Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2564-7458 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Selcuk University |


Selcuk University Vocational School of Social Sciences  journal  is a peer rewieved  academic journal that publishes online. Our journal , which published its first issue in 1998, continues to be published online with the number e-ISSN 2564-7458 as of Volume 20, Number 1 of the year 2017.

The journal publishes research articles, case reports, compilations, translations, conference notices and book reviews about the study areas such as Business, Accounting, Finance, Marketing, Economy, Finance, Tourism Management, Public Relations and Management Organization within the scope of social sciences. The journal is published twice a year (April-November). The journal accepts  Turkish and English papers. no evaluation and application fees are accpeted for the papers submitter to be published in the journal Submitted works are subject to preliminary review by the editorial staff in form and content. At the end of the preliminary examination, papers considered appropriate for publication in the journal in form and content.will be sent to  at least two judgments. blind review system is applied in the journal. The author information is not shared with the referees while the names of the referees evaluating the papers are not notified to the authors. In the case of one positive an done negative opinion the paper is sent to the third referee. The papers which are considered suitable for publication by at least two referees are published in the journal.

The authors are responsible for the thoughts expressed in the articles submitted to the journal. All publishing rights accepted and published in the journal belong to Selcuk University Journal of Social Sciences Vocational School. Selcuk University Social Sciences Vocational School jpurnalis scanned by the databases listed below.


Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School

e-ISSN 2564-7458 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Selcuk University |
Cover Image


Selcuk University Vocational School of Social Sciences  journal  is a peer rewieved  academic journal that publishes online. Our journal , which published its first issue in 1998, continues to be published online with the number e-ISSN 2564-7458 as of Volume 20, Number 1 of the year 2017.

The journal publishes research articles, case reports, compilations, translations, conference notices and book reviews about the study areas such as Business, Accounting, Finance, Marketing, Economy, Finance, Tourism Management, Public Relations and Management Organization within the scope of social sciences. The journal is published twice a year (April-November). The journal accepts  Turkish and English papers. no evaluation and application fees are accpeted for the papers submitter to be published in the journal Submitted works are subject to preliminary review by the editorial staff in form and content. At the end of the preliminary examination, papers considered appropriate for publication in the journal in form and content.will be sent to  at least two judgments. blind review system is applied in the journal. The author information is not shared with the referees while the names of the referees evaluating the papers are not notified to the authors. In the case of one positive an done negative opinion the paper is sent to the third referee. The papers which are considered suitable for publication by at least two referees are published in the journal.

The authors are responsible for the thoughts expressed in the articles submitted to the journal. All publishing rights accepted and published in the journal belong to Selcuk University Journal of Social Sciences Vocational School. Selcuk University Social Sciences Vocational School jpurnalis scanned by the databases listed below.


Volume 23 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. Metaforlarla Şehri Anlamak: Önlisans Öğrencilerinin Selçuk’a (İzmir) Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Pages 1 - 11
  Gamze ÖZOĞUL
 2. WASPAS ve CODAS Yöntemleri ile OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri Açısından Kıyaslamalı Analizi
  Pages 23 - 42
  Zeynep Özgül SAYGIN , Nilsen KUNDAKCI
 3. PARA CUMA
  Pages 43 - 53
  Burçe AKCAN , Merve GENÇYÜREK ERDOĞAN , Süleyman KARAÇOR
 4. İşletmelerde Çok Boyutlu Performans Ölçme Modelleri ve Bir Araştırma
  Pages 54 - 72
  Sevgi SUMERLİ SARIGÜL , Azzem ÖZKAN
 5. Pazarlamanın Yükselen Yıldızı Influencer Marketing: Influencer Takipçilerinin Satın Alma Davranışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 73 - 91
  Kadir CANÖZ , Özge GÜLMEZ , Gizem EROĞLU
 6. Impact of Indirect Taxes on Income Distribution
  Pages 92 - 100
  Şahin KARABULUT
 7. Üniversite Öğrencilerinin Aile Aidiyeti Ve Özgeci Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Konya İli Örneği
  Pages 101 - 111
  Sezen Gizem ÖZDEMİR , Serap DAŞBAŞ , Nur Feyzal KESEN
 8. Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkındaki İlgi Düzeyi, Beklenti ve Farkındalıklarına İlişkin Bir Araştırma: Giresun Üniversitesi İşletme Bölümü Örneği
  Pages 112 - 130
  Gizem KAYMAK , Alper KARAVARDAR
 9. Kara Cuma Etiketlerinin Tweet İstatistikleri ve Duygu Analizi ile Sıralanması
  Pages 131 - 140
  Günay KILIÇ , İbrahim BUDAK , Bedia Sündüz KILIÇ
 10. Firmalarda Sahiplik Yapısı İle Kâr Dağıtım Politikası Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
  Pages 141 - 153
  Ahmet AKUSTA , Mehmet Nuri SALUR
 11. Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi: Bir Otel İşletmesinde Vaka Çalışması
  Pages 164 - 185
  Ayşegül CİĞER
 12. Savunma Harcamaları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Fourier Eşbütünleşme Testi Uygulaması
  Pages 186 - 197
  Mustafa Orhan ÖZER
 13. Portföy Yatırımları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: 23 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi
  Pages 198 - 207
  İbrahim Halil SUGÖZÜ , Sema YAŞAR
 14. Vergi Yükünün Kayıtdışı Ekonomiye Etkisi: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Panel Veri Analiz
  Pages 226 - 239
  Hüseyin KUTBAY
 15. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Becerileri Sürecinde Öğrenci Topluluklarının Rolü: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
  Pages 240 - 256
  Murşit IŞIK , Asena ERDOĞAN
 16. Faaliyet Raporlarında Metin Sıralamasının Profesyonel Olmayan Yatırımcı Kararlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 257 - 286
  Youssef OUSHAR , Ozan ÖZDEMİR
 17. Otantik Liderlik Davranışının ve Çevresel Dinamizmin İşletmelerin İç Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi
  Pages 287 - 304
  Melis ATTAR , Buket ÇETİNKAYA
 18. Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları: Bir Üniversite Örneği
  Pages 326 - 340
  Sinan TARSUSLU , Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
 19. Kop Bölgesi Üniversiteleri Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Bakış Açılarının İncelenmesi
  Pages 341 - 357
  Sinan BÖLÜKBAŞ , Serdar BÜYÜKİPEKCİ
 20. Stratejik Pazarlama Performansını Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi
  Pages 372 - 393
  Şeyma Nur AYDIN , İsmail GÖKDENİZ
 21. The Managerial Implications of Positive and Normative Accounting Theories
  Pages 305 - 317
  Ömer KAVRAR
 22. Kamu Politikalarına Karar Verme Sürecini Yol Bağımlılığı Ekseninde Yeniden Düşünme
  Pages 318 - 325
  Sema Müge ÖZDEMİRAY
 23. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Fiyatlama Rejimi ve Riskli Sigortalılar Havuzuna İlişkin Değerlendirme
  Pages 358 - 371
  Muharrem UMUT
 24. Sağlık Çalışanlarında İntikam Davranışlarına Eğilim
  Pages 12 - 22
  Şerife Didem KAYA , Şeyma PARLAK
 25. How Are Fenebahçe’s And Beşiktaş’s Stock Returns Reacted To The Match-Fixing Announcement?
  Pages 154 - 163
  Merve KARACAER ULUSOY , Hülya ÜNLÜ
 26. Continuous Auditing as a Strategic Tool in Public Sector Internal Audit: The Turkish Case
  Pages 208 - 225
  Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU , Rasim SARIKAYA , Bahadır TOPAL
Indexes and Platforms