Year 2019, Volume 22 , Issue 2, Pages 345 - 354 2019-11-30

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma
A Research On Social Responsibility Projects Of Denizli Metropolitan Municipality In 2016-2017

Emine Vasfiye Korkmaz [1] , Adnan Çelik [2] , Yaşar Korkmaz [3] , Emel Efe [4]


Sosyal sorumluluk kavramı kurum imajı açısından son derece güncel ve önemli bir kavram, aynı zamanda örgütler ve müşteriler arasında önemli bir iletişim aracıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, literatüre yeni girmiş olmasına karşın konuya duyulan ilgi önemlidir. Bu çalışma; sosyal sorumluluk, yerel yönetimler ve yerel yönetimlerde sosyal sorumluluk bağlamında sosyal belediyecilik kavramları ele alınmıştır. Çalışmada Denizli belediyesi hakkında bilgi verilip, Denizli Belediyesi’nin 2016 ve 2017 yılları arasında yürütülen ve tamamlanan projeleri ve faaliyetleri sosyal sorumluluk bakış açısı altında incelenmiştir. Çalışmanın amacı belediyelerin yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik araştırmalara farklı bakış açısı geliştirmeyi ve kurumsal sosyal sorumluluk konusunda akademik yazına fayda sağlayacak bilgiler sunmayı amaçlamıştır.

The concept social responsibility is an extremely current and important corporate image in terms of concept, but also an important communications tool between organizations and customers. Although the concept of corporate social responsibility has recently entered the literature, interest in the issue is important. Local authorities, that are formed in order to satisfy the needs of residents, are public institutions that have the responsibilities to society. In this work, social responsibility, local governance and the concept of social responsibility at local government was addressed in the context of social municipality. Later, brief information about Denizli municipality was given and completed and ongoing projects years between 2016 and 2017 was evaluated within the perspective of social responsibility. The aim of the study was to develop a different perspective on the researches about the social responsibility activities carried out by the municipalities and to provide information to the academic literature on corporate social responsibility.

 • Akman, Elvettin (2009). “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Yönetimi: Çankaya Belediyesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Bakan, İsmail ve Doğan, İnci Fatma, (2011). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, (içinde) Yönetimde Çağdaş ve Güncel Konular, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar ve Yaklaşımlar, Editör: İsmail Bakan, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Çelik, Adnan (2007), “Şirketlerin Sosyal Sorumlulukları”, (içinde) Kurumsal Sosyal Sorumluluk, ed. Coşkun Can Aktan, İGİAD Yayını, İstanbul, s.61-82.
 • “Denizli Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri”, www.denizli.bel.tr, Erişim: 01.01.2016 - 31.12.2017 .
 • Efil, İsmail, (2013). “İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Dora Basım, Yayım, Dağıtım, Bursa.
 • Harman, Ata (2014). Yerel Anlamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sosyal Fayda Boyutu: Kocaeli Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Koçyiğit, Murat, (2011). “Sosyal Sorumluluk Projelerinin Halkla İlişkilerin İşlevselliği Üzerine Etkisi, (Örnek Olay İncelemesi)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sarıca, Y. Pınar Soykut ve Yüksel, Elçin (2012). “Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Projesi Uygulaması Olarak Sosyal Hayata Katılım: Engelsiz Yaşam”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(1), 48-66.
 • Şimşek, M. Şerif, Çelik, Adnan ve Akgemci Tahir, (2016). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 9.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan, (2015). İşletme Bilimine Giriş, 24.Baskı, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Ural A. , Kılıç İ., (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi.(2.Baskı). Detay Anatolia Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Vural, Z. Beril Akıncı ve Çoşkun, Gül, (2011). “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (1), 61-87.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kasım
Journal Section Konferans Bildirisi
Authors

Author: Emine Vasfiye Korkmaz (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Adnan Çelik
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yaşar Korkmaz
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Author: Emel Efe

Dates

Publication Date : November 30, 2019

Bibtex @conference paper { selcuksbmyd462454, journal = {Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7458}, address = {}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {345 - 354}, doi = {10.29249/selcuksbmyd.462454}, title = {Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Emine Vasfiye and Çelik, Adnan and Korkmaz, Yaşar and Efe, Emel} }
APA Korkmaz, E , Çelik, A , Korkmaz, Y , Efe, E . (2019). Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 345-354 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.462454
MLA Korkmaz, E , Çelik, A , Korkmaz, Y , Efe, E . "Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 345-354 <https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/issue/49087/462454>
Chicago Korkmaz, E , Çelik, A , Korkmaz, Y , Efe, E . "Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 (2019 ): 345-354
RIS TY - JOUR T1 - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma AU - Emine Vasfiye Korkmaz , Adnan Çelik , Yaşar Korkmaz , Emel Efe Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.462454 DO - 10.29249/selcuksbmyd.462454 T2 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 345 EP - 354 VL - 22 IS - 2 SN - -2564-7458 M3 - doi: 10.29249/selcuksbmyd.462454 UR - https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.462454 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma %A Emine Vasfiye Korkmaz , Adnan Çelik , Yaşar Korkmaz , Emel Efe %T Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi %P -2564-7458 %V 22 %N 2 %R doi: 10.29249/selcuksbmyd.462454 %U 10.29249/selcuksbmyd.462454
ISNAD Korkmaz, Emine Vasfiye , Çelik, Adnan , Korkmaz, Yaşar , Efe, Emel . "Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 22 / 2 (November 2019): 345-354 . https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.462454
AMA Korkmaz E , Çelik A , Korkmaz Y , Efe E . Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 345-354.
Vancouver Korkmaz E , Çelik A , Korkmaz Y , Efe E . Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2016-2017 Yılı Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2019; 22(2): 354-345.