Year 2017, Volume 20 , Issue 2, Pages 111 - 128 2017-11-30

Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama
Transfer Pricing, According to Responsibility Accounting and Reporting Standards by Departments In Health Business: Practise in a Public Hospital

Ali Kahramanoğlu [1] , Durmuş Acar [2]


ÖZ: Sorumluluk Muhasebesi; karmaşık yapıdaki işletmelerin yönetim kontrolünü sağlamak amacıyla oluşturulmuş yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesiyle birlikte kullanılan yönetim kontrol sistemidir. Bu sistem, karmaşık yapıdaki sağlık işletmelerinde merkezkaç yönetim sisteminin benimsenmesini ve alt düzey birimlerin yöneticilerine sorumluluk vererek performans artışını ve maliyetin azaltılmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada; ülkemiz kamu hastaneleri içerisinde büyük ölçekli sayılan bir “Şehir Hastanesinde” bir yıllık mali veriler, finansal tablolar, mizanlar ve muhasebe kayıtları incelenerek tüm birimlerin sorumluluk raporları hazırlanmıştır. Radyoloji ve Laboratuvar birimlerine ait gelirler “Transfer Fiyatlaması” yöntemiyle tüm birimlerin ödenmeyen istemler toplamı bulunarak aktarılmıştır. Bu sayede Radyoloji ve Laboratuvar birimleri kar merkezi olarak değerlendirilmekte ve diğer tüm birimlere sorumluluk raporlarının daha şeffaf şekilde incelenebilmesi imkanı verilmektedir. Maliyete dayanan transfer fiyatlaması sonunda;  Radyoloji biriminin gelirinin 15.807.741,45 tl, Laboratuvar biriminin ise 11.972.422,09 tl olduğu görülmektedir. Piyasa fiyatları esasına göre transfer fiyatlaması sonunda ise; Radyoloji biriminin gelirinin 17.704.670,42 tl, Laboratuvar biriminin ise 13.648.561,18 tl olduğu görülmektedir.

Sorumluluk Muhasebesi, Sağlık İşletmeleri, Hastane Maliyetleri, Tfrs 8: Faaliyet Bölümleri Standardı, Transfer Fiyatlaması
 • Ataç G., “Radyoloji Departmanında Birim Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:13, 2009 Bierman H. vd., Cost Accounting: Concepts and ManagerialApplications, PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1990,
 • Bloomfield vd., “Machines and manoeuvres: Responsibility accounting and the construction of hospital information systems”, Accounting, Management and Information Technologies Volume 2, Issue 4, 1992
 • Çimen E., “Sorumluluk Merkezleri ve Transfer Fiyatlaması: Bir İşletmede Uygulama”, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bişkek, 2007,
 • Durukan S., “Seçilmiş Hastanelerde Karşılaştırmalı Poliklinik Gider Yeri Birim Maliyetleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1
 • Ernest &Young IFRS 8 uygulama rehberi akt: Güngörmüş,2009 Kaygusuz S., “İşletmelerde Strateji Tabanlı Sorumluluk Muhasebesi Sistemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, S.1, 2005,
 • Göktürk İ.E., Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi Sisteminin Uygulanabilirliği: Konya Bölge Hastaneleri Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 2012,
 • Greuning H., International Financial Reporting Standars A Practical Guide, The World Bank Fifth Edition, Washington D .C., 2009
 • Gürdal K., “Kamu Hastaneleri Birliklerinde Dms 18 Bölümsel Raporlama Uygulaması ve Öneriler”, Sayıştay Dergisi, ̇ Sayı:88, 2013
 • Güzel R., Journal of Academic Emergency Medicine; “Bir Üniversite Hastanesi Eriskin Acil Servisinin Maliyet Analizi”, Sayı:12.2, 2012
 • Hessling A.K., , “Through the Eyes of Management; A Study on Segment Reporting in Swedish Companies and Possible Implications of IFRS 8”, Stockholm School of Economics, Department of Accounting and Business, Law Master’s Thesis in Accounting and Financial Management Fall, 2007
 • Kısakürek M., “Hastane İşletmelerinde Bölüm Maliyet Analizi: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3, 2010
 • Koç A., “Tokat Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinde Kademeli Dağıtım Yöntemi ile Maliyet Analizi Üzerine Bir Uygulama”, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi ,Ankara 2012
 • Odabası Y., Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 1994
 • Orhun O., Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Kazanç Dağıtımı, Lebib Yalkın Yayınları, Sayı:49
 • Rigby , "The secret history of process reengineering", Planning Review, Vol. 21 Issue: 2, 1993
 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TFRS 8: Faaliyet Bölümleri, http://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6538/TMS/TFRS-2017-Seti , (Erişim Tarihi: 02.02.2017)
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık harcama istatistikleri 2015, S: 21527 s.2 www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=21527 ( Erişim Tarihi: 07.01.2017) Uslu S., Maliyet Muhasebesi, Çözüm Yayıncılık, no.1, Ankara, 1985
 • Yeğinboy E.Y., “Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Hastane İşletmeleri İçin Bir Model Önerisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir 1992
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Research Articles
Authors

Author: Ali Kahramanoğlu
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Durmuş Acar
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @research article { selcuksbmyd306756, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {111 - 128}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.306756}, title = {Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama}, key = {cite}, author = {Kahramanoğlu, Ali and Acar, Durmuş} }
APA Kahramanoğlu, A , Acar, D . (2017). Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 20 (2) , 111-128 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.306756
MLA Kahramanoğlu, A , Acar, D . "Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (2017 ): 111-128 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/31741/306756>
Chicago Kahramanoğlu, A , Acar, D . "Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (2017 ): 111-128
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama AU - Ali Kahramanoğlu , Durmuş Acar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.306756 DO - 10.29249/selcuksbmyd.306756 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 128 VL - 20 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.306756 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.306756 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama %A Ali Kahramanoğlu , Durmuş Acar %T Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama %D 2017 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 20 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.306756 %U 10.29249/selcuksbmyd.306756
ISNAD Kahramanoğlu, Ali , Acar, Durmuş . "Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 / 2 (November 2017): 111-128 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.306756
AMA Kahramanoğlu A , Acar D . Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2017; 20(2): 111-128.
Vancouver Kahramanoğlu A , Acar D . Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2017; 20(2): 128-111.