Year 2016, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 7 2016-04-01

Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi
Evaluation of curing distance of high intensity led curing units on microleakage of ceramic restorations

Özlem KARA [1] , Ayşe ATAY [2] , Mehmet Esad GÜVEN [3] , Artur ISMATULLAEV [4] , Aslıhan ÜŞÜMEZ [5]


Amaç: Rezin simanla yapıştırılmış IPS e.max Press slot kavite restorasyonlarının; iki farklı yüksek yoğunluklu LED ışık kaynağı ile ve 0 ve 9 mm uzaklıktan mikrosızıntılarının değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 48 adet çekilmiş insan premoları kullanılmıştır. Dişlerin aproksimal yüzeylerinde inley preparasyon seti (Komet, Germany) kullanılarak slot kaviteler oluşturulmuştur. IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) seramik inley restorasyonlar hazırlanmıştır. İki farklı LED ışık kaynağı yüksek güç yoğunluklu LED (HPIL; Demi Ultra) ve yüksek yoğunluklu LED (HIL; Valo Cordless) dual cure rezin simanı polimerize etmek için kullanılmıştır (NX3 Nexus, Kerr). Işık kaynağının ucu ile restorasyon arasındaki mesafe 0 ve 9 mm olarak ayarlanıp ve plastik halka kullanılarak kontrol edilmiştir. Dişler rastgele olarak 4 gruba ayrılmıştır. Grup 1: HPIL ışık kaynağı ile restorasyon arasında mesafe yok, Grup 2: HIL ışık kaynağı ile restorasyon arasında mesafe yok, Grup 3: HPIL şık kaynağı ile restorasyon arasında 9 mm mesafe bulunmakta, Grup 4: HIL ışık kaynağı ile restorasyon arasında 9 mm mesafe bulunmaktadır. Polimerizasyon işleminden sonra, örnekler 5 ve 55 ˚C arasında, her bir haznede 30 s kalacak şekilde 5000 termal siklusa tabi tutulmuştur. Örnekler tırnak cilasi ile kaplanmış, % 0.5’lik bazik fuksinde 24 saat bekletilmiş, dişler ikiye bölünmüş, stereomikroskop altında incelenmiş ve gingival marjindeki mikrosızıntı skorlanmıştır. Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U-tests kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda grup 1, 2 ve 3 arasında istatiksel bir fark gözlenmezken (p > 0.05), grup 4’ün mikrosızıntı değeri diğer tüm gruplardan daha yüksek bir değer göstermiştir (p < 0.05). Sonuçlar: Restorasyon yüzeyinden, HIL ışık kaynağının mesafesinin artması diş ve restorasyon arasında mikrosızıntının artmasıyla sonuçlanmıştır.
Background: To assess the microleakage in slot shaped cavities restored with IPS e.max Press inlays luted with a resin cement that cured with two types of high intensity LEDs units at 0 or 9 mm distances.Methods: Forty-eight extracted human premolars were used in this study. The proximal surfaces of the teeth were prepared for the slot shaped cavities using an inlay preparation set (Komet, Germany). IPS e.max Press (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) ceramic restorations were fabricated. Two different LED units; high power intensity LED (HPIL; Demi Ultra, Kerr) and high intensity LED (HIL; Valo Cordless) were used to polymerize the dual cure resin cement (NX3 Nexus, Kerr). The curing tip distances to the restoration of 0 or 9 mm were used and controlled by using the plastic rings. The teeth were randomly divided into four groups. Group 1: No distance between the HPIL tip and the restoration, Group 2: No distance between the HIL tip and the restoration, Group 3: The distance between the HPIL tip and the restoration was 9 mm, Group 4: The distance between the HIL tip and the restoration was 9 mm. After curing, the specimens were thermocycled for 5000 cycles between 5 and 55 ˚C using a dwell time of 30 s. The specimens were sealed with nail varnish, coloured by 0.5 % basic-fuchsine for 24 hours, sectioned and examined under a stereomicroscope, and scored for microleakage gingival margins. Statistical analyses were performed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-tests.Results: There were no significantly statistically differences among the groups 1, 2 and 3 (p > .05), however, the microleakage in the group 4 was greater than the other groups (p < .05).Conclusions: Increase in the distance between the HIL light source and the restoration surface resulted in an increase in microleakage values.
  • Abbas G, Fleming GJ, Harrington E, Shortall AC, Burke FJ, 2003. Cuspal movement and microleakage in premolar teeth restored with a packable composite cured in bulk or increments. J Dent, 31(6), 437-444.
  • Aguiar FH, Braceiro A, Lima DA, Ambrosano GM, Lovadino JR, 2007. Effect of light curing modes and light curing time on the microhardness of a hybrid composite resin. Journal of Contemporary Dental Practice, 8, (6)1-8.
  • Al-Assaf K, Chakmakchi M, Palaghias G, Karanika- Kouma A, Eliades G, 2007. Interfacial characteristics of adhesive luting resins and composites with dentine. Dent Mater, 23(7), 829-839.
  • Alpöz AR, Ertugrul F, Cogulu D, Ak AT, Tanoglu M, Kaya E, 2008. Effects of light curing method and exposure time on mechanical properties of resin based dental materials. Euro J of Dent, (1), 37-42.
  • Berthold M, 2000. Plasma arch lights, argon lasers: how they work. JADA, 31, 29–30.
Other ID JA42YR87TR
Journal Section Research
Authors

