "Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 186-193 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/50576/582369>
Chicago YÜKSEL, İ , AKBOLAT, D . "Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (2019 ): 186-193
RIS TY - JOUR T1 - Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi AU - İbrahim YÜKSEL , Davut AKBOLAT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 193 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi %A İbrahim YÜKSEL , Davut AKBOLAT %T Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi %D 2019 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD YÜKSEL, İbrahim , AKBOLAT, Davut . "Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi". Ziraat Fakültesi Dergisi 14 / 2 (December 2019): 186-193 .
AMA YÜKSEL İ , AKBOLAT D . Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. ZFD. 2019; 14(2): 186-193.
Vancouver YÜKSEL İ , AKBOLAT D . Rototiller İlerleme Hızının Toprak Sıkışması ve Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 14(2): 193-186.