Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Bir Reklam Unsuru Olarak Emoji Kullanımı: Emoji İçerikli Reklamlara Yönelik Tutum Araştırması

Year 2016, Volume 19, Issue 2, 63 - 91, 01.11.2016

Abstract

Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kişiler arası iletişim süreçlerinde değişimler yaratmaktadır. Bireyler artık birbirleriyle ekranların ardında iletişim kurmakta, duygularını ifade etme yolunda emojilerden yararlanmaktadır. Gündelik yaşamda yerini giderek arttıran emojiler, marka iletişim çalışmalarında markaların da dikkatini çekmektedir. Markalar günümüzde emojileri reklam stratejilerinde kullanmakta ve onları tüketicilerin duygularına seslenme unsuru olarak değerlendirmektedirler. Araştırma kapsamında reklamlardaki emojilerin reklam tutumlarına yansıması araştırılmıştır. Araştırma yöntemi olarak kullanılan anket; demografik özellikler, emoji kullanım durumlarının saptanmasına yönelik sorular, emoji içerikli reklamlara yönelik tutumun irdelenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın temel bulgularına göre; bireylerin emoji kullanımları arttıkça emoji içerikli reklamlara yönelik tutumları olumlu yönde artmaktadır. Emoji kullanım sıklığı arttıkça emoji içerikli reklamlara dikkat edilmesi de artmaktadır. Ayrıca cinsiyete göre emoji içerikli reklamlara yönelik tutumlarda bir farklılık olduğu ve kadınların emoji içerikli reklamlara yönelik tutumlarının erkeklerden daha olumlu olduğu saptanmıştır.

References

  • Adorno, Theodore W. (2003), Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken (Çev. Bülent O. Doğan), Cogito, 36. Akşehirli, Soner (2011), Söz Edimleri Kuramı Açısından Kurgusal Anlatı Metinlerinde Söz Aktarımı, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 143-162. Alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan (2005), Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Erk Yayınları. Alwitt Linda F., Prabhaker Paul R. (1992). Functional and Belief Dimensions of Attitudes to Television Advertising: Implications for Copytesting, Journal of Advertising Research, 30-42. Andrews, J. Craig (1989), The Dimensionality of Beliefs Toward Advertising in General, Journal of Advertising, 18(1), 26-35. Baack Daniel W., Wilson Rick T., Till Brian D (2008), Creativity and Memory Effects: Recall, Recognition and an Exploration of Nontraditional Media Journal of Advertising, 27, 4, 85–94 Barrett, Steven (2002), Overcoming Transactional Distance as a Barrier to Effective Communication over the Internet, International Education Journal, 3(4), 34-42 Bhavani, Usha (2016), Brands Use Emojis in Advertising to Attract Youth Who Use Emojis to Talk, http://n4bb.com/brands-use-emoji-advertising-attract-youth-who-use-emojis-chat/ Erişim Tarihi: 06.06.2016 Blagdon, Jeff (2013), How Emoji Conquered The World, The Verge, Vox Media, http://www.theverge.com/2013/3/4/3966140/how-emoji-conquered-the-world erişim tarihi: 06.06.2016

Year 2016, Volume 19, Issue 2, 63 - 91, 01.11.2016

Abstract

References

  • Adorno, Theodore W. (2003), Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken (Çev. Bülent O. Doğan), Cogito, 36. Akşehirli, Soner (2011), Söz Edimleri Kuramı Açısından Kurgusal Anlatı Metinlerinde Söz Aktarımı, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 143-162. Alemdar, Korkmaz ve Erdoğan, İrfan (2005), Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Erk Yayınları. Alwitt Linda F., Prabhaker Paul R. (1992). Functional and Belief Dimensions of Attitudes to Television Advertising: Implications for Copytesting, Journal of Advertising Research, 30-42. Andrews, J. Craig (1989), The Dimensionality of Beliefs Toward Advertising in General, Journal of Advertising, 18(1), 26-35. Baack Daniel W., Wilson Rick T., Till Brian D (2008), Creativity and Memory Effects: Recall, Recognition and an Exploration of Nontraditional Media Journal of Advertising, 27, 4, 85–94 Barrett, Steven (2002), Overcoming Transactional Distance as a Barrier to Effective Communication over the Internet, International Education Journal, 3(4), 34-42 Bhavani, Usha (2016), Brands Use Emojis in Advertising to Attract Youth Who Use Emojis to Talk, http://n4bb.com/brands-use-emoji-advertising-attract-youth-who-use-emojis-chat/ Erişim Tarihi: 06.06.2016 Blagdon, Jeff (2013), How Emoji Conquered The World, The Verge, Vox Media, http://www.theverge.com/2013/3/4/3966140/how-emoji-conquered-the-world erişim tarihi: 06.06.2016

Details

Subjects Social
Journal Section Kitap İncelemesi
Authors

Ebru GÖKALİLER


Ezgi SAATÇİOĞLU

Publication Date November 1, 2016
Application Date July 26, 2017
Acceptance Date November 1, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 19, Issue 2

Cite

APA Gökaliler, E. & Saatçioğlu, E. (2016). Bir Reklam Unsuru Olarak Emoji Kullanımı: Emoji İçerikli Reklamlara Yönelik Tutum Araştırması . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 19 (2) , 63-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/26359/330926