Author: Özlem KARA

Author: Ayşe ATAY

Author: Mehmet Esad GÜVEN

Author: Artur ISMATULLAEV

Author: Aslıhan ÜŞÜMEZ

Dates

Publication Date : April 1, 2016

Bibtex @ { selcukdentj272592, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu, Konya}, publisher = {Selcuk University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {1 - 7}, doi = {10.15311/1441.272592}, title = {Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kara, Özlem and Atay, Ayşe and Güven, Mehmet Esad and Ismatullaev, Artur and Üşümez, Aslıhan} }
APA Kara, Ö , Atay, A , Güven, M , Ismatullaev, A , Üşümez, A . (2016). Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi . Selcuk Dental Journal , 3 (1) , 1-7 . DOI: 10.15311/1441.272592
MLA Kara, Ö , Atay, A , Güven, M , Ismatullaev, A , Üşümez, A . "Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi" . Selcuk Dental Journal 3 (2016 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcukdentj/issue/25856/272592>
Chicago Kara, Ö , Atay, A , Güven, M , Ismatullaev, A , Üşümez, A . "Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 3 (2016 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi AU - Özlem Kara , Ayşe Atay , Mehmet Esad Güven , Artur Ismatullaev , Aslıhan Üşümez Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.15311/1441.272592 DO - 10.15311/1441.272592 T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - doi: 10.15311/1441.272592 UR - https://doi.org/10.15311/1441.272592 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi %A Özlem Kara , Ayşe Atay , Mehmet Esad Güven , Artur Ismatullaev , Aslıhan Üşümez %T Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi %D 2016 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 3 %N 1 %R doi: 10.15311/1441.272592 %U 10.15311/1441.272592
ISNAD Kara, Özlem , Atay, Ayşe , Güven, Mehmet Esad , Ismatullaev, Artur , Üşümez, Aslıhan . "Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 3 / 1 (April 2016): 1-7 . https://doi.org/10.15311/1441.272592
AMA Kara Ö , Atay A , Güven M , Ismatullaev A , Üşümez A . Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi. Selcuk Dent J. 2016; 3(1): 1-7.
Vancouver Kara Ö , Atay A , Güven M , Ismatullaev A , Üşümez A . Seramik restorasyonların mikrosızıntısı üzerine yüksek yoğunluklu LED işık kaynağı mesafesinin değerlendirilmesi. Selcuk Dental Journal. 2016; 3(1): 1-7.