Year 2017, Volume 20 , Issue 2, Pages 175 - 182 2017-11-30

Konya Turizmi Perspektivinde Bisiklet Turizmi ve Bir Destinasyon Olarak Konya Turizminin Pazarlanması Üzerine Etkisinin PEST Analizi İle İncelenmesi
Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis

Osman ÜNÜVAR [1] , Mürsel KAYA [2] , Mete SEZGİN [3]


Turizm sektörü, küresel boyutta değeri her gecen gün daha iyi anlaşılan ve sürekli yeni yatırımlar yapılan çok önemli bir sektördür. Yakın geçmişimizde, Türkiye ve Konya için bu sektör çok önemli bir faaliyet alanı haline geldiği görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Konya bisiklet turizm potansiyeli, uygulama alanlarını ve Konya turizmine katkısını ortaya koymaktır. Sürdürülebilirliğinin ve turizmde farklılaşmanın yeni bir modeli olan bisiklet turizminin gelişmesi, şehir kültürüne ve Konya turizmine katkısının her gecen gün daha da önemli hale geleceği düşünülmektedir. Bisiklet turizmi ile Konya’da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, gençleri tehdit eden bazı kötü alışkanlıkların (sigara, alkol, madde bağımlılığı vs) önlenmesi ve çağımızın önemli bir sağlık problemi olan obezite-stres, çevresel durum, trafik, toplu taşıma, gibi temel düzeydeki sorunlara dikkat çekmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlayabilmek için Konya’nın turizm öznelerini ön plana çıkararak, tanıtımına katkıda bulunmaktır. Konya gibi coğrafyası bisiklet kullanıma uygun özelliklede yerel yönetimlerin bu yöndeki alt yapı çalışmalarını haklı göstermek için, bu sportif çalışmaların anlamlı katkıları olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda Konya Turizm potansiyeli ele alınarak, bu potansiyelin bisiklet aracılığı ile faklı bir sunumunun olacağı düşünülerek, Konya bisiklet rotaları ile Konya ili ve çevresinde turizm öznelerinin daha farklı bir şekilde tanıtılmasına imkân sağlanabilecektir. Farklı bir çıkarımda bisiklet sporunun farklı sosyal tabakalar arasında sosyal paylaşım ve etkileşimi güçlendirmesi bisikletin toplum için birleştirici bir araç olarak kullanılması sonucuna Konya Turizmine önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir. 

Tourism is an important sector that its importance has globally been being understood day by day and has continuously been received quite much investment. It is obvious that it became an area of vital activity for Turkey and Konya in near past. The target of this study is to reveal the potential, its execution area and its contribution of bicycle tourism on Konya tourism. It has been considered that bicycle tourism, a new model of sustainability and diversification, will make a great contribution in city culture and Konya tourism in progress of time. To popularize using bicycle will prevent the young from harmful habits (smoking, alcohol, drug addiction etc.), and it will contribute in solving some serious and basic problems nowadays like obesity and stress, environment, traffic, public transportation and improving tourism and promoting Konya tourism by bringing touristic values into forefront. It has been considered that local administration’s efforts to improve the substructure for sportive activities in Konya having suitable topographic features for using bicycle deserve admiration. In this context, the bicycle routes and tourism subjects around Konya will have the opportunity of being promoted divergently by dealing Konya tourism potential and considering this potential having different presentation via bicycle tourism. Another inference about bicycle tourism is that it will strengthen and contribute in social networking and interaction among different social stratums as a result of using bicycle as an integrative tool for society.

  • [1] Bicycle Usage in Konya: http://www.konyabisiklet.org.tr/bisiklet/bisiklet-yollari/144-konya-da-bisiklet-kullanimi.html The date of access: 15.11.2016.
  • [2] Özdemir, Mehmet. Türkiye’de Bisiklet Turizmi “Velosipet ile Bir Cevelan” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, Güz: 320 - 327, 2015.s.321.
  • [3] Uz, Volkan Emre, Karaşahin, Mustafa. (2004). Kentiçi Ulaşımda Bisiklet, TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri Sayı 429 - 2004/1. S 41-42.
  • [4] Bicycle Festivals of 2016: http://www.bisikletrotalari.com/bisiklet-festivalleri-2016/ The date of access:16.11.2016.
  • [5] www.t24.com.tr The date of access: 15.11.2016.
  • [6] Smart Bike in Konya: http://www.hurriyet.com.tr/konya-bisikletin-baskenti-27382680 The date of access: 16.1.2016.
  • [7] Stratejikyonetim.org Access Date: 15.11.2016.
  • [8] http://www.bikehimalayas.com/ The date of access:15.11.2016.
  • [9] www.tourofturkey.org.tr The date of access: 15.11.2016.
  • [10] markakent.com The date of access:15.11.2016
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Konferans Bildirisi
Authors

Author: Osman ÜNÜVAR
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mürsel KAYA
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mete SEZGİN
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @conference paper { selcuksbmyd342361, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {175 - 182}, doi = {}, title = {Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis}, key = {cite}, author = {ÜNÜVAR, Osman and KAYA, Mürsel and SEZGİN, Mete} }
APA ÜNÜVAR, O , KAYA, M , SEZGİN, M . (2017). Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 20 (2) , 175-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/31741/342361
MLA ÜNÜVAR, O , KAYA, M , SEZGİN, M . "Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (2017 ): 175-182 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/31741/342361>
Chicago ÜNÜVAR, O , KAYA, M , SEZGİN, M . "Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (2017 ): 175-182
RIS TY - JOUR T1 - Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis AU - Osman ÜNÜVAR , Mürsel KAYA , Mete SEZGİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 182 VL - 20 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis %A Osman ÜNÜVAR , Mürsel KAYA , Mete SEZGİN %T Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis %D 2017 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD ÜNÜVAR, Osman , KAYA, Mürsel , SEZGİN, Mete . "Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 / 2 (November 2017): 175-182 .
AMA ÜNÜVAR O , KAYA M , SEZGİN M . Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2017; 20(2): 175-182.
Vancouver ÜNÜVAR O , KAYA M , SEZGİN M . Bicycle Tourism in Konya Tourism Perspective And A Study On Its Effect On Marketing Konya Tourism As A Destination By Using PEST Analysis. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2017; 20(2): 182-175